نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 38  
زبده الاثار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طبری، محمدعلی,آذرمان، عمادالدین,محمدعلی طبری (عمادالدین آذرمان)...
موضوع: کتابهای برگزیده;کتابهای نقدشده;کتابهای چاپی فارسی;کتابهای چاپی عربی...
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۱۰۳۵‎ /‎ط‎۲‎ ز‎۲‎
کتابشناسی موضوعی کتابخانه بنیاد پژوهشهای اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی. کتابخانه;جوان خندان، محمد، ۱۳۲۶-;خیامی، حسین;فتاحی، رحمت الله...
موضوع: آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهشهای اسلامی. کتابخانه;کتابهای چاپی فارسی;کتابهای چاپی عربی...
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۹۵۵/۲۲‎ /آ‎۵‎ ک‎۲
کتابشناسی موضوعی کتابخانه بنیاد پژوهشهای اسلامی ۷۴-‎۱۳۶۹
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی. کتابخانه;فهیم پور، محمد، ‎۱۳۲۶ -;خاکساری، محمدعلی، ‎۱۳۲۱-;ناج...
موضوع: کتابهای چاپی فارسی;کتابهای چاپی عربی
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۹۵۵/۲۲‎ /آ‎۵‎ ف‎۹ ۱۳۶۹-۷۴
فهرست کتب کتابخانه مدرسه فاضلیه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمد ولیخان اسدی
موضوع: نسخه های خطی - ایران - مشهد - فهرستها;کتابهای چاپی فارسی
نشر: مشهد ۱۳۰۹
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۶۶۲۱‎ /م‎۵‎ ف‎۹
فهرست آثار چاپی شیعه در شبه قاره
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نقوی، حسین عارف,حسین عارف نقوی;عارف نقوی، حسین,تالیف حسین عارف نقوی...
موضوع: کتابهای چاپی فارسی
نشر: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد ۱۹۹۱
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۹۵۵‎ /ه‎۹‎ ع‎۲
بانک اطلاعاتی عناوین کتب موجود ناشران کشور (فهرست گویا)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهیه و تدوین موسسه خدمات علمی گویا
موضوع: کتابهای چاپی فارسی;فهرستهای ناشران
نشر: موسسه خدمات علمی گویا تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۳۷۰‎ /ب‎۲۹
تاریخچه ترجمه از فرانسه به فارسی در ایران از آغاز تا کنون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوابی، داود، ‎۱۳۱۳-,داود نوابی
موضوع: زبان فرانسه - ترجمه به فارسی;کتابهای چاپی فارسی;ترجمه - فن...
نشر: داود نوابی ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۸۹۸‎ /‎ف‎۴‎ ن‎۹۲‎ ‎
فهرست موضوعی کتابخانه بنیاد پژوهشهای اسلامی ۶۸-‎۱۳۶۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی. کتابخانه;جوان خندان، محمد، ۱۳۲۶-;خاکساری، محمدعلی، ‎۱۳۲۱-;خیا...
موضوع: کتابهای چاپی فارسی;کتابهای چاپی عربی
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۹۵۵/۲۲‎ /آ‎۵‎ ف‎۹ ۱۳۶۳-۶۸
فهرست برگه های کتابخانه های عمومی کشور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. وزارت ارشاد اسلامی. اداره کل کتابخانه های عمومی کشور,...
موضوع: فهرستگانها;کتابهای چاپی فارسی
نشر: وزارت ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغ تهران -۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۹۵۵/۲۲‎ /الف‎۹‎ ف‎۹۴
فهرست موجودی و راهنمای کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگاه تبریز. کتابخانه مرکزی,
موضوع: کتابخانه ها;کتابهای چاپی فارسی;کتابهای چاپی عربی
نشر: دانشگاه تبریز، کتابخانه مرکزی تبریز ۱۳۶۱
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۹۵۵/۲۲‎ /ت‎۲‎ د‎۲
کتابشناسی موضوعی ایران: سالهای ۱۳۴۸-‎۱۳۴۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بنی آدم، حسین، ‎۱۳۱۸-,به کوشش و پژوهش حسین بنی آدم
موضوع: کتابهای چاپی;کتابهای چاپی فارسی
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۳۶۶‎ /ب‎۹‎ ک‎۲
کتابشناسی موضوعی ایران: از تا ‎۱۳۵۴
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بنی آدم، حسین، ‎۱۳۱۸-,
موضوع: کتابهای چاپی;کتابهای چاپی فارسی
نشر: مرکز اسناد فرهنگی آسیا تهران -۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۳۶۶‎ /ب‎۹‎ ک‎۲۵
فرهنگ کتابهای فارسی: ازقرن چهارم تا‎۱۳۰۰ ه.ش. درباره کتابهای یکهزارساله ادب فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدبری، محمود، ‎۱۳۳۵-,محمود مدبری
موضوع: کتابهای چاپی - ایران;کتابهای چاپی فارسی;نسخه های خطی فارسی...
نشر: ویس تهران -۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۳۶۶‎ /‎آ‎۶‎ م‎۴‎
فهرست کتابهای چاپی فارسی: ذیل فهرست مشار، شامل نام ‎۷۴۸ کتاب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رعنا حسینی، کرامت، ۱۳۱۶-‎۱۳۸۰.,گردآورنده کرامت رعنا حسینی...
موضوع: کتابهای چاپی فارسی;کتابهای چاپی
نشر: انجمن کتاب تهران ۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۳۶۶‎ /م‎۵‎ ف‎۹۴ ۱۳۴۹
فهرست موضوعی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۲-‎۱۳۲۵
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جانا، علی اکبر,
موضوع: دانشگاه تهران;کتابهای چاپی فارسی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۲
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۵۰۵۵‎ /الف‎۹‎ ت‎۹
فهرست انتشارات دانشگاه تهران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگاه تهران. سازمان انتشارات و چاپ,
موضوع: دانشگاه تهران;کتابهای چاپی فارسی
نشر:
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۵۰۵۵‎ /الف‎۹‎ ت‎۹۲
فهرست مشترک کتابهای آموزش و پرورش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تفضلی، مسعود، ,مسعود تفضلی
موضوع: آموزش و پرورش;کتابهای چاپی فارسی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۵۸۱۱‎ /ت‎۷۶
مجموعه انتشارات قدیم انجمن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  انجمن آثار ملی,انجمن آثار ملی
موضوع: ایران;کتابهای چاپی فارسی;انجمن آثار ملی
نشر: انجمن آثار ملی تهران ۱۳۵۷ ،‎۱۳۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۴‎ /الف‎۸‎ م‎۳
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راهی، اختر، ‎۱۹۴۷- م,
موضوع: کتابهای چاپی فارسی;نسخه های خطی فارسی
نشر: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۱۹۸‎ /ت‎۴‎ ر‎۲
فهرست موضوعی کتابهای موجود در بازار ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمی، خسرو، ‎۱۳۲۱-;استخری، پروین، ‎۱۳۳۳-,تدوین و گردآوری خسرو کریمی، پروین استخری...
موضوع: کتابهای چاپی;کتابهای چاپی فارسی;فهرستهای ناشران
نشر: کتابخانه ملی ایران تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۳۷۰‎ /ک‎۴‎ ف‎۹
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء