نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 30  
شیوه تذهیب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجرد تاکستانی، اردشیر، ‎۱۳۲۸-,ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-;م‍ج‍رد، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-,اردشیر مجرد تا...
موضوع: تذهیب;نقش های تزئینی
نشر: سروش تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /م‎۳‎ ش‎۹
بهاردر حصار: گزیده ای از مجموعه کادرها و حواشی تزئینی جهت امور هنری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: تذهیب;نقش های تزئینی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: ND‎ ۳۲۴۱‎ /ب‎۹۲
اسلیمی و ختایی: گلهای شاه عباسی، نگرش بر سوابق سه نگار تزئینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کونل، ارنست، ۱۸۸۲-‎۱۹۶۴م.، Kuhnel, Ernst;مالکی، شهریار;آقامیری، محمدباقر، ‎۱۳۲۹-,مقالاتی از ارنست کو...
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران [۱۳۶۴‎ تار
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۲۰۵‎ /الف‎۵۸
گره سازی در هنرایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رعنا حسینی، کرامت، ۱۳۱۶-‎۱۳۸۰.,
موضوع: گره سازی;نقش های تزئینی
نشر: بنیاد فرهنگ ایران تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۲۰۵‎ /‎ر‎۷۹‎ ‎ ‎ ‎
نقوش زینتی در ایران زمین: از کهن ترین زمان تا دوره مادها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ضیاءپور، جلیل، ۱۲۹۹-‎۱۳۷۸.,ضیاء، جلیل، ۱۲۹۹-‎۱۳۷۸.,نوشته جلیل ضیاءپور...
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش تهران ۱۳۵۳
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۲۰۵‎ /‎ض‎۹‎ ن‎۷‎ ‎
طرحهای تزئینی ایرانی: مشتمل بر طرحها جهت استفاده در لیتوگرافی - گرافیک - نقش پارچه - گلدوزی - گچبری - منبت کاری - سرامیک - جلد سازی - سیلک - فلزکاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: نقش های تزئینی;هنرهای تزئینی اسلامی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۲۰۵‎ /‎ط‎۴۲‎ ‎ ‎ ‎
گره سازی و گره چینی در معماری ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشتهنژاد، مرتضی,مرتضی فرشته نژاد
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: انجمن آثار ملی تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۲۰۵‎ /‎ف‎۴۵‎ ‎ ‎ ‎
ناتورالیسم ایرانی: مجموعه طرحهایی جهت تذهیب و تشعیر، گل و مرغ، قلمدان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصورالملکی، شهریار,مصورالملکی
موضوع: نقش های تزئینی;قلمدانها;طراحی گلها
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۲۰۵‎ /‎م‎۶۹‎ ‎ ‎ ‎
نقش های اروپایی: مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی - گرافیک - نقش پارچه - گلدوزی - گچبری - منبت کاری - سرامیک - جلدسازی - سیلک - فلزکاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۳۲۰‎ /‎ن‎۷۵‎ ‎ ‎ ‎
نقش و نگارهای ایرانی برای هنرمندان و صنعتگران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دولتشاهی، علی;اعلم، امیرجلال الدین، ۱۳۲۰-,اعلم، جلال‌الدین,گردآورنده علی دولتشاهی؛ مترجم شرح نقشها ا...
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: سروش (انتشارات صدا و سیما) تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۴۷۴‎ /‎د‎۹‎ ن‎۶۴‎ ‎
طرح های تزیینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بورس، ج.;میرو، گرگوری، Mirow, Gregory;باخ، گرایس، ;مهرپویا، ج.,گرذآورنده ج. بروس، گرگوری میرو، گر...
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: هنر تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۵۳۰‎ /‎ب‎۴‎ ‎ ‎ ‎
حاشیه ها و کادرهای تزئینی: مشتمل بر طرحها جهت استفاده در لیتو گرافی، گرافیک نقش پارچه، گلدوزی - گچبری - منبت کاری - سرامیک - جلد سازی - سیلک - فلزکاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: نقش های تزئینی;تذهیب
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۵۳۳‎ /‎ح‎۲۵‎ ‎ ‎ ‎
سوابق تاریخی نقوش: تاثیر هنرهای اسلامی در تحول هنر اروپا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یساولی، جواد، ‎۱۳۳۳-,گردآوری جواد یساولی ثانی
موضوع: نقش های تزئینی;هنر اروپایی - تاثیر اسلام
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۵۳۳‎ /‎س‎۹۲‎ ‎ ‎ ‎
طرحهای شرقی: مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتو گرافی - گرافیک - نقش پارچه - گلدوزی - گچبری - منبت کاری - سرامیک - جلد سازی - سیلک - فلزکاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۵۳۳‎ /‎ط‎۴۳‎ ‎ ‎ ‎
طرح برای: نقاش - گلدوزی - گچبری - منبت کاری سرامیک سازی - دکور سازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: کارگاه هنر تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۵۳۳‎ /‎ک‎۲۴‎ ‎ ‎ ‎
گره و نقش و نگارهای هنر تزئینی مخصوص گچبری، منبت کاری، ویترای
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۵۳۳‎ /گ‎۴۹
قالی ها و قالیچه های ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: قالی و قالیبافی;نقش های تزئینی
نشر: فرهنگسرا (یساولی) تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۲۸۰۹‎ /الف‎۹‎ ق‎۲
طراحی و ارتباطات بصری: رهنمودی بر روش شناسی بصری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موناری، برونو، ‎۱۹۰۷- م.، Munari, Bruno;شاهنده، پاینده، ‎۱۳۱۴-,برونو موناری؛ ترجمه پاینده شاهنده...
موضوع: نقش های تزئینی;طرح های صنعتی
نشر: سروش (انتشارات صدا و سیما) تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۵۱۰‎ /‎م‎۸‎ ط‎۴‎‎
هندسه دلپذیر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شرف الدین، احمد,پژوهش و نگارش احمد شرف الدین
موضوع: طراحی هندسی;هندسه مسطحه;هنرهای تزئینی;نقش های تزئینی
نشر: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات م تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۹۷‎ /‎ش‎۴‎ هـ‎۹‎ ‎
نقشمایه های ایرانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تذهیبی، مسعود;شهبازی، فریده، ‎۱۳۳۰-;اعلم، امیرجلال الدین، ۱۳۲۰-,اعلم، جلال‌الدین,مسعود تذهیبی و فرید...
موضوع: نقش های تزئینی
نشر: سروش (انتشارات صدا و سیما) تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: NK‎ ۱۴۷۴‎ /‎ت‎۴‎ ن‎۷‎ ‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء