نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 13  
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاظمی، مصطفی,تالیف مصطفی کاظمی
موضوع: ریاضیات;مدیریت - ریاضیات
نشر: نشر مرندیز گناباد ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎ک‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,تالیف مسعود نیکوکار
موضوع: مدیریت - ریاضیات;ریاضیات
نشر: نشر فرناز تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۹۵‎ ر‎۸۸‎ ‎
راهنمای حل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,تالیف مسعود نیکوکار
موضوع: ریاضیات;مدیریت - ریاضیات
نشر: نشر فرناز تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۹۵‎ ر‎۸۸۲‎ ‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۲)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,تالیف مسعود نیکوکار، ایرج ابراهیمی ...
موضوع: مدیریت - ریاضیات;ریاضیات
نشر: گسترش علوم‌پایه تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۹۵‎ ر‎۹۲‎‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۱ و ‎۲) همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های مدیریت... و داوطلبین شرکت در کنکور کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صالحی صدقیانی، جمشید، ۱۳۲۷-;ابراهیمی، ایرج، ‎۱۳۱۸-,صدقیانی، جمشید;صالحی، جمشید,مولفان جمشید صالحی صد...
موضوع: ریاضیات;مدیریت - ریاضیات;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزم...
نشر: هستان تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ص‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۱ و ‎۲): (ریاضیات پایه و کاربردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷-;فاریابی باسمنج، محمد، ‎۱۳۵۵-,عالم، اکبر، ۱۳۳۷-;تبریز، اکبر، ۱۳۳۷-,تالیف اکبر...
موضوع: ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره;مدیریت - ریاضیات;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها...
نشر: نشر صفار تهران ۱۳۸۰ ،‎۱۳۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ع‎۱۶‎ ر‎۹‎
ریاضیات: کاربرد آن در مدیریت و حسابداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رنجبران، هادی، ‎۱۳۴۷-,هادی رنجبران
موضوع: ریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی);ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);ریاضیات - آزمونها و تمرینها (...
نشر: اثبات تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ر‎۹‎ ر‎۹۵‎‎
راهنمای حل مسائل ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت(۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,تالیف مسعود نیکوکار
موضوع: ریاضیات;مدیریت - ریاضیات;مدیریت
نشر: گسترش علوم پایه تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۹‎ ر‎۸۸۲۲‎‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اعتمادزاده، محمدهاشم، ۱۳۴۶-,مولف محمدهاشم اعتمادزاده
موضوع: مدیریت - ریاضیات
نشر: سخن گستر مشهد ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎الف‎۶‎ ر‎۹۲‎ ‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,تالیف مسعود نیکوکار
موضوع: مدیریت - ریاضیات;ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره
نشر: گسترش علوم پایه تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۹‎ ر‎۸۸۴‎‎
ریاضیات: رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (ویژه آمادگی آزمون ورودی دکتری)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رنجبران، هادی، ‎۱۳۴۷-,هادی رنجبران
موضوع: ریاضیات;مدیریت - ریاضیات;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ...
نشر: اثبات تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ر‎۹‎ ر‎۹۷‎‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۲)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ,تالیف مسعود نیکوکار
موضوع: مدیریت - ریاضیات;ریاضیات
نشر: انتشارات گسترش علوم پایه تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ن‎۹‎ ر‎۹۳‎‎
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اعتمادزاده، محمدهاشم، ۱۳۴۶-,مولف محمدهاشم اعتمادزاده؛ رسم اشکال مرتضی حیدرپور...
موضوع: مدیریت - ریاضیات
نشر: سخن گستر مشهد ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎الف‎۶‎ ر‎۹۳‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء