نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 1164  
انتقال جرم و عملیات واحد: به همراه حل تستهای طبقه بندی شده آزمون های کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرزازاده، محمود، ۱۳۵۳-,مولف محمود میرزازاده
موضوع: جرم (فیزیک) - انتقال;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرا...
نشر: دانشگاه هرمزگان بندرعباس ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۶‎ /‎م‎۹‎ الف‎۸‎ ‎
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راد، محسن، ‎۱۳۳۵-,تهیه کننده محسن راد
موضوع: آمار;احتمالات;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: پردازش گران تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎ر‎۲‎ خ‎۸۲‎‎
تاریخ جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وزین افضل، مهدی، ‎۱۳۶۴-,مولف مهدی وزین افضل
موضوع: تاریخ جهان;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: مکتب ماهان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: D‎ ۲۱‎ /‎و‎۴‎ ت‎۲‎ ‎
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست های طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی، کنکور سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جلالیان، رضا، ‎۱۳۵۹ -;خوش منش، رضا، ‎۱۳۵۹-,مولفین رضا جلالیان، رضا خوش منش...
موضوع: مهندسی مواد;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: آزاده تهران ۱۳۸۲-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۴‎ /‎ج‎۸‎ ک‎۹‎ ‎
ریاضی عمومی (‎۲) [کارشناسی ارشد]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامی، حسین، ‎۱۳۵۵-;عشقی، علیرضا، ‎۱۳۵۶ -,مولفین حسین نامی، علی رضا عشقی...
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۲‎ ر‎۹۳‎‎
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق: معادلات دیفرانسیل، خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست های طبقه بندی شده موضوعی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-,مولف بهزاد خداکرمی
موضوع: مهندسی برق;معادله های دیفرانسیل;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تک...
نشر: آزاده تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۱۶۵‎ /‎خ‎۴‎ ک‎۸‎ ‎
شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاک سرشت، امیرحسین، ۱۳۶۳-;اویسی، عمادالدین، ۱۳۶۰-,امیرحسین پاک سرشت، عمادالدین اویسی...
موضوع: شیمی فیزیک;ترمودینامیک;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون...
نشر: جهش تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۴۵۳/۲‎ /‎پ‎۲‎ ش‎۹۴‎‎
ساده ساز: حقوق جزای اختصاصی: پرسش و پاسخ مشتمل بر...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صبری، نورمحمد، ‎۱۳۴۸-,نگارش نورمحمد صبری
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;حقوق جزا;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: میزان تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ح‎۷‎ ص‎۲۴‎ ‎
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کلیه گرایشها (بازرگانی، صنعتی، دولتی، فناوری و اطلاعات، تکنولوژی، مالی) همراه با پاسخ تشریحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ونوس، داور، ۱۳۲۶-,مولفان داور ونوس...[ودیگران]
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;مدیریت;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /م‎۴‎ م‎۳۵
زبان تخصصی مدیریت (ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افجه ای، سیدعلی اکبر، ‎۱۳۲۷-;منتی، حسین، ‎۱۳۵۷-,افجه ای، علی اکبر;اف‍ج‍ه‌، سیدع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر,پدیدآورن...
موضوع: زبان انگلیسی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
نشر: سنجش تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: PE‎ ۱۱۲۷‎ /‎م‎۴‎ الف‎۷‎ ‎
کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری و منطقه ای): مباحث عمومی و شهرسازی ایران، تاریخ شهر و شهرسازی، مبانی نظری برنامه ریزی شهری و منطقه ای
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خلیلی، احمد، ‎۱۳۶۰-,گردآورنده احمد خلیلی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;شهرسازی;عمران منطقه ای;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: آزاده تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ش‎۹‎ خ‎۸‎ ‎
سلولی و مولکولی (کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد): سوالات طبقه بندی شده کنکورهای سراسری و آزاد از سال ‎۱۳۷۵ تا ‎۱۳۸۹
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اردستانی، امین، ‎۱۳۵۹-,گردآوری و تدوین امین اردستانی ...[و دیگران]...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;زیست شناسی - فیزیولوژی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ای...
نشر: خانه زیست‌شناسی تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ز‎۹‎ ک‎۲۳‎ ‎
تئوریهای مدیریت (مجموعه مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفرزاده، حسین، ‎۱۳۵۴-;بابایی، مرجان;آقاسیدآقا، ریحانه,حسین صفرزاده؛ با همکاری مرجان بابائی، ریحانه آ...
موضوع: مدیریت;مدیریت - آزمونها و تمرینها (عالی);آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران;دانشگاه ها و مدارس عا...
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎ص‎۷‎ ت‎۹‎‎
مجموعه سئوالهای کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاردان نشاطی، سیدمحمد، ۱۳۵۳-,کاردان، محمد;نشاطی، محمد;کاردان نشاطی، محمد,تهیه کننده محمد کاردان نشاط...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;کتابداری;اطلاع رسانی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرا...
نشر: نشر پردازش تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /ک‎۲۲‎ ک‎۲
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد مهندسی برق (سیستمهای کنترل خطی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خسرویان کرمانی، کامران، ‎۱۳۵۶-,تالیف کامران خسرویان کرمانی؛ [با حمایت] نشر پردازش ...
موضوع: مهندسی برق;سیستم های کنترل خطی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکم...
نشر: پردازش گران تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۱۶۵‎ /‎خ‎۵‎ خ‎۸۴‎‎
روان شناسی مرضی و کودکان استثنائی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی بیگی، ندا، ‎۱۳۵۹-;مخبریان نژاد، راضیه، ‎۱۳۶۰-;جنتی، زهرا، ‎۱۳۵۳-,مخبریان، راضیه، ‎۱۳۶۰-,مولفین ن...
موضوع: روان شناسی آسیب شناختی;کودکان عقب مانده - روانشناسی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون...
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۵۴‎ /‎ع‎۸‎ ر‎۹‎‎
تجزیه و تحلیل سیستم ها (کنکور کارشناسی ارشد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مومن زاده، امیر، ‎۱۳۶۴-,مومن‌زاده، امیرعلی، ۱۳۶۴-,مولف امیر مومن زاده...
موضوع: تجزیه و تحلیل سیستم ها;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ای...
نشر: مشاور توس مشهد ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۰۲‎ /‎م‎۸‎ ت‎۳‎ ‎
انتقال حرارت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سمیع پور، محمد، ۱۳۵۳-,سمیع پورگیری، محمد، ۱۳۵۳-,تالیف محمد سمیع پورگیری...
موضوع: گرما - انتقال;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QC‎‎ ۳۲۰‎ /س‎۸‎ الف‎۸‎
درسنامه جامع کارشناسی ارشد بیوشیمی سوالات سال های اخیر به انضمام پاسخ تشریحی (۸۵-‎۷۶)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نعمتی لای، مریم;توتونچی، ساسان,گردآورنده مریم نعمتی لای، ساسان توتونچی؛ مدیریت تدوین میترا صلاحمند...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;زیست شیمی بالینی;زیست شیمی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی ...
نشر: سماط تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ز‎۹۵‎ ن‎۷۲‎ ‎
آناتومی و فیزیولوژی انسان: مجموعه جامع سوالات چهارگزینه ای ویژه دانشجویان و دانش پذیران (دوره فراگیر)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عزیزآبادی فراهانی، ابوالفضل، ۱۳۴۴-;رواسی، علی اصغر، ‎۱۳۳۳-;گائینی، عباسعلی، ‎۱۳۳۶-,ع‍زی‍زآب‍ادی‌، اب...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;کالبدشناسی انسان;انسان - فیزیولوژی;آزمون دوره های تحصیلات...
نشر: عصر انتظار تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ک‎۳‎ ف‎۴‎‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء