نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
این کتاب رئیس شماست: مجموعه ای از فهرستهای کنترل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راون تری، درک، ‎۱۹۳۶- م.، Rowntree, Derek;احمدپور، محمود، ‎۱۳۳۵-,اح‍م‍دپ‍ور داری‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود...
موضوع: مدیریت - راهنمای آموزشی;مدیریت
نشر: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۴‎ /‎ر‎۲‎ چ‎۸۲‎‎
مباحث ویژه مدیریت دولتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقیمی، سیدمحمد، ۱۳۵۰-,مقیمی، محمد، ۱۳۵۰-,سیدمحمد مقیمی
موضوع: سازمان های دولتی;مدیریت - راهنمای آموزشی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎م‎۷۵۴‎ م‎۲‎‎
مبانی مدیریت دولتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامغ، پرویز، ۱۳۱۸-۱۳۸۰.,تالیف پرویز نامغ
موضوع: مدیریت - راهنمای آموزشی;سازمان های دولتی
نشر: نشر هستان تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۸‎ /‎ن‎۲‎ م‎۲۲‎‎
توسعه مهارتهای مدیران: مواردی که مدیران بزرگ می دانند و به آن عمل می کنند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بالدوین، تیموتی تی.، ۱۹۵۸- م.؛ .Baldwin, Timothy T;بامر، ویلیام؛ Bommer, William;روبین، رابرت اس.؛ ....
موضوع: مدیریت - راهنمای آموزشی
نشر: ‏‫سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی‬ تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۴‎ /‎ب‎۲۴‎ ت‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء