خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 108  
دختر عموی من راشل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دوموریه، دفنی، ۱۹۰۷-‎۱۹۸۹م.، Du Maurier, Daphne;علامیردولو، جواد,موریه، دافنه دو;لیدی براونینگ;دومور...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: آسیا تهران 1363
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۶۰۰۷‎ /‎د‎۹‎ د‎۳‎ ‎
خرمگس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وینیچ، اتل لیلیان (بول)، ۱۸۶۴-‎۱۹۶۰م.، (Voynich, Ethel Lillian (Boole;همایون پور، خسرو,ترجمه خسرو هم...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: امیرکبیر تهران 1362
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۶۰۴۳‎ /‎و‎۹۸‎ خ‎۴‎ ‎
ربه کا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دوموریه، دفنی، ۱۹۰۷-‎۱۹۸۹م.، Du Maurier, Daphne;شهباز، حسن، ۱۲۹۹-‎.۱۳۸۵,موریه، دافنه دو;لیدی براونین...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: امیرکبیر تهران 1344،‎135
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۶۰۰۷‎ /د‎۹‎ ر‎۲
دنیای قشنگ نو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هاکسلی، آلدوس لیونارد، ۱۸۹۴ - ‎۱۹۶۳م.، Huxley, Aldous Leonard;حمیدیان، سعید، ‎۱۳۲۴-,[نوشته] آلدوس ها...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: پیام تهران 1352
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۶۰۱۵‎ /ه‎۲‎ د‎۹
دره من چه سبز بود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لولین، ریچارد، ۱۹۰۶-‎۱۹۸۴م.، Llewellyn, Richard;جعفرزاده، اسدالله، ‎۱۳۲۴ -,لوید، لولین,نوشته لولین ل...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: امیرکبیر تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۶۰۲۳‎ /‎ل‎۹‎ د‎۴‎ ‎
‎۱۹۸۴ [هزار و نهصد و هشتاد و چهار]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اورول، جورج، ۱۹۰۳-‎۱۹۵۰م.، Orwell, George;فروم، اریک، ۱۹۰۰-‎۱۹۸۰م.؛ Fromm, Erich;بلوچ، حمیدرضا، ۱۳۳۸...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: گهبد تهران 1385
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۶۰۲۹‎ /الف‎۹‎ هـ‎۴۳‎ ‎
محصول را درو کن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیکینسن، مارگارت، ‎۱۹۴۲- م.، Dickinson, Margaret;مفتاحی، مریم، ‎۱۳۴۳-,نویسنده مارگارت دیکینسن؛ م...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: شقایق تهران ‏‫1391
شماره راهنمای کنگره: ‏‫‭PR ۶۰۵۴ ‏‫‭/ی۸ م۳
رویای روی تپه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیک، لیلیان Peake, Lilian;رفیعی، عطیه، ‎۱۳۵۴-,لیلین پیک؛ [ترجمه] عطیه رفیعی ...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: لیوسا ت‍ه‍ران‌ 1386
شماره راهنمای کنگره: ۹ر ۸ی/ ۶۰۶۶ PR
شیطان به قتل می رسد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریستی، آگاتا (میلر)، ۱۸۹۱-‎۱۹۷۶م.؛ (Christie, Agatha (Miller;اسکندانی، جمشید، ۱۳۱۷-,م‍ی‍ل‍ر، آگ‍ات‍...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ثالث تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۹ش ۴ک/ ۶۰۰۵ PR
مستاجر وایلدفل هال‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برونته، آن، ۱۸۲۰-۸۴۹ م. Bronte, Anne;رضایی، رضا، ۱۳۳۵-,رضایی ساروی، رضا,ان برونته؛ ‏‫ترجمه رضا رضایی...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر نی تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۵م ۴ب/ ۴۱۶۲ PR
کاکاسیاه کشتی نارسیسوس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کنراد، جوزف، ۱۸۵۷-۱۹۲۴، Conrad, Joseph;سمی، سهیل، ‎۱۳۴۹- ,کانراد، جوزف,جوزف کنراد؛ ترجمه سهیل سمی...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ققنوس تهران 1391
شماره راهنمای کنگره: ۲ک ۴ن/ ۶۰۰۵ PR
رازم را نگه دار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کینسلا، سوفی Kinsella, Sophie;معتکف، نفیسه، ‎۱۳۳۵- ,سوفی کینزلا؛ [مترجم] نفیسه معتکف ...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: لیوسا ت‍ه‍ران‌ ‏‫1392
شماره راهنمای کنگره: ۲ر ۹ی/ ۶۰۳۷ PR
دختران نحیف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسپارک، میورییل، Spark, Muriel;وقفی پور، شهریار، ‎۱۳۵۶- ,سبارک، موریل,میوریل اسپارک؛ ترجمه شهریار و...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نگاه تهران ‏‫1394
شماره راهنمای کنگره: ۳د ۲س/ ۶۰۳۷ PR
اولیس جویس (عصاره داستانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بدیعی، منوچهر، ‎۱۳۱۸- ;بلمایرز، هری، ۱۹۱۶- م. Blamires, Harry;هاجرت، متیو جان کالدول، ۱۹۱۶- ۱۹۹۶م....
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نیلوفر تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۹الف ۹و/ ۶۰۱۹ PR
یک سرباز خوب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فورد، فورد مدوکس، ۱۸۷۳-۱۹۳۹م. Ford, Ford Madox;نصراللهی، زهرا، ۱۳۶۰-,مادوکسفورد,فورد مادوکس فورد؛ تر...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر نون کرمان 1394
شماره راهنمای کنگره: ۹ی ۹ف/ ۸۲۳/۹۱۲ PR
دوبلینی ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جویس، جیمز، ۱۸۸۲-‎۱۹۴۱م.، Joyce, James;علیجان پور، امیر، ۱۳۶۵-,نویسنده جیمز جویس؛ ترجمه امیر علیجان ...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: آوای مکتوب تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۸۸د ۹و/ ۶۰۱۹ PR
گاردن پارتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منسفیلد، کاترین، ۱۸۸۸-۱۹۲۳. Mansfield, Katherine;تعاونی، شیرین (خالقی)، ‎۱۳۲۴-,مانسفیلد، کاترین,نویس...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: خانه آفتاب تهران 1371
شماره راهنمای کنگره: ۲گ ۵ن/ ۶۰۲۵ PR
گودال سیاه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمیت، لیزا، Smith, Lisa J;رفیعی، مریم، ۱۳۶۴-,لیزاجین اسمیت؛ مترجم مریم رفیعی...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: قطره تهران 1391
شماره راهنمای کنگره: ۸گ ۵الف/ ۱۳۰۹ PR
غول مدفون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایشی گورو، کازوئو، ‎۱۹۵۴- م.، Ishiguro, Kazuo;سمی، سهیل، ‎۱۳۴۹- ,ایشی‌گورو، کازئو;ایشی گورو، کازو,...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ققنوس تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۹غ ۵ی/ ۶۰۵۹ PR
دیو باید بمیرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دی لوئیس، سسیل، ۱۹۰۴-۱۹۷۲م. Day Lewis, Cecil;وقفی پور، شهریار، ‎۱۳۵۶- ,دی لوئیس، سیسیل;بلیک، نیکلاس...
موضوع: داستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نیلوفر تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: ۹د ۹د/ ۱۱۷۵ PR
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;