نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 7  
روانشناسی کاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه و سازمان (با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: مدیریت - جنبه های روانشناسی;روان شناسی عملی;روان شناسی صنعتی...
نشر: نشر ویرایش [تهران] ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۸‎ /‎س‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
سازمان، مدیریت و فشارهای روانی (نگرش کاربردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابزری، مهدی، ‎۱۳۳۲-;سرایداریان، حمید، ‎۱۳۵۰-,تالیف مهدی ابزری، حمید سرایداریان...
موضوع: مدیریت - جنبه های روانشناسی;رفتار سازمانی
نشر: ارکان اصفهان ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۸‎ /‎الف‎۲‎ س‎۲‎ ‎
روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی;مدیریت - جنبه های روانشناسی;روان شناسی صنعتی...
نشر: ویرایش تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۸۱‎ /‎س‎۲‎ ر‎۹۶‎ ‎
علوم رفتاری و کاربرد آن در سازمانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیرشاهی، منوچهر، ‎۱۳۱۲-,مولف منوچهر امیرشاهی
موضوع: رفتار سازمانی;مدیریت - جنبه های روانشناسی
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸/۷‎ /‎الف‎۸‎ ع‎۸‎ ‎
تغییر از «من» آغاز می شود: مجموعه حکایات، مقالات و نقل قولهای مدیریتی، سازمانی و شغلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لعلی، مسعود، ‎۱۳۵۵-,مولف مسعود لعلی
موضوع: مدیریت - جنبه های روانشناسی;مدیریت
نشر: بهار سبز تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۴‎ /‎ل‎۶‎ ت‎۷‎ ‎
جدال ثمربخش تیمهای مدیریتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فروزفر، علی، ‎۱۳۲۶-;آیزنهارت، ‏‫کتلین Eisenhardt, Kathleen M;کاهواجی، جین Kahwajj, Jean;بورژوا، Borg...
موضوع: موفقیت در کسب و کار;مدیریت - جنبه های روانشناسی;اخلاق کسب و کار;اختلاف بین اشخاص;گروه های کار...
نشر: مبلغان تهران ‏‫‬‏۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۳۸۶‎ /‎ف‎۴‎ ج‎۴‎ ‎
سرمایه روان شناختی سازمان: تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوتانز، فرد، Luthans, Fred;یوسف، کارولین Youssef, Carolyn M;آوولیو، بروس Avolio, Bruce J;جمشیدیان، ع...
موضوع: رفتار رقابتی کارمندان;انگیزش در کار;کارکنان;نیروی انسانی;مدیریت - جنبه های روانشناسی...
نشر: آییژ تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۹ل ۷ر/ ۵۵۴۹/۵ HF
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء