نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 9  
عصر قهرمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;اسدی، هوشنگ، ‎۱۳۲۸-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م.;...
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: کتاب مهناز تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /الف‎۴‎ ع‎۶‎
دختری از پرو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کیهان، خجسته، ‎۱۳۲۷-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: کتاب پارسه تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /‎و‎۲‎ د‎۳‎ ‎
سالهای سگی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;گلشیری، احمد، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نگاه تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /‎الف‎۴‎ س‎۲‎
سوربز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر علم تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ س‎۹‎ ‎
قهرمان عصر ما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کیهان، خجسته، ‎۱۳۲۷-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه تهران ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ق‎۹‎ ‎
لی لی بد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;وکیلی تهامی، شهین، ۱۳۳۱-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶...
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: ورا تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ل‎۹‎‎
عصر قهرمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;اسدی، هوشنگ، ‎۱۳۲۸-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م.;...
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر ثالث تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ع‎۶۲‎‎
روزگار سخت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;سرایی، مهدی، ۱۳۶۳-;مقانلو، شیوا، ۱۳۵۴-,بارگاس یوس...
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر نیماژ تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ر‎۹۲‎‎
فوکو، حقیقت و قدرت: خوانش فوکویی «سور بز» ماریو بارگاس یوسا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی فر، علیرضا، ۱۳۵۲-,قاسمی، علیرضا، ۱۳۵۲-,زانا (علیرضا) قاسمی فر...
موضوع: وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م. سوربز;وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م. - دیدگاه های سیاسی و اجتماعی;داستا...
نشر: نشر داستان تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ف‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء