نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 146  
تشریح مسائل مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: آفتاب؛ آشینا تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۷‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پورداد، شعبانعلی,مولف شعبانعلی پورداد
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه مازندران بابلسر ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۷۱‎ ‎
راهنمای کامل و تشریح مسائل مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دادخواه، احمد;پوپوف، یگور پاول، ‎۱۹۱۳- م.؛ Popov, Egor Paul,پ‍وپ‍وف‌، ای‍گ‍ور پ‍اول‌، ۱۹۱۳- م.,مولف ...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دادخواه تهران ۱۳۷۳-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۷۴۱‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹۴‎ م‎۷۱۵‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوگرال، Ugural;فنستر، سل، ۱۹۳۳- ، Fenster, Saul K;فرشیدیان فر، انوشیروان، ۱۳۴۵-,تالیف آ. سی. اوگرا...
موضوع: مقاومت مصالح;ارتجاع (فیزیک)
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷‎
راهنمای مقاومت مصالح (‎۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساغری زاده، محمدجواد;مستاجران، امیرمحمد,تالیف محمدجواد ساغری زاده، امیرمحمد مستاجران...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: نشر شادگان تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹۵‎ م‎۷۷‎ ‎
مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشاد، مهدی، ‎۱۳۲۰-,تالیف مهدی فرشاد
موضوع: مکانیک;استاتیک;دینامیک;مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۵۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۲۵‎ /‎ف‎۴‎ م‎۷‎ ‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باسین، میلتن، .Bassin, Milton G;برادسکی، استنلی، .Brodsky, Stanley M;وولکوف، هرولد، Wolkoff, Harold;...
موضوع: مکانیک عملی;مقاومت مصالح
نشر: ایران ارشاد تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /ب‎۵۹
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیگلی، جوزف ادوارد؛ Shigley, Joseph Edward;فیروزبخش، کیخسرو، ‎۱۳۲۲-,جوزف ادوارد شیگلی؛ ترجمه کیخسرو ...
موضوع: مکانیک عملی;مقاومت مصالح
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ش‎۹‎ م‎۷‎ ‎
مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسنایدر، رابرت، .Snyder, Robert D;بایارز، ادوارد فورد، ‎۱۹۲۵-;حائریان اردکانی، علی، ۱۳۲۵-,حائریان، ع...
موضوع: مقاومت مصالح;استاتیک
نشر: اترک مشهد ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎الف‎۵۸‎ ‎ ‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: علم و صنعت تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹۴‎ ‎ ‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: ذوقی تبریز ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷۵‎ ‎
مکانیک جامدات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپوف، یگور پاول، ‎۱۹۱۳- م.؛ Popov, Egor Paul;کریم پناهی، خسرو، ‎۱۳۱۵-,پ‍وپ‍وف‌، ای‍گ‍ور پ‍اول‌، ۱۹۱...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۷‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تیموشنکو، استیون، ۱۸۷۸- ‎۱۹۷۲م.، Timoshenko, Stephen;مهرکار اصل، محسن، ‎۱۳۱۵-;توکلی هشجین، تیمور، ‎...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران [۱۳۵۶]
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ت‎۹‎ م‎۷‎ ‎
متالورژی مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیتر، جورج الوود، Dieter, George Ellwood;جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و صنعت ایران),تالیف جورج دیتر؛ ت...
موضوع: مقاومت مصالح;متالورژی فیزیکی;فلزکاری
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و صنعت ایران) تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎د‎۹‎ م‎۲‎ ‎
متالورژی مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیتر، جورج الوود، Dieter, George Ellwood;شهیدی، شهره، ‎۱۳۳۲ -,جورج ای. دیتر؛ ترجمه شهره شهیدی...
موضوع: مقاومت مصالح;متالورژی فیزیکی;فلزکاری
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎د‎۹‎ م‎۲۲‎ ‎
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-;پوپوف، یگور پاول، ‎۱۹۱۳- م.؛ Popov, Egor Paul;بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: سایول تهران ۱۳۶۶ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ط‎۲۳‎ ‎ ‎ ‎
مقاومت مصالح کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاوه، علی، ‎۱۳۲۶-,تالیف علی کاوه
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران، جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /ک‎۲۸‎ م‎۷ ۱۳۶۳
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ناش، ویلیام، ‎۱۹۲۲- م.؛ Nash, William Arthur;محمدزاده، محمود,ناش، ‏‫ویلیام ا.‏‬، ۱۹۲۲- م.,نوشته ویلی...
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه مازندران بابلسر ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ن‎۲۵‎ ‎ ‎ ‎
مقاومت مصالح: شامل ‎۱۰۰۰ مسئله (‎۳۰۰ مسئله حل شده)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عادلی، حجت الله,تالیف حجت الله عادلی
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: دهخدا] [تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۷/۴‎ /‎ع‎۲‎ م‎۷‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء