نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 33  
هیجان ، احساس و ارتباط غیرکلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی، جمشید، ‎۱۳۴۰-,جمشید احمدی
موضوع: هیجان ها;ارتباط غیرکلامی
نشر: راهگشا شیراز ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۷۲۳‎ /ع‎۹‎ الف‎۳
الگوهای غیر کلامی و نمادین در تعلیم و تربیت نامرئی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمی، عبدالعظیم، ‎۱۳۳۵-,عبدالعظیم کریمی
موضوع: ارتباط غیرکلامی;ارتباط در آموزش و پرورش
نشر: تربیت تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /الف‎۴‎ ک‎۴
ارتباطات غیر کلامی، هنر استفاده از حرکات و آواها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرهنگی، علی اکبر، ‎۱۳۲۱-,نویسنده علی اکبر فرهنگی
موضوع: ارتباط غیرکلامی;ارتباط بین اشخاص
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد میبد) میبد ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /الف‎۴‎ ف‎۴
زبان تن: راهنمای تعبیر اشاره ها و حرکات بدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مولشو، زامی؛ Molcho, Samy;نوری خواجوی، امید,مولکو، سامی,سامی مولکو؛ برگردان امید نوری خواجوی...
موضوع: زبان ایما و اشاره;ارتباط غیرکلامی;موفقیت
نشر: ترفند تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎الف‎۴۶‎ م‎۹‎ ‎
روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آرگایل، مایکل، ۱۹۲۵- م.؛ Argyle, Michael;فرجی، مرجان، ‎۱۳۴۴-,آرژیل، مایکل، ۱۹۲۵- م.;ارجایل، مایکل، ۱...
موضوع: ارتباط غیرکلامی
نشر: مهتاب تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /الف‎۴‎ آ‎۴
زبان تن: "راهنمای تصویری کامل" "هنر دیدن آنچه دیگران می اندیشند"
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بریسیچ، جوزف، Braysich, Joseph;ثنائی، باقر، ‎۱۳۲۴-;بهاری، فرشاد، ۱۳۴۶-,ث‍ن‍ائ‍ی‌ ذاک‍ر، ب‍اق‍ر، ‏‫۱۳...
موضوع: ارتباط غیرکلامی;زبان ایما و اشاره
نشر: موسسه انتشارات بعثت تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /الف‎۴۶‎ ب‎۴
ارتباط موثر و موفقیت قطعی با ان. ال. پی (NLP): برنامه ریزی براساس عصب شناسی زبان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوکانر، جوزف، ‎۱۹۶۳- م، O'connor, Joseph;مکدرموت، ایان؛ McDermott, Ian;جمالیان، رضا، ‎۱۳۱۴-,م‍ک‌ د...
موضوع: برنامه ریزی روانی و زبانی;ارتباط غیرکلامی;روابط بین اشخاص...
نشر: نشر جیحون تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۶‎ /الف‎۸‎ الف‎۴
زبان بدن راز موفقیت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوییس، دیوید، ‎۱۹۴۲ - م.، Lewis, David;کرمی، جالینوس، ‎۱۳۴۵- ,نویسنده دیوید لویس؛ ترجمه جالینو...
موضوع: ارتباط غیرکلامی;موفقیت
نشر: مهر جالینوس مشهد ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎الف‎۴۶‎ ل‎۹‎ ‎
قدرت زبان تن: چگونه در مراودات تجاری و اجتماعی به موفقیت برسیم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریمن، تونیا، Reiman, Tonya;قراچه داغی، مهدی، ۱۳۲۶-,قره‌ چه‌ داغی، مهدی، ۱۳۲۶-;قرچه‌ داغی، مهدی، ۱۳۲۶...
موضوع: زبان ایما و اشاره;ارتباط غیرکلامی
نشر: در دانش بهمن کرج ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎الف‎۴۶‎ ر‎۹۵‎ ‎
معنی محیط ساخته شده: رویکردی در ارتباط غیرکلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راپوپورت، ایماس، ‎۱۹۲۹- م، Rapoport, Amos;حبیب، فرح,اموس - راپاپورت؛ ترجمه فرح حبیب...
موضوع: روان شناسی محیط زیست;معنی (فلسفه);ارتباط غیرکلامی
نشر: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۳۵۳‎ /‎ر‎۲‎ م‎۶‎ ‎
رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی (درسنامه ی ارتباطات غیر کلامی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریچموند، ویرجینیا، ‎۱۹۴۹- م، Richmond, Virginia P;مکراسکی، جیمز، ‎۱۹۳۶- م.؛ McCroskey, James C;مو...
موضوع: زبان ایما و اشاره;ارتباط غیرکلامی;روابط بین اشخاص
نشر: دانژه تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎الف‎۴۶‎ ر‎۹‎ ‎
ارتباط رو در رو: کلید موفقیت برای مدیریت موثر و کارا مجموعه مقالاتی از دانشگاه هاروارد، تحت تاثیر قرار دادن شنوندگان...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مارتون، بتی ا.؛ Marton, Betty A;نوریان، مجید، ۱۳۵۲-,مارتن، بتی,نویسنده بتی آ. مارتن...[و دیگران]؛ مت...
موضوع: کسب و کار;ارتباط گفتاری;ارتباط غیرکلامی
نشر: مبلغان تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۷۱۸‎ /الف‎۴
زبان بدن راز موفقیت: شیوه استفاده از زبان بدن برای رسیدن به اهداف و آرزوها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوییس، دیوید، ‎۱۹۴۲ - م.، Lewis, David;پاشائی، عسکری، ۱۳۱۸-,پاشائی، سیاوش، ۱۳۱۸-;پاشائی، ع، ۱۳۱۸...
موضوع: ارتباط غیرکلامی;موفقیت
نشر: مهر جالینوس مشهد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎الف‎۴۶‎ ل‎۹۲‎ ‎
زبان بدن: راهنمای تعبیر حرکات بدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیز، آلن؛ Pease, Allan;زنگنه، سعیده، ‎۱۳۴۳-,پیس، آلن,آلن پیز؛ ترجمه سعیده لرپری زنگنه...
موضوع: ارتباط غیرکلامی;زبان ایما و اشاره
نشر: جانان تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎ز‎۲‎ پ‎۹۲‎ ‎
زبان بدن...: رازهایی که دیگران به شما نمی گویند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمی، رامین، ۱۳۵۶-,تالیف رامین کریمی
موضوع: زبان ایما و اشاره;ارتباط غیرکلامی
نشر: بهار سبز تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /الف‎۴۶‎ ک‎۴
اسرار زبان بدن: به راز این نشانه ها پی ببرید و آن گاه به عشق، ثروت و شادمانی دست یابید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوئیلیام، سوزان، Quilliam, Susan;شریفی، ثریا، ‎۱۳۴۲-;طاهری، امیر,سوزان کوییلیام؛ مترجم ثریا شریفی؛ و...
موضوع: زبان ایما و اشاره;ارتباط غیرکلامی
نشر: نسل نواندیش تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /ز‎۲‎ ک‎۹
زبان بدن: فهمیدن احساسات دیگران از روی چهره و حرکات بدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمی، رامین، ۱۳۵۶-;صیدی، معصومه، ‎۱۳۵۶-;وینرایت، گوردون ری، ‎۱۹۳۷- م، Wainright, Gordon,اقتباسی ا...
موضوع: ارتباط غیرکلامی;زبان ایما و اشاره
نشر: شلاک تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /الف‎۴۶‎ ک‎۴۲
زبان بدن: چگونه از طریق زبان بدن دیگران میتوان افکارشان را خواند؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیز، آلن؛ Pease, Allan;شهرابی، مجید، ‎۱۳۵۰ -,پیس، آلن,نویسنده آلن پیز؛ مترجم مجید شهرابی...
موضوع: ارتباط غیرکلامی;زبان ایما و اشاره
نشر: سلسله مهر تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎ز‎۲‎ پ‎۹۵‎ ‎
زبان بدن در کسب و کار: کنترل گفتگو، جلب توجه مخاطب، و انتقال پیام درست - بدون گفتن حتی یک کلمه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باودن، مارک، ‎۱۹۵۱- م.، Bowden, Mark;حسینی، ساجده السادات، ‎۱۳۶۸-;زرین، کاظم، ‎۱۳۵۳-,نویسنده مار...
موضوع: زبان ایما و اشاره;ارتباط غیرکلامی
نشر: کلک زرین تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎ز‎۲‎ ب‎۲‎ ‎
زبان بدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حقیقی، محمدعلی، ‎۱۳۴۰-;باغکی، افروز، ۱۳۶۹ -,گردآوری / تهیه کنندگان محمدعلی حقیقی، افروز باغکی...
موضوع: زبان ایما و اشاره;ارتباط غیرکلامی
نشر: موسسه کتاب مهربان نشر تهران ۱۳۹۲ -
شماره راهنمای کنگره: ۷ح ۲ز/ ۶۳۷ BF
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء