نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 27  
فیزیولوژی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابراهیم زاده، حسن، ۱۳۱۴-,تالیف حسن ابراهیم زاده
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی;گیاهان - متابولیسم
نشر: Europa Publications London 1986
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /الف‎۲۲‎
زندگی گیاه سبز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گالستون، آرتور ویلیام، ۱۹۲۰- م.؛ Galston, Arthur William;دیویس، پیتر، ‎۱۹۴۰- م.، .Davis, Peter ...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱‎ /‎گ‎۲۸‎ ‎ ‎ ‎
فیزیولوژی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابراهیم زاده معبود، حسن، ‎۱۳۱۴-,ابراهیم زاده، حسن، ۱۳۱۴-;معبود، حسن، ۱۳۱۴-,حسن ابراهیم زاده...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی;گیاهان
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۷-۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /الف‎۲‎
رابطه خاک و آب با گیاه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی، نعمت الله، ‎۱۳۱۵-,نعمت الله احمدی
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎الف‎۳۸‎ ‎ ‎ ‎
مبانی فیزیولوژی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مایر، برنارد سندلر، ‎۱۹۰۱- م.؛ Meyer, Bernard Sandler;لسانی، حسین، ‎۱۳۱۳-;مجتهدی، مسعود,م‍ی‍ر، ب‍رن‍...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎م‎۲۲‎ ‎ ‎ ‎
فیزیولوژی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تایز، لینکلن؛ Taiz, Lincoln;زایگر، ادواردو، Zeiger, Eduardo;کافی، محمد، ۱۳۳۶-,تالیف تایز و زایگر؛ تر...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد مشهد ۱۳۷۹-۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎ت‎۲‎ ف‎۹‎‎
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (۱) (رشته زیست شناسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قربانلی، مه لقا، ۱۳۱۴-;منوچهری کلانتری، خسرو,معتمد، مه‌لقا (قربانلی);کلانتری، خسرو;منوچهری، خسرو,مه ...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: دانشگاه پیام‌نور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎ق‎۳۶‎ آ‎۴‎ ‎
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (‎۲) (رشته زیست شناسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قربانلی، مه لقا، ۱۳۱۴-;منوچهری کلانتری، خسرو,معتمد، مه‌لقا (قربانلی);کلانتری، خسرو;منوچهری، خسرو,تال...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: دانشگاه پیام‌نور تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎ق‎۳۶‎ آ‎۴۲‎ ‎
درسنامه جامع فیزیولوژی گیاهی( مخصوص دانشجویان رشته باغبانی )
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قربانی قوژدی، حسن، ‎۱۳۵۷-;ایوبی، حسین,تدوین حسن قربانی قوژدی؛ با تشکر از همکاری حسین ایوبی...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: مرز دانش: آبنگاه تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎ق‎۳۷‎ د‎۴‎ ‎
مبانی فیزیولوژی گیاهی عملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرزامی سپهر، مژگان، ‎۱۳۴۸-,مژگان فرزامی سپهر
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: جهاد دانشگاهی مشهد مشهد ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۴/۵‎ /‎ ف‎۴‎ م‎۲‎ ‎
فیزیولوژی گیاهان گلدار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اوپیک، هلگی،۱۹۳۶- م;رالف، ‏‫استیون Rolfe, Stephen A;جباری، فرهاد، ۱۳۵۴-,هلگی اپیک، استفان رالف؛ [م...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: آییژ تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎الف‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
بیوشیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هلت، هانس-والتر، Heldt, Hans-Walter;پیچولا، بیرجیت؛ Piechulla, Birgit;هلت، فیونا Heldt, Fiona;حسنی ...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان - فیزیولوژی;گیاهان - متابولیسم
نشر: دانشگاه گیلان رشت ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎هـ‎۸‎ ب‎۹۳‎ ‎
فیزیولوژی گیاهی «با ۶۹۸ شکل و تصویر و ۱۴۴ جدول»
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مور، هانس، ۱۹۳۰- م.؛ Mohr, Hans;شوپفر، پتر، ۱۹۳۸ - م Schopfer, peter;لاهوتی، مهرداد، ۱۳۲۶-;زارع حس...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: سخن گستر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، معاونت پژوهشی مشهد ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎م‎۸۷‎ ف‎۹‎ ‎
فیزیولوژی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تایز، لینکلن؛ Taiz, Lincoln;زایگر، ادواردو، Zeiger, Eduardo;لاهوتی، مهرداد، ۱۳۲۶-,تایز و زایگر؛ ترجم...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: واژگان خرد مشهد ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎ت‎۲‎ ف‎۹۳‎ ‎
فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دررودی، رضا، ۱۳۶۸-;مددی، میثم، ‏‫‬‏۱۳۶۸-,تدوین و گردآوری رضا دررودی، میثم مددی...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی تهران ‏‫‬‏۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎د‎۴‎ ف‎۹‎ ‎
گیاه شناسی ۱
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اهتمام، محمدحسین;رحیم ملک، مهدی,محمدحسین اهتمام، مهدی رحیم ملک...
موضوع: گیاه شناسی;گیاهان - ریخت شناسی;گیاهان - فیزیولوژی
نشر: نشر آموخته اصفهان ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۶۴۱‎ /‎الف‎۸۶‎ گ‎۹‎ ‎
فیزیولوژی گیاهی: مجموعه زیست همراه با سوالات و پاسخ کنکور ۹۰ کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیفی، زهره، ۱۳۶۰-,مولف زهره سیفی؛ [برای] موسسه آموزش عالی آزاد ماهان...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی;فراورده های گیاهی - فیزیولوژی پس از برداشت;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمو...
نشر: مهر سبحان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۱۳۰‎ /‎س‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
اثر تنش های محیطی بر گیاهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گالشی، سرالله، ‎۱۳۴۰-,تالیف سراله گالشی
موضوع: گیاهان - اثر تنش فیزیولوژیکی;گیاهان - فیزیولوژی
نشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان: گرگان ۱۳۹۴ -
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۵۴‎ /‎گ‎۲‎ الف‎۲‎ ‎
راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی (بررسی های قبل و پس از برداشت گیاهان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مشایخی، کامبیز، ‎۱۳۳۴-;آتشی، صادق، ‎۱۳۶۴-,تهیه و تدوین کامبیز مشایخی، صادق آتشی...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی(تاک) تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎م‎۵‎ ر‎۲‎ ‎
مبانی فیزیولوژی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یونسی، امید، ۱۳۵۷-;مرادی، علی، ۱۳۶۰-;اسمعیل پور جهرمی، محمد، ۱۳۶۲-,اسمعیل پور، محمد;جهرمی، محمد,تالی...
موضوع: گیاهان - فیزیولوژی
نشر: انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۱۱/۲‎ /‎ی‎۹‎ م‎۲۲‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء