نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 69  
طراحی مبدلهای حرارتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کهرم، محسن,تالیف محسن کهرم
موضوع: گرما - انتقال;گرمایش
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎ک‎۹‎ ط‎۴‎ ‎
تشریح مسایل انتقال حرارت هولمن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هولمن، جک فیلیپ، ‎۱۹۴۳- م.، Holman, Jack Phillip;کاظمی، مازیار;برهانی، صفا، ‎۱۳۴۷-,جک فیلیپ هولمن؛...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: قائم ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۷۹‎ ‎
محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات به انضمام برنامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پتنکار، سوهس وی.، ‎۱۹۴۱- م.؛ Patankar, Suhas V;مقیمان، محمد، ‎۱۳۳۰-,پاتانکار، س. و.، ‎۱۹۴۱- م.;پتنکا...
موضوع: گرما - انتقال;سیالات - دینامیک;آنالیز عددی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎پ‎۲‎ م‎۳‎ ‎
روشهای عددی در انتقال حرارت و جریان سیال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاتانکار، سوهاس وی.، Patankar, Suhas V;اسماعیل زاده، اسماعیل,تالیف سوهاس و. پاتانکار؛ ترجمه اسماعیل ...
موضوع: گرما - انتقال;سیالات - دینامیک;آنالیز عددی
نشر: دانشگاه تبریز تبریز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎پ‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
مقدمه ای بر انتقال گرما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P;دویت، دیوید، ‎۱۹۳۴- م.، .Dewitt, David P;رستمی، علی اصغر، ‎۱۳...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر اصفهان ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷۴‎ ‎
انتقال حرارت سیستم ‎۱۹۸۹ SI
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هولمن، جک فیلیپ، ‎۱۹۴۳- م.، Holman, Jack Phillip;ملک زاده، غلامرضا، ۱۳۳۹-;کاشانی حصار، محمدحسین، ۱...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: فربد مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۸۳۲‎‎
انتقال حرارت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هولمن، جک فیلیپ، ‎۱۹۴۳- م.، Holman, Jack Phillip;حقیقی تاجور، حسن، ۱۳۳۰-,تاجور، حسن;حقیقی، حسن,ترج...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: نشر نیما مشهد ۱۳۶۴-
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۸۲۴‎ ‎
طراحی مبدلهای حرارتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرن، دونالد، Kern, Donald;ملک زاده;کاشانی حصار، محمدحسین، ۱۳۳۶-,حصار، محمدحسین، ۱۳۳۶-;کاشانی، محمدحس...
موضوع: گرما - انتقال;گرمایش
نشر: نشر دیبا مشهد ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎ک‎۴‎ ط‎۴‎ ‎
مقدمه ای بر انتقال حرارت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P;دویت، دیوید، ‎۱۹۳۴- م.، .Dewitt, David P;رستمی، علی اصغر، ‎۱۳...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) اصفهان ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷‎ ‎
انتقال حرارت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هولمن، جک فیلیپ، ‎۱۹۴۳- م.، Holman, Jack Phillip;اصفیاء، فاطمه,تالیف ج. پ. هولمن؛ ترجمه و تدوین فا...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: میقات تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۸۴‎‎
انتقال حرارت هولمن: ویرایش متریک ‎۱۹۸۹ SI
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هولمن، جک فیلیپ، ‎۱۹۴۳- م.، Holman, Jack Phillip;حقیقی تاجور، حسن، ۱۳۳۰-,تاجور، حسن;حقیقی، حسن,تال...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: حسن حقیقی تاجور مشهد [۱۳۶۹]
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۸۲۸‎‎
مقدمه ای بر انتقال گرما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P;دویت، دیوید، ‎۱۹۳۴- م.، .Dewitt, David P;رستمی، علی اصغر، ‎۱۳...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر اصفهان ۱۳۸۵-
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷۳‎ ‎
انتقال حرارت (از دیدگاه مهندسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سنجل، یونوس؛ .Cengel, Yunus A;مدرس رضوی، محمدرضا، ‎۱۳۲۶- ;ممهدی هروی، حمید، ۱۳۳۴-;ثنایی سبزواری، عبد...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: سخن‌گستر مشهد ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /س‎۹‎ الف‎۸۳
تشریح کامل مسائل انتقال گرما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P;دویت، دیوید، ‎۱۹۳۴- م.، .Dewitt, David P;رحمانی، مهری، ‎۱۳۲۹-...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: کتاب آراد تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ ت‎۵‎
راهنمای انتقال حرارت هولمن: شامل ‎۴۳۵ مسئله حل شده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی رزوه، علی;هولمن، جک فیلیپ، ‎۱۹۴۳- م.، Holman, Jack Phillip;ساغری زاده، محمدجواد;مستاجران، ام...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: غزل اصفهان ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۸۲۷‎‎
انتقال حرارت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سمیع پور، محمد، ۱۳۵۳-,سمیع پورگیری، محمد، ۱۳۵۳-,تالیف محمد سمیع پورگیری...
موضوع: گرما - انتقال;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QC‎‎ ۳۲۰‎ /س‎۸‎ الف‎۸‎
انتقال گرما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هولمن، جک فیلیپ، ‎۱۹۴۳- م.، Holman, Jack Phillip;حقیقی تاجور، حسن، ۱۳۳۰-,تاجور، حسن;حقیقی، حسن,جی....
موضوع: گرما - انتقال
نشر: نشر کتاب دانشگاهی: مرکز خدمات فرهنگی سالکان [تهران] ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /هـ‎۹‎ الف‎‎۸۸‎
هدایت گرمایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاکاچ، صدیق، ‎۱۹۳۲ - م.، Kakac, Sadik;ینر، یمان، ‎۱۹۴۶ - م.، Yener, Yaman;صدرعاملی، مجتبی، ‎...
موضوع: گرما - انتقال;گرما - هدایت
نشر: دانشگاه تربیت مدرس، مرکز نشر تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎ک‎۲‎ هـ‎۴‎‎
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (به انضمام نرم افزارهای مسائل کامپیوتری)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P;نعمتی، امیر;فخار، علیرضا، ‎۱۳۶۱-,اینکروپرا، فرانک پی.,تالیف فرا...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: خدمات نشر کیان رایانه سبز(زانیس، خلیج فارس، ندای سبز شمال) تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷۲۳‎ ‎
مقدمه ای بر انتقال گرما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P;گشایشی، حمیدرضا، ‎۱۳۴۰-,اینکروپرا، فرانک پی.,اینکروپرا...[و دیگ...
موضوع: گرما - انتقال
نشر: نما: جهان فردا مشهد ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎الف‎۹‎ م‎۷۵‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء