نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 99  
سمینار تحقیق و پیشنهادیه نویسی در کتابداری و اطلاع رسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شعبانی، احمد، ‎۱۳۳۵-;سعادت، رسول، ‎۱۳۶۱-,احمد شعبانی، رسول سعادت؛ ویراستار علیرضا نوروزی...
موضوع: طرح پیشنهادی در تحقیق;تحقیق - روش شناسی;کتابداری - تحقیق - روش شناسی;اطلاع رسانی - تحقیق - روش شناسی...
نشر: چاپار تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ط‎۴‎ ش‎۷‎ ‎
درآمدی برفلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبداللهی، عبدالله، ‎۱۳۵۶-;جوان، جعفر، ‎۱۳۲۳-,تالیف عبدالله عبداللهی، جعفر جوان...
موضوع: تحقیق - فلسفه;تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی;علوم انسانی - تحقیق...
نشر: چاپار تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: AZ‎ ۱۰۱‎ /‎ع‎۲‎ د‎۴‎ ‎
روش های تحقیق مبتنی بر دانش در مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاهری لاری، مسعود، ‎۱۳۴۴-,طاهری، مسعود، ۱۳۴۴-;لاری، مسعود، ‎۱۳۴۴-,مسعود طاهری...
موضوع: مدیریت - تحقیق;تحقیق - روش شناسی
نشر: درخشش مشهد ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۴‎ /‎ط‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
درآمدی بر روش تحقیق در حقوق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صبری، نورمحمد، ‎۱۳۴۸-,تالیف نورمحمد صبری
موضوع: تحقیق - روش شناسی;حقوق - نویسندگی
نشر: میزان تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ص‎۲۳‎ ‎
ساخت و تحلیل پرسش نامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گیلهام، بیل، Gillham, Bill;مهرابی زاده هنرمند، مهناز، ‎۱۳۲۷-;بساک نژاد، سودابه، ‎۱۳۴۴-,م‍ه‍راب‍ی‌زاد...
موضوع: پرسشنامه ها;تحقیق - روش شناسی
نشر: رسش اهواز ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۱‎ /‎گ‎۹‎ ت‎۳‎ ‎
روشهای پژوهش در علوم تربیتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خوی نژاد، غلامرضا، ۱۳۴۰-,تالیف و ترجمه غلامرضا خوی نژاد
موضوع: تحقیق - روش شناسی;آموزش و پرورش - تحقیق - روش شناسی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎خ‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
روش تحقیق علمی به زبان عربی و منابع پژوهشهای عربی و تاریخی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابوسلیمان، عبدالوهاب ابراهیم؛ Abu Sulayman, Abd al-Wahhab Ibrahim;حسینی، محمدباقر، ‎۱۳۳۳-;طوسی، ملیح...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;گزارش نویسی علمی و فنی;زبان عربی;اسلام - تاریخ...
نشر: دانشگاه فردوسی(مشهد) مشهد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۲۳۰۴۱‎‎
درآمدی بر روش تحقیق کیفی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی، بیوک، ۱۳۲۶-,محمدی، سیدبیوک، ۱۳۲۶-,تالیف بیوک محمدی...
موضوع: تحقیق کیفی;تحقیق - روش شناسی
نشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۲‎ /‎م‎۳۵‎ د‎۴‎‎
راهنمای پژوهش تاریخی (کتابخانه ای)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخزاد، پرویز,پرویز فرخزاد
موضوع: تحقیق - روش شناسی
نشر: طهوری تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /ر‎۹‎ ف‎۴‎
روش پژوهش کاربردی (با تاکید بر سازه ی هوش)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کامکاری، کامبیز، ‎۱۳۴۷-;کیومرثی، فیروز، ‎۱۳۴۹-;شکرزاده، شهره، ‎۱۳۵۶-,مولفان کامبیز کامکاری، فیروز کی...
موضوع: تحقیق - روش شناسی
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی(اسلامشهر) اسلامشهر ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ک‎۲۲‎ ‎
راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پریرخ، مهری، ۱۳۳۲-;فتاحی، رحمت الله، ۱۳۳۰-,مهری پریرخ، رحمت الله فتاحی...
موضوع: تحقیق - روش شناسی
نشر: کتابدار تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ پ‎۴‎ ‎
راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هومن، حیدرعلی، ۱۳۱۱-‎۱۳۹۱.,حیدرعلی هومن
موضوع: تحلیل جامع;تحقیق - روش شناسی;آمار
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HA‎ ۲۹/۵‎ /‎هـ‎۹‎ ر‎۲‎ ‎
اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کتابداری، محمدجواد، ‎۱۳۴۳-,تالیف محمدجواد کتابداری، حسن ساقی...
موضوع: مهندسی - تحقیق;تحقیق - روش شناسی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ک‎۲۳‎ ‎
روش پژوهش در علوم ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شمشکی، افسانه، ‎۱۳۳۶-,افسانه شمشکی
موضوع: تحقیق - روش شناسی;ورزش علمی
نشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ش‎۸۳‎‎
آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسن آبادی، حمیدرضا;امیری، کلثوم، ‎۱۳۵۴-;جعفری دهکردی، علی، ۱۳۵۵-,جعفری، علی;دهکردی، علی,مولفین حمیدر...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;آمار ریاضی
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ح‎۵‎
روش تحقیق و شیوه نگارش پایان نامه در علوم انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کلانتری، مونا، ۱۳۶۴-;نصیری، سمیه، ‏‫۱۳۶۲-;مدیری، مژگان، ‏‫۱۳۵۱-,مونا کلانتری؛ ویراستار سمیه نصیری، ...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;پایان نامه ها
نشر: آرمان رشد تهران ‏‫ ‌۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۸ک ۹ر/ ۱۸۰/۵۵ Q
ملاحظات بنیادی در روش های تحقیق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مکی، سیدفتح الله، ۱۳۳۵-,مکی، فتح‌الله، ‏‫۱۳۳۵-‏,سیدفتح الله مکی...
موضوع: تحقیق - روش شناسی
نشر: موسسه فرهنگی - حقوقی سینا، انتشارات حقوقی تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ م‎۷۴‎ ‎
مهارت های آماده سازی پایان نامه (MS Word 2013 و EndNote X7)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  واعظی کاخکی، محمدرضا، ۱۳۴۹ -,نویسنده محمدرضا واعظی کاخکی...
موضوع: پایان نامه ها - شیوه نامه;گزارش نویسی دانشگاهی;تحقیق - روش شناسی...
نشر: دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۶۹‎ /‎و‎۲‎ م‎۹‎ ‎
روش تحقیق در علوم انسانی و سلامت (تدوین پروپوزال، طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله علمی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اشرفی ریزی، حسن، ۱۳۵۷-;کاظم پور، زهرا، ‎۱۳۶۰-,ریزی، حسن، ۱۳۵۷-;اشرفی، حسن، ۱۳۵۷-,تالیف حسن اشرفی ریز...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی - تحقیق;سلامت پروری
نشر: سپهر دانش همدان ‏‫‬‏۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۵۳‎ ‎
راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی (مقاله، رساله و کتاب)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عدالت نژاد، سعید، ۱۳۴۱-,عدالت، سعید، ۱۳۴۱-,سعید عدالت نژاد...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;نگارش علمی و فنی
نشر: نیلوفر تهران ‏‫‬‏۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۳۷ع ۹ر/ ۱۸۰/۵۵ Q
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء