نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 30  
آرایش باغچه: طرز کاشت و نگهداری بیش از یکصد و هشتاد نوع گل و سبزی و طرق مبارزه با بیماریها و آفات آنها...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهری، محمد باقر,تالیف محمدباقر مهری
موضوع: گلکاری;گل پروری;سبزیکاری
نشر: ابن‌سینا [تهران] ۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /م‎۹‎ آ‎۴
گلکاری برای همه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسنی زاده، حسن، ۱۳۰۴ -‎۱۳۸۷,نوشته حسن حسنی زاده
موضوع: گلکاری;گل پروری;گیاهان آپارتمانی
نشر: حسن حسنی‌زاده تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /‎ح‎۵‎ گ‎۸‎ ‎
تولید و پرورش گیاهان زینتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حریری، محمد,حریری، محمد بن محمد;محمد الحریری، محمد;محمد محمد الحریری,نگارش محمد حریری...
موضوع: گیاهان زینتی;گلکاری;گلخانه ها
نشر: عمیدی تبریز ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۴/۹‎ /ح‎۴‎ ت‎۹
تکنیک های کنترل عوامل محیطی در ازدیاد و پرورش نباتات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حجازی، یوسف، ‎۱۳۲۸-,
موضوع: گیاهان;گلکاری;باغبانی گلخانه ای
نشر:
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۱۲۳‎ /ح‎۳۲
گلکاری: پرورش گیاهان زینتی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خلیقی، احمد,نوشته احمد خلیقی
موضوع: گلکاری;گیاهان آپارتمانی
نشر: روزبهان تهران ۱۳۷۰ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /‎خ‎۸۹‎ ‎ ‎ ‎
فرهنگ مصور گلهای باغچه: شامل اسامی (علمی، انگلیسی، فارسی) تصاویر، مشخصات، طرز کاشت و تکثیر ‎۳۲۰ نوع گل باغچه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شول کوپر، ویلفرد ادوارد، ۱۹۰۰-، Shewellcooper, Wilfred Edward;امین طاهری، محمدعلی;سیدی، معصومه، ,ت...
موضوع: گلکاری;گلها
نشر: بی‌نا] [بی‌جا ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /ش‎۹‎ ف‎۴
گلکاری: دستور عملی پرورش گلها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طراح، داود,
موضوع: گلکاری
نشر: دنیا تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /‎ط‎۴۲‎ ‎ ‎ ‎
گلهای باغچه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  متقی، حسین,
موضوع: گلکاری;گلها
نشر: گوتنبرگ تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /م‎۲۷
کشت و پرورش گلها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجدری، عبدالحسین,
موضوع: گلکاری;گیاهان زینتی
نشر: میر (گوتنبرگ) تهران ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /‎م‎۳‎ ‎ ‎ ‎
گلکاری عملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وزیری الهی، غلامرضا، ‎۱۲۸۰-,غلامرضا وزیری الهی
موضوع: گلکاری
نشر: روزبهان تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /‎و‎۴۹‎ ‎ ‎ ‎
ازدیاد و تکثیر گلها از راه بذر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مشیری، محمد,محمد مشیری
موضوع: گیاهان;گلکاری
نشر: اشرفی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶/۸۳‎ /‎م‎۵۹‎ ‎ ‎ ‎
اصول باغچه سازی در خانه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شجاع رضوی، محمدرضا، ‎۱۳۱۴- ;پوربزرگی، خلیل,بزرگی، خلیل,ترجمه و گردآوری محمدرضا شجاع رضوی با همکا...
موضوع: باغبانی آپارتمانی;گلکاری
نشر: گل‌آرا ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۱۹‎ /ش‎۳۲
گلکاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لارسون، روی آ، Larson, Roy A;سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، معاونت آموزش و پژوهش,سازمان پارکها ...
موضوع: گلکاری;گل پروری
نشر: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۵‎ /‎گ‎۸‎ ‎ ‎ ‎
خاک گلدان و خاکهای مورد استفاده در گلکاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مشیری، محمد,
موضوع: خاک;گلکاری
نشر: اشرفی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۵۹۶/۷۵‎ /‎م‎۵‎ خ‎۲‎ ‎
گلکاری و گلهای یکساله
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  متقی، حسین,تالیف حسین متقی
موضوع: گیاهان یک ساله;گلکاری
نشر: حسین متقی تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۲۲‎ /‎م‎۲۷‎ ‎ ‎ ‎
الزهور و نباتات الزینة و تنسیق الحدائق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  غیطانی، محمد سیری,محمد سیری الغیطانی
موضوع: گیاهان زینتی;گلکاری
نشر: دارالمعارف [القاهره [بی‌تا
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۴/۹‎ /غ‎۹‎ ز‎۹
گلکاری عملی (فرهنگنامه الفبایی گلهای خانگی و زینتی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وزیری الهی، غلامرضا، ‎۱۲۸۰-,تالیف غلامرضا وزیری الهی
موضوع: گلکاری
نشر: روزبهان تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /‎و‎۴۹‎ گ‎۸‎ ‎
گلکاری علمی و عملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی قهساره، مسعود، ‎۱۳۵۲-;کافی، محسن، ۱۳۴۵-,تالیف مسعود قاسمی قهساره، محسن کافی...
موضوع: گلکاری;گلها
نشر: مسعود قاسمی‌قهساره اصفهان ۱۳۸۸-
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۵‎ /‎ک‎۲‎ گ‎۸۲‎ ‎
کشت و پرورش گلها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجدری، عبدالحسین,تالیف عبدالحسین مجدری
موضوع: گل پروری;گلکاری;گیاهان زینتی
نشر: جاودان خرد مشهد ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶‎ /‎م‎۳‎ ک‎۵‎ ‎
تایج تفصیلی آمارگیری از بهره برداریهای تولید گل و گیاهان زینتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز آمار ایران,وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران;سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ای...
موضوع: گیاهان زینتی;گلکاری
نشر: مرکز آمار ایران، مدیریت انتشارات و اطلاع‌رسان تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: SB‎ ۴۰۶/۳‎ /الف‎۹‎ م‎۴
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء