نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 106  
تئوری بنیادی موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منصوری، پرویز، ۱۳۰۳-۱۳۹۰.,نوشته پرویز منصوری
موضوع: موسیقی
نشر: نشر چاووش؛ چشم و چراغ تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: MT‎ ۱‎ /م‎۸‎ ت‎۹
نظری بموسیقی از طریق کتاب و سنت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شریعت موسوی، مصطفی,تالیف مصطفی شریعت موسوی
موضوع: اسلام و موسیقی;موسیقی
نشر: اسماعیلیان قم ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲/۸۲‎ /ش‎۴‎ ن‎۶
مدوامت در اصول موسیقی ایران: نمونه ای از فهرست آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در غناء و موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانش پژوه، محمدتقی، ۱۲۹۰-‎۱۳۷۵.,تالیف محمدتقی دانش پژوه...
موضوع: موسیقی;موسیقی دانان
نشر: وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۱۲‎ /د‎۲‎ م‎۴
پیوند موسیقی و شعر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملاح، حسینعلی، ۱۳۰۰-۱۳۷۱.,حسینعلی ملاح
موضوع: موسیقی;موسیقی در ادبیات
نشر: فضا تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۸۰‎ /م‎۷‎ پ‎۹
شناسائی موسیقی: رهنمونی برای خوب گوش کردن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میلر، هیو ام.، ۱۹۰۸-، Miller, Hugh Milton;مدیری، پرویز,تالیف هیو، ام. میلر؛ ترجمه پرویز مدیری...
موضوع: موسیقی
نشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران [تهران] ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: MT‎ ۶‎ /م‎۹‎ ش‎۹
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برنستاین، لیونارد، ۱۹۱۸-‎۱۹۹۰م.، Bernstein, Leonard;پورتراب، مصطفی کمال، ‏‫۱۳۰۳-‏۱۳۹۵.‏؛‬ Pourtorab,...
موضوع: موسیقی
نشر: چشمه تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: MT‎ ۶‎ /ب‎۴‎ ت‎۳
هشت گفتارپیرامون حقیقت موسیقی غنائی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایرانی قمی، اکبر، ‎۱۳۴۱-,تحقیق ونگارش اکبرایرانی قمی
موضوع: اسلام و موسیقی;موسیقی
نشر: سازمان تبلیغات اسلامی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲/۸۲‎ /الف‎۹‎ ه‎۵
دایرةالمعارف موسیقی جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صارمی، کتایون,صارمی، بهاره,برگردان از فرهنگ موسیقی لاروس؛ کتایون صارمی...
موضوع: موسیقی
نشر: پیشرو تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۶۰‎ /د‎۲۹
بیان اندیشه در موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فینکلستاین، سیدنی والتر، ۱۹۰۹-‎۱۹۷۴م.، Finkelstein, Sidney Walter;فرامرزی، محمدتقی، ۱۳۲۵-؛ Faramarzi...
موضوع: موسیقی
نشر: نگاه تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۶۰‎ /ف‎۹۹
کتاب ماهور: مجموعه موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دهلوی، حسین، ‎۱۳۰۶-,[حسین دهلوی. و دیگران]
موضوع: موسیقی
نشر: موسسه فرهنگی ماهور تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۶۰‎ /‎ک‎۲‎ ‎ ‎ ‎
شعر و موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فروغ، مهدی، ‎۱۲۹۰-,مهدی فروغ
موضوع: موسیقی
نشر: نشر سیاوش [تهران] ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۶۴‎ /ف‎۴‎ ش‎۷
فرهنگ بزرگ موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کانده، رولان دو، Cande, Roland de;شعشعانی، شهره، ۱۳۳۵-,گردآوری و ترجمه: شهره شعشعانی...
موضوع: موسیقی
نشر: فاریاب تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۰۵‎ /ک‎۲۹
اصطلاحات جهانی و لغات رایج ایتالیائی در موسیقی تابلو مترونومیک مائلزل و توضیح پنج موومان اصلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کودکا، رافایل، Codeca, Raphael;ناصری، فریدون، ۱۳۰۹-,گردآوری و ترجمه فریدون ناصری...
موضوع: موسیقی
نشر: پارت تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۰۸‎ /ک‎۹۴
کتابشناسی موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مشایخی، ویدا، ‏‫۱۳۲۷-;سری انتشارات: مجموعه کتابشناسی ها و مدارک فرهنگی را,تهیه و تنظیم ویدا مشایخی...
موضوع: موسیقی
نشر: مرکز اسناد فرهنگی آسیا تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۱۲‎ /م‎۵‎ ک‎۲
تفسیر موسیقی (از کلاسیک تا دوره معاصر)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسنی، سعدی,حسنی زمان، سعدی;زمان، سعدی,سعدی حسنی
موضوع: موسیقی
نشر: صفی‌علیشاه [تهران] [۱۳۴۴]
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۶۰‎ /ح‎۵‎ ت‎۷
تاریخ جامع موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رابرتسون، الک؛ Robertson, Alec;استیونز، دنیس ویلیام، ‎۱۹۲۲- م.، Stevens, Denis William;باشی، بهزاد...
موضوع: موسیقی
نشر: آگاه تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۶۰‎ /ر‎۲۲
تاریخ موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسنی، سعدی,حسنی زمان، سعدی;زمان، سعدی,نوشته سعدی حسنی
موضوع: موسیقی;موسیقی ایرانی
نشر: صفی‌علیشاه تهران ۱۳۶۳ ،‎۱۳۴
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۶۲‎ /ح‎۵‎ ت‎۲۳
تاریخ موسیقی [اثر] لوست دلین (مارتیروسیان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دلین، لوست (مارتیروسیان);کرباسی، کلود، ۱۳۱۹ -، Karbassi, Claude,مارتیروسیان، لوست (دلین);کرباسی، سیر...
موضوع: موسیقی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۶۲‎ /د‎۸‎ ت‎۲۵
مقدمه ای بر شناخت موسیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کالاسووا، نادرژدا;چارلاقی، علی,تالیف ن، کولولسووا؛ ترجمه علی اصغر چارلاقی...
موضوع: موسیقی;موسیقی دانان
نشر: شباهنگ تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۹۳‎ /‎گ‎۲۸‎ ‎ ‎ ‎
موسیقی مدرن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لورو، موریس، LeRoux, Maurice;کمال پور تراب، مصطفی,موریس لورو؛ ترجمه و تفسیر مصطفی کمال پورتراب...
موضوع: موسیقی
نشر: [بی‌نا] تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۱۹۷‎ /‎ل‎۹‎ م‎۹‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء