نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 63  
مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شباهنگ، رضا، ۱۳۱۱-,تالیف رضا شباهنگ
موضوع: مدیریت مالی;حسابداری
نشر: سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎ش‎۲‎ م‎۴‎‎
مبانی مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علا، عین الله,تالیف عین الله علا
موضوع: مدیریت مالی
نشر: دانشکده امور اقتصادی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎ع‎۸‎ م‎۲‎ ‎
دوره کامل مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبده تبریزی، حسین، ۱۳۳۰-;مهاجر، فیروزه، ۱۳۲۶-,عبده، حسین,حسین عبده تبریزی، فیروزه مهاجر...
موضوع: مدیریت مالی;شرکتها - امور مالی
نشر: پیشبرد تهران -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎ع‎۲‎ د‎۹‎ ‎
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بختیاری، پرویز، ‎۱۳۲۹-;سازمان مدیریت صنعتی,تالیف پرویز بختیاری...
موضوع: حسابداری مدیریت;مدیریت مالی;حسابداری قیمت تمام شده
نشر: سازمان مدیریت صنعتی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۶۵۷/۴‎ /‎ب‎۳‎ ح‎۵‎‎
مجموعه ‎۹۷۴ [نهصد و هفتاد و چهار] تست مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدرس سبزواری، احمد، ۱۳۳۶-;عبداللهزاده، فرهاد,مدرس، احمد، ۱۳۳۶-,احمد مدرس سبزواری، فرهاد عبدالله زاده...
موضوع: مدیریت مالی
نشر: نشر پردازش تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۱۵‎ /‎م‎۴‎ م‎۳‎ ‎
گزیده ای از مسائل و افته هائی در مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرتونی، علی,مولف محسن دستگیر
موضوع: مدیریت مالی
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۱۵‎ /‎د‎۵‎ گ‎۴‎ ‎
مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وکیلی فرد، حمیدرضا، ‎۱۳۳۲ -;هامپتون، جان، ‎۱۹۴۲ - م.، .Hampton, John J;وکیلی فرد، مسعود، ,هام...
موضوع: مدیریت مالی;سرمایه گذاری;شرکت ها;شرکت های اقتصادی
نشر: ثمره [بی‌جا] -۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎و‎۸‎ م‎۴‎ ‎
تئوری و مسائل مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدرس سبزواری، احمد، ۱۳۳۶-;عبداللهزاده، فرهاد,مدرس، احمد، ۱۳۳۶-,ترجمه و تالیف احمد مدرس سبزواری، فرها...
موضوع: مدیریت مالی;شرکت های اقتصادی;شرکت ها
نشر: احمد مدرس سبزواری، فرهاد عبدالله زاده تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /م‎۴‎ ت‎۹
مفاهیم اساسی در مدیریت مالی [‎۱]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرارحامی، مهدی، ‎۱۳۲۶ -,تالیف مهدی صدرارحامی
موضوع: مدیریت مالی
نشر: نشر فرناز تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎ص‎۴‎ م‎۷‎ ‎
مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدرس سبزواری، احمد، ۱۳۳۶-;عبداللهزاده، فرهاد,مدرس، احمد، ۱۳۳۶-,مولفین احمد مدرس، فرهاد عبداله زاده...
موضوع: مدیریت مالی;شرکت ها
نشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎م‎۴‎ م‎۴‎ ‎
مدیریت مالی (ویرایش سوم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوو، ریموند، .Neveu, Raymond P;جهانخانی، علی، ‎۱۳۳۵-;پارساییان، علی، ۱۳۲۲-,پارساییان، بمانعلی، ۱۳۲۲-...
موضوع: شرکتها - امور مالی;مدیریت مالی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران -۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎‎ /ن‎۹‎ م‎۴‎ ‎
مروری جامع بر حسابداری مالی با تاکید براستانداردهای ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوروش، ایرج، ‎۱۳۲۳ -,مولفان ایرج نوروش ... [و دیگران]
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مدیریت مالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۴۶‎ ‎ ‎ ‎
مدیریت مالی: شرح درس، مثالهای آموزشی و نکات کاربردی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهرانی، رضا، ۱۳۳۲-,مولف رضا تهرانی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مدیریت مالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۴‎ ت‎۹۲‎ ‎
مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بقایی راوری، جواد، ۱۳۳۳-,راوری، جواد;بقایی، جواد,نوشته جواد بقایی راوری...
موضوع: مدیریت مالی;شرکت ها;شرکت های اقتصادی
نشر: واژگان خرد مشهد ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎ب‎۷‎ م‎۴‎ ‎
گزارش دومین همایش مدیریت مالی ایران ‎۵ و ‎۶ آبان ‎۱۳۷۷ موضوع: بازار سرمایه ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهیه و تدوین و مجری دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی...
موضوع: مدیریت مالی;بازار سرمایه
نشر: نشر به‌روش تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۰۶‎ /‎هـ‎۸‎ ‎ ‎ ‎
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (مدیریت مالی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی، امیر، ‎۱۳۵۹-,تهیه کننده امیر صادقی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مدیریت مالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: حساب تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۴‎ ص‎۲۲‎ ‎
مبانی مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرتونی، علی,محسن دستگیر؛ ویراستار محمدرضا رازقی
موضوع: مدیریت مالی
نشر: نوپردازان تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎د‎۵‎ م‎۲‎ ‎
مجموعه آزمون های مدیریت مالی کارشناسی ارشد کلیه رشته های مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شریعت پناهی، مجید، ۱۳۳۲-;سهرابی عراقی، محسن، ۱۳۳۲-,سهرابی، محسن، ۱۳۳۲-;عراقی، محسن، ۱۳۳۲-,ترجمه و تا...
موضوع: مدیریت مالی;دانشگاه ها و مدارس عالی
نشر: جهان نو [تهران] ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ش‎۴‎ م‎۳‎ ‎
مدیریت مالی (میانه)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بریگام، یوجین، ‎۱۹۳۰- م.، .Brigham, Eugene F;گانینسکی، لوئیس سی.؛ Gapenski, Louis C;دیوز، فیلیپ، ....
موضوع: مدیریت مالی;شرکت ها
نشر: ترمه تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎ب‎۴‎ م‎۴‎ ‎
مدیریت مالی و سرمایه گذاری: تجزیه و تحلیل پورتفولیو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  انواری رستمی، علی اصغر، ‎۱۳۴۵-,ان‍واری‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر;رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر,تالیف علی اصغر انوار...
موضوع: مدیریت مالی;سرمایه گذاری
نشر: طراحان نشر [تهران] ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎الف‎۸‎ م‎۴‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء