نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 5  
سیستماتیک مولکولی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرافورد، دانیل، .Crawford, Daniel J;رحیمی نژاد، محمدرضا، ۱۳۳۲-,رحیمی نژاد رنجبر، محمدرضا,تالیف دانیل...
موضوع: گیاهان - رده بندی شیمیایی;گیاهان - زیست شناسی مولکولی
نشر: دانشگاه اصفهان اصفهان ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۹۵/۴‎ /‎ک‎۴‎ س‎۹‎ ‎
بیوشیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسفندیاری، عزت اله، ‎۱۳۵۶-;محبوب، سلطانعلی، ‎۱۳۲۳-,تالیف عزت اله اسفندیاری، سلطانعلی محبوب...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان - زیست شناسی مولکولی
نشر: عمیدی؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز تبریز ۱۳۹۲-
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎الف‎۵‎ ر‎۹‎‎
شیمی ترکیبات گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روشنی، محمود، ‏‫۱۳۵۴-‏‬;ولی پور، مهدی، ۱۳۶۴ -;ولی پور، اکرم، ۱۳۶۶ -;سلیمان بیگی، محمد‏‫، ‏‫۱۳۵۶-‏‬‏‬...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان - زیست شناسی مولکولی
نشر: پژوهشی نوآوران شریف تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎ر‎۹‎ ش‎۹۲‎‎
روش های مولکولی در زیست شناسی گیاهی: مورد استفاده برای متخصصین آزمایشگاهی و دانشجویان در تمام رشته های زیست شناسی (به خصوص علوم گیاهی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیک رنت، دانیل لی؛ Nickrent, Daniel Lee;صیادی، صدف، ۱۳۷۱-;پیروزی، سپیده، ۱۳۷۱-;قربانی نهوجی، مجید، ۱...
موضوع: گیاهان - زیست شناسی مولکولی;زیست شناسی مولکولی;شیمی گیاهی...
نشر: دانش پژوهان جوان تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۲۸‎ /‎ن‎۹‎ ر‎۹‎‎
بیوشیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رستمی، طیبه، ۱۳۶۵-;غلامی، شکوفه، ۱۳۶۲-;آزادی، ایمان، ۱۳۶۴-,‏‫تالیف طیبه رستمی، شکوفه غلامی، ایمان آز...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان - زیست شناسی مولکولی;گیاهان - فیزیولوژی...
نشر: ‏‫انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎ر‎۵‎ ب‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء