خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 153  
مردان بدون زنان (مجموعه سیزده قصه و یک نمایشنامه)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest;امرائی، اسدالله، ‎۱۳۳۹-,امرایی، اسدالله، ‎۱۳۳۹-,ارنس...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: فردوس؛ مجید: نشر آهنگ تهران 1370
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۴۳‎ /هـ‎۸‎ م‎۴۲‎ ‎
اسکارلت: ادامه بر باد رفته شاهکار مارگارت میچل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریپلی، الگزاندرا، ‎۱۹۳۴- م.، Ripley, Alexandra;میچل، مارگارت، ۱۹۰۰-‎۱۹۴۹م.، Mitchell, Margaret;بیا...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: البرز تهران 1370
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۲۵‎ /م‎۹۲‎ ب‎۴۵۵
تورتیلا فلت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استاین بک، جان ارنست، ۱۹۰۲-‎۱۹۶۸م.، Steinbeck, John Ernst;صفریان، محمدعلی;تقی زاده، صفدر، ‎۱۳۱۱-,اشت...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: فرانکلین 1342
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۳۷‎ /الف‎۵۶‎ ت‎۹
بابا لنگ دراز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وبستر، جین، ۱۸۷۶-‎۱۹۱۶م.، Webster, Jean;دانا، میمنت، ‎۱۲۸۹-,اثر جین وبستر؛ ترجمه میمنت دانا...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: صفی‌علیشاهی [تهران] 1340
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۴۵‎ /و‎۲‎ ب‎۲
هرگز به غریبه دل مبند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رابینز، هرولد، ۱۹۱۶ - ‎۱۹۹۷م.، Robbins, Harold;شهلایی، شراره,هارولد رابینز، ترجمه شراره شهلائی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: رسام تهران 1368
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۶۸‎ /ر‎۲‎ ه‎۴
اسکارلت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریپلی، الگزاندرا، ‎۱۹۳۴- م.، Ripley, Alexandra;قایمی، پروین,ریپلی، الکساندرا ;ریپلی، آلکساندرا,نو...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: کورش تهران 1375
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۲۵‎ /م‎۹۲‎ ب‎۴۶
هزارخورشید تابان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;غبرایی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,غبرائی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,خالد حسینی؛ ترجمه مهدی غبرائ...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ثالث تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴۴
هزار خورشید درخشان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;کاظمی، بیتا، ۱۳۴۰-,نویسنده خالد حسینی؛ مترجم بیتا کاظمی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: باغ نو تهران 1386
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ هـ‎۴۳
پیام گم گشته: عرفان قبایل بومی استرالیا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مورگان، مارلو Morgan, Marlo;فرود، فرناز، ‎۱۳۳۳-,مارلو مورگان؛ ترجمه ی فرناز فرود...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.;بومیان استرالیایی - داستان...
نشر: کتاب آوند دانش ت‍ه‍ران‌ ‏‫1391
شماره راهنمای کنگره: ۹پ ۴۵و/ ۳۵۶۹ PS
رقص های جنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آلکسی، شرمن، ‎۱۹۶۶- م.، Alexie, Sherman;ویسی، مجتبی، ‎۱۳۴۰ -,شرمن الکسی؛ ترجمه ی مجتبی ویسی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: مروارید تهران 1390
شماره راهنمای کنگره: ۷ر ۸ل/ ۳۵۵۱ PS
و پاسخی پژواک سان از کوه ها آمد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;سعادت، شبنم، ‎۱۳۵۹-,خالد حسینی؛ مترجم شبنم سعادت...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: افراز تهران ‏‫1392
شماره راهنمای کنگره: ‏‫۸۳و ۹س/ ۳۶۰۸ PS
منطقه ی مرده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کینگ، استیون، ۱۹۴۷- م. King, Stephen;قرایی، سما، ۱۳۶۱- ,کینگ، استفن;کینگز، استفن;بکمن، ریچارد,ن...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر قطره تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۹۳م ۸۵ی/ ۳۵۶۶ PS
سرگذشت لافکادیو: (شیری که جواب گلوله را با گلوله داد)‏‫= (Lafcauio): (The lion who shot back)‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیلورستاین، شل، ۱۹۳۲-۱۹۹۹م.‏‬ Silverstein, Shel;هیرمندی، رضی، ۱۳۲۶-,سیلوراستاین، شل;خدادادی، رضی,نوی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.;شیرها;هویت
نشر: هستان تهران 1384
شماره راهنمای کنگره: ۲۳ل ۸۴ی/ ۳۵۶۳ PS
زمستان: رمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استاین بک، جان ارنست، ۱۹۰۲-‎۱۹۶۸م.، Steinbeck, John Ernst;لولاچی، شهرزاد، ‎۱۳۵۲-,اشتین بک، جان;اشتای...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: مروارید تهران ‏‫1393
شماره راهنمای کنگره: ۸ز ۲۳س/ ۳۵۰۳ PS
کوه به کوه نمی رسد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;کاظمی، بیتا، ۱۳۴۰-,خالد حسینی؛ مترجم بیتا کاظمی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: باغ نو تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۶۰۸‎ /س‎۹‎ و‎۸۳
خانه داری (رمان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رابینسون، مریلین، Robinson, Marilynne;محمدی، مرجان، ‎۱۳۴۸-,رابینسون، ماریلین,مریلین رابینسون؛ مترجم ...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: آموت تهران ‏‫1393
شماره راهنمای کنگره: ‏‫۲۳خ ۲۳۴الف/ ۳۵۶۰ PS
درمان شوپنهاور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یالوم، اروین دی.، ۱۹۳۱- م.؛ Yalom, Irvin D;حبیب، سپیده، ۱۳۴۹-,یالوم، اروین، ۱۹۳۱- م.,اروین د یالوم؛ ...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.;روان درمانی گروهی
نشر: نشر قطره تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۴۲د ۷الف/ ۳۵۷۳ PS
مرد بزرگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریستنسن، کیت، ۱۹۶۲- م. Christensen, Kate;سمی، سهیل، ‎۱۳۴۹- ,کیت کریستنسن‬‏‫؛ ترجمه سهیل سمی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ققنوس تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: ۴م ۹۳ر/ ۳۵۶۶ PS
ندای کوهستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled;غبرایی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,غبرائی، مهدی، ‎۱۳۲۴-,خالد حسینی؛ ترجمه مهدی غبرائ...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ثالث تهران ‏‫1393
شماره راهنمای کنگره: ۸۱و ۹س/ ۳۶۰۸ PS
مرد کوچولو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کازرونی، عباس Kazerooni, Abbas;آهنی، سارا;پارسی، پویا,عباس کازرونی؛ ترجمه سارا آهنی، پویا پارسی...
موضوع: داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: هرمس تهران ‏‫‏‫‏‏138
شماره راهنمای کنگره: ۴م ۴۴الف/ ۳۵۶۶ PS
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
; ;