نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 1424  
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد شیمی با پاسخ تشریحی از سال ۷۲-‎۶۷
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی، علی,علی القاسمی,علی قاسمی... [ودیگران]
موضوع: شیمی - آزمونها و تمرینها;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها...
نشر: نشر اتحاد تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۴۲‎ /‎ق‎۲‎ م‎۳‎ ‎
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها .....
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جبه دار مارالانی، پرویز، ‎۱۳۲۰-,جبه‌ دار، پرویز، ۱۳۲۰-;مارالانی، پرویز، ۱۳۲۰-,مولفان پرویز جبه دارما...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;مهندسی برق
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ب‎۴‎ م‎۳‎‎
مجموعه سئوالات زبان تخصصی حسابداری به انضمام سئوالات کنکور کارشناسی ارشد (سالهای ۱۳۷۵-‎۱۳۷۰) همراه با پاسخهای پیشنهادی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نگارش ازایرج نوروش - فیض الله شیرزادی
موضوع: حسابداری;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;زبان انگلیسی - آزمونها و تمرینها...
نشر: علم و ادب تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ح‎۵‎ ن‎۹۴‎ ‎
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس فیزیک - مکانیک در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ازسال ‎۱۳۶۲ تا‎۱۳۷۰
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان سنجش آموزش کشور، حوزه معاونت فنی و پژوهشی,حوزه معاونت فنی و پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور...
موضوع: فیزیک;مکانیک;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها
نشر: نشر نی تهران [۱۳۷۰]
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /‎س‎۲‎ م‎۳‎ ‎
اقتصاد خرد: ‎۲۰۰۰ تست با پاسخ های تشریحی برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد و مدیریت...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نظری، محسن، ۱۳۴۲-,محسن نظری
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;اقتصاد خرد
نشر: نمایشگاه دائمی و نشر کتاب قم ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎الف‎۷‎ ن‎۶۳‎‎
گفتمان تحلیلی کاربردی در «آیین دادرسی کیفری» «همراه با مثال های عینی در پرونده های قضایی و نمونه دستورات و قرارهای دادسرا و آرای محاکم کیفری» قابل استفاده برای داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد، دکتری، قضا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علیپور رجبی، علی، ۱۳۵۴-;رحمتی، محمد، ۱۳۶۴-,مولفان علی علی پور رجبی، محمد رحمتی...
موضوع: آیین دادرسی جزایی - ایران;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها...
نشر: کتاب آوا تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۶۱۰‎ /‎ع‎۸‎ گ‎۶‎‎
زیست شناسی کنکور علوم تجربی: درس، تست، مشروح کامل پاسخ تستها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جابری، فضل الله,مدیریت آموزشگاه علمی هدایت
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;زیست شناسی
نشر: [تهران هستی تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ز‎۹‎ ج‎۲‎ ‎
اقتصاد خرد، ‎۱۳۰۰ تست با جواب، برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری همراه با نمونه سئوالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نظری، محسن، ۱۳۴۲-,محسن نظری
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;اقتصاد خرد
نشر: محسن نظری تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎الف‎۷‎ ن‎۶۵‎‎
پاسخ به سوالات حقوق تجارت: مباحث حق العمل کار، اعمال تجاری،...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرجی نژاد، شیرزاد، ‎۱۳۴۶-,تدوین شیرزاد گرجی زاده
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;حقوق تجارت;بازرگانی، اسناد;برات ارزی...
نشر: طلایه تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎گ‎۴‎ پ‎۲۵‎ ‎
مجموعه سوالها و جوابهای آئین دادرسی مدنی؛ جهت استفاده داوطلبان شرکت در آزمونهای، گزینش استخدام قضات، کانون وکلا، کارشناسی ارشد، سردفترداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرجی نژاد، شیرزاد، ‎۱۳۴۶-,تدوین شیرزاد گرجی نژاد
موضوع: آیین دادرسی مدنی;حقوق مدنی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها...
نشر: طلایه تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎آ‎۹‎ گ‎۴۱‎ ‎
پرسشهای چهار گزینه ای باغبانی عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی، مالک، ‎۱۳۴۵-,تالیف واحد تحقیقات و انتشارات مجتمع آموزشی و فنی تهران؛ با همکاری مالک قاسمی...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;باغبانی
نشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎پ‎۴۱۱۶‎ ‎ ‎ ‎
زراعت: ویژه داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجتمع فنی تهران. واحد تحقیقات و انتشارات,تالیف واحد تحقیقات و انتشارات مجتمع آموزشی و فنی تهران...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;کشاورزی
نشر: مجتمع فنی تهران تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ک‎۵۲‎ ‎ ‎ ‎
پرسشهای چهارگزینه ای خاک شناسی (فیزیک، شیمی و حاصل خیزی خاک)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شعبانپور شهرستانی، محمود، ‎۱۳۴۵ -,مولف محمود شعبانپور شهرستانی...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;خاک شناسی
نشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران‬ تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /خ‎۲‎ ش‎۷
پرسشهای چهارگزینه ای زیست شناسی عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خالصی، مریم، ‎۱۳۴۵ -,مولف مریم خالصی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;زیست شناسی
نشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ز‎۹‎ خ‎۲‎ ‎
فیزیولوژی گیاهان زراعی: (مطالب درسی، پرسشهای چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیرانی راد، امیرحسین، ‎۱۳۴۷ -,مولف امیرحسین شیرانی راد
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;گیاهان;گیاهان زراعی...
نشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ش‎۹۸۳‎ ف‎۹‎ ‎
پرسشهای چهارگزینه ای زیست شناسی مولکولی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خالصی، مریم، ‎۱۳۴۵ -,تالیف مریم خالصی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;زیست شناسی مولکولی...
نشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ز‎۹‎ خ‎۲۴‎ ‎
اکولوژی حیات وحش: ویژه آزمون های ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بناگر، غلام رضا، ‎۱۳۵۳-,مولف غلام رضا بناگر
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;بوم شناسی
نشر: سالوک بجنورد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: LB‎‎ ۲۳۵۳‎ /ب‎۹‎ الف‎۸۲
انتقال جرم و عملیات واحد: به همراه حل تستهای طبقه بندی شده آزمون های کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرزازاده، محمود، ۱۳۵۳-,مولف محمود میرزازاده
موضوع: جرم (فیزیک) - انتقال;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرا...
نشر: دانشگاه هرمزگان بندرعباس ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۶‎ /‎م‎۹‎ الف‎۸‎ ‎
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راد، محسن، ‎۱۳۳۵-,تهیه کننده محسن راد
موضوع: آمار;احتمالات;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: پردازش گران تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎ر‎۲‎ خ‎۸۲‎‎
تاریخ جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وزین افضل، مهدی، ‎۱۳۶۴-,مولف مهدی وزین افضل
موضوع: تاریخ جهان;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: مکتب ماهان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: D‎ ۲۱‎ /‎و‎۴‎ ت‎۲‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء