نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 109  
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;سپیدنام، قدرت، ‎۱۳۲۴-,...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: خراسان مشهد -۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎س‎۴‎ م‎۴‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;ملکان، مجید، ‎۱۳۳۶- ;و...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎ص‎۴‎ م‎۴۳‎ ‎
مدارهای میکروالکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صدرا، عادل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Sedra, Adel S;اسمیت، کنت کارلس؛ Smith, Kenneth Carless;دیانی، محمود، ‎۱۳۳۹-,ع...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای مجتمع
نشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎س‎۴‎ م‎۴۲‎ ‎
نقشه خوانی مدارات الکترونیک به زبان ساده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سهرابیان، بهروز، ‎۱۳۳۷- ,بهروز سهرابیان
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: گام الکترونیک مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎س‎۹‎ ن‎۷‎ ‎
قطعه ها و مدارهای الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آزادی، محمدرضا,محمدرضا آزادی
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎آ‎۴‎ ق‎۶‎ ‎
‎۳۰۲ مدار الکترونیک و برگزیده مدارات کاربردی کامپیوتری از کتابهای ‎۳۰۳ و ‎۳۰۴ مدار الکتور...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرتوی فر، مهدی، ‎۱۳۶۰-,ترجمه مهندس مهدی پرتوی فر
موضوع: مدارهای الکترونیکی;کامپیوترها
نشر: علمی و فنی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /س‎۹۴
قطعات و مدارات الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بویل اشتاد، رابرت، ‏‫۱۹۳۹ -‏ م؛‬ Boylestad, Robert L;نشلسکی، لوییس؛ Nashelsky, Louis;سپیدنام، قدرت، ...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;ماشین های الکترونیک
نشر: خراسان مشهد ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ب‎۹۲‎ ق‎۶‎ ‎
‎۱۰۰۱ [هزار و یک] مدار عملی در الکترونیک بسازید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فریدی، رحیم,تالیف رحیم فریدی
موضوع: مدارهای الکترونیکی;تقویت کننده های عملیاتی
نشر: نشر آذربایجان، نوتاش تبریز ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ف‎۴‎ ه‎۴
‎۳۰۵ [سیصد و پنج] مدار الکترونیک الکتور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مترجم استاد
موضوع: مدارهای الکترونیکی;کامپیوترها
نشر: استاد مشهد ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /س‎۹۶
‎۳۰۵ [سیصد و پنج] مدار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  الکتور الکترونیکس، Elektor Electronics;خوش کیش، رضا، ‎۱۳۴۳- ,نویسنده [الکتور الکترونیکس]؛ مترجم ر...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;کامپیوترها;مدارهای مجتمع
نشر: کانون نشر علوم تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /س‎۹۸
تشریح اصول مهندسی الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چشمه قصابانی، حسین,قصابانی، حسین,ترجمه و تدوین حسین چشمه قصابانی...
موضوع: الکترونیک;مدارهای الکترونیکی;مهندسی برق
نشر: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد تهران [۱۳۶۷‎ تار
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۱۶‎ /چ‎۵‎ ت‎۵
اولین مجموعه نقشه در ایران: نقشه های رادیو، ضبط صوت، رادیو پخش های ماشین ، استریو، آمپلی فایر، دک های مشهور و متداول در جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیر نظر غلامرضا اللهیاری و رحیم فریدی
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: مجتمع انتشاراتی و تحقیقاتی آذربایجان تبریز ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /الف‎۸۶
طرحهای جالب الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امید، امیر، ,ترجمه امیر امید
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: جعفری کرج ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎الف‎۸۹‎ ‎ ‎ ‎
‎۵۵ مدار متنوع الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهنوا، ناصر,تالیف ناصر بهنوا
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: جعفری تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /ب‎۹‎ پ‎۹۳
قطعات و نظریه مدارات الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بویل اشتاد، رابرت، ‏‫۱۹۳۹ -‏ م؛‬ Boylestad, Robert L;نشلسکی، لوییس؛ Nashelsky, Louis;سپیدنام، قدرت، ...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;ابزار و وسایل الکترونیکی
نشر: نشر دانش مشهد ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۸‎ /‎ب‎۹‎ ق‎۶۱۳‎ ‎
دایره المعارف مدارهای الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افکار، علی,ترجمه علی افکار
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: تکنوبوک تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎د‎۲‎ ‎ ‎ ‎
تعمیر مدارات الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سهرابیان، بهروز، ‎۱۳۳۶-,بهروز سهرابیان
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: سهرابیان؛ چاپ چگور [تهران] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /س‎۹‎ ت‎۷
روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مافی نژاد، خلیل، ‎۱۳۲۶-;صبوری، فرامرز,مولفان خلیل مافی نژاد فرامرز صبوری...
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎م‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
روشهای کامپیوتری تحلیل و طرح مدار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولش، جبری، Vlach, Jiri;سینگهال ، کی؛ Singhal, K;جبه دار مارالانی، پرویز، ‎۱۳۲۰-,جبه‌ دار، پرویز، ۱۳۲...
موضوع: مدارهای الکترونیکی;مدارهای الکترونیکی - طراحی - داده پردازی...
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷‎ /‎و‎۸‎ ر‎۹‎ ‎
تکنیکهای کاهش نویز در سیستم های الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوت، هنری، ۱۹۳۶- م.؛ Ott, Henry W;ولی، داود,اوت، هنری دابلیو.، ۱۹۳۶- م.,تالیفHenry W. Ottمترجم داود ...
موضوع: مدارهای الکترونیکی
نشر: میقات تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: TK‎ ۷۸۶۷/۵‎ /آ‎۲
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء