نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 36  
سیستم های فازی و کنترل فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وانگ، لی - شین، ‎۱۹۶۲ - م.، Wang, Li - xin;تشنهلب، محمد، ;صفارپور، نیما، ‎۱۳۴۸- ;افیونی، د...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎و‎۲‎ س‎۹‎ ‎
اصول و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در صنایع نفت و گاز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ثقه الاسلامی، ناصر، ‎۱۳۳۴-,ثقة‌ الاسلامی، ناصر، ‏‫‏۱۳۳۴-,مولفین ناصر ثقةالاسلامی...[ و دیگران]...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);نفت;گاز
نشر: مرکز نشر جهش تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /الف‎۶
شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوکس، کارو، ‎۱۳۲۸-، ویراستار;بدیع، کامبیز، ‎۱۳۳۱-,ویراستاران کارولوکس، کامبیز بدیع...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);هوش مصنوعی
نشر: وزرات فرهنگ و آموزش عالی، مرکز بین المللی علو کرمان ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /ش‎۲۸
هوش محاسباتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منهاج، محمدباقر، ۱۳۳۸-,تالیف محمدباقر منهاج
موضوع: هوش محاسباتی;شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر تهران؛ تفرش -۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۳۴۲‎ /‎هـ‎۹‎ م‎۸۲‎ ‎
شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل و طراحی سازه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاوه، علی، ‎۱۳۲۶-;ثروتی، همایون,علی کاوه، همایون ثروتی
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);طراحی سازه;تحلیل سازه
نشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۵۸/۸‎ /ک‎۲‎ ش‎۲
منطق فازی و شبکه های عصبی (مفاهیم و کاربردها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کارتالوپولوس، استمانیوس، .Kartalopoulos, Stamafios V;جورابیان، محمود، ‎۱۳۴۰- ;هوشمند، رحمت الله، ...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /ک‎۲‎ م‎۸‎
مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پورذاکر عربانی، سودابه،‏‫ ۱۳۵۲-‏‬,پور‌ذاکر ، سودابه،‏‫ ۱۳۵۲-‏‬,ترجمه و تالیف سودابه پورذاکرعربانی...
موضوع: هوش مصنوعی;شبکه های عصبی (کامپیوتر);الگوریتم های ژنتیک
نشر: ندای سبز شمال لاهیجان ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۳۳۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۷‎ ‎
محاسبات نرم با مجموعه های فازی و شبکه های عصبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینقلی زاده، رضا,مولف رضا حسینقلی زاده
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: مهر ایمان تبریز ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎ح‎۵‎ م‎۳‎ ‎
کاربردهای صنعتی منطق و شبکه های عصبی فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زهیدی، رضا، ‎۱۳۴۶ -;فون التروک، کنستانتین، Von Altrock, Constantin,تالیف رضا زهیدی...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);سیستم های فازی
نشر: انستیتو ایزایران تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎ز‎۹‎ ک‎۲‎ ‎
اصول و مبانی سیستم های خبره: با فصولی درباره شبکه های عصبی مصنوعی، تئوری مجموعه های فازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غضنفری، مهدی، ‎۱۳۳۹-;کاظمی، زهره,تدوین مهدی غضنفری، زهره کاظمی...
موضوع: ‏‫سیستم های خبره ( کامپیوتر)‬;شبکه های عصبی (کامپیوتر);هوش مصنوعی...
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۷۶‎ /خ‎۲‎ غ‎۶
شبکه های عصبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرهیزگاری، مسعود، ‎۱۳۶۱-,مسعود پرهیزگاری
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);روباتیک
نشر: عابد؛ نقش سیمرغ تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /پ‎۴‎ ش‎۲
شبکه های عصبی مصنوعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شالکوف، رابرت؛ .Schalkoff, Robert J;جورابیان، محمود، ‎۱۳۴۰- ;زارع، طناز;استوار، امید,شالکف، رابرت...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /ش‎۲‎ ش‎۲
شبکه های عصبی (اصول و کارکردها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیکتن، فیلیپ؛ Picton, Philip;غضنفری، مهدی، ‎۱۳۳۹-;ارکات، جمال,پیکتن، فیل ;پیکتون، فیل,[تالیف فیلیپ پ...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /پ‎۹‎ ش‎۲
شبکه های عصبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیکتن، فیلیپ؛ Picton, Philip;میرصالحی، مجتبی، ‎۱۳۳۰-;تقی زاده کاخکی، حسین، ۱۳۳۱-,پیکتن، فیل ;پیکتون،...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) مشهد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /پ‎۹‎ ش‎۲۲
اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه های عصبی(همراه با نمونه های کد به زبان MATLAB و ++C)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسدپور، وحید، ‎۱۳۵۵-,تالیف وحید اسدپور
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر);متلب ;سی (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)...
نشر: آتی‌نگر: آترا تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /الف‎۵‎ الف‎۶
هوش محاسباتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منهاج، محمدباقر، ۱۳۳۸-,محمدباقر منهاج
موضوع: هوش محاسباتی;شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)؛ دان تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۳۴۲‎ /‎ هـ‎۹‎ م‎۸۲۱‎ ‎
طراحی شبکه های عصبی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیگن، مارتین، Hagan, Martin T;دموث، هوارد، Demuth, Howard B;بیل، مارک، Beale, Mark H;کیا، مصطفی، ‎۱۳...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: خدمات نشر کیان رایانه‌سبز: الیاس: خلیج فارس تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎هـ‎۹‎ ط‎۴‎‎
شبکه های عصبی در MATLAB
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کیا، مصطفی، ‎۱۳۶۲-,گردآوری و تدوین مصطفی کیا
موضوع: متلب ;شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: خدمات نشر کیان‌رانه سبز تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /ک‎۹‎ ش‎۲
شبکه های عصبی در spss [اس. پی. اس. اس]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوروشیس، ماریا، ‎۱۹۴۸- م، .Norusis, Marija J;فتی پور جلیلیان، امیررضا، ‎۱۳۶۵-;نجبا، مازیار، ‏‫۱۳۶۵...
موضوع: اس. پی. اس. اس. (فایل کامپیوتر);شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: خدمات نشر کیان‌رایانه سبز: الیاس: خلیج‌فارس تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: OA‎ ۷۶/۸۷‎ /ن‎۹‎ ش‎۲
مبانی شبکه های عصبی مصنوعی: ساختارها، الگوریتم ها و کاربردها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فاسیت، لورن، Fausett, Laurene V;ویسی، هادی، ‎۱۳۴۱-;مفاخری، کبری، ۱۳۵۳-;باقری شورکی، سعید، ‎۱۳۴۵-,نوی...
موضوع: شبکه های عصبی (کامپیوتر)
نشر: نص تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۸۷‎ /‎ف‎۲‎ م‎۲‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء