نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 10  
روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-,تالیف محمود ساعتچی
موضوع: کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی;مدیریت - جنبه های روانشناسی;روان شناسی صنعتی...
نشر: ویرایش تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۸۱‎ /‎س‎۲‎ ر‎۹۶‎ ‎
روانشناسی کار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقدمی پور، مرتضی، ‎۱۳۲۸-,مقدمی، مرتضی، ‎۱۳۲۸-,مرتضی مقدمی پور...
موضوع: کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی
نشر: موسسه کتاب مهربان نشر تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۸۱‎ /م‎۷‎ ر‎۹
تقویت ذهن: سریع تر یاد بگیرید، سریع تر کار کنید(ورزش مغز)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوکاس، بیل، ‎۱۹۵۶- م.، Lucas, Bill;حسینیان، زهرا، ‎۱۳۵۵-,بیل لوکاس؛ مترجم زهرا حسینیان...
موضوع: یادگیری - روان شناسی;کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی
نشر: ترانه: دانیال دامون مشهد ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۳۱۸‎ /ل‎۹‎ ت‎۷
اداره کردن فشار عصبی (استرس): راه حلهای کارشناسانه برای چالشهای هر روزی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-;قربانلو، سینا، ‎۱۳۲۴- ,ترجمه سینا قربانلو...
موضوع: فشار روانی کار;کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی;فشار روانی - کنترل;خود راهبری ...
نشر: مبلغان تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۸/۸۵‎ /‎الف‎۴‎ ‎ ‎ ‎
هوش هیجانی و استخدام: سنجش هوش هیجانی و رفتار فردی کارکنان در مصاحبه شغلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لین، آدل، ‎۱۹۵۳- م، Lynn, Adele B;صادق ابدلی، سمیرا، ۱۳۶۳-,ابدلی، سمیرا، ۱۳۶۳-;صادق، سمیرا، ۱۳۶۳...
موضوع: کارکنان - گزینش و انتصاب ;هوش هیجانی;صلاحیت ضروری انجام کار ;مصاحبه استخدامی;کار و اشتغال - جنبه های...
نشر: انتشارات دنیای اقتصاد تهران ‏‫۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎گ‎۴‎ ل‎۹‎ ‎
اصول سرپرستی (قابل استفاده به عنوان مرجع درس اصول سرپرستی منطبق بر سرفصل های وزارت علوم تحقیقات و فناوری)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ثنایی، علی، ۱۳۵۳-,ثنائی، علی، ۱۳۵۳-,علی ثنایی
موضوع: مدیریت;کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی
نشر: کتاب آوا تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎ث‎۹‎ الف‎۶‎‎
من خوب نیستم، تو خوبی: تحلیل مبادلات (تم) در محیط کار، درک رفتارها و ایجاد روابط
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هی، جولی، ‎۱۹۴۲- م.؛ Hay, Julie;عظیمی، پروین (قاسم زاده),قاسم‌زاده، پروین (عظیمی),نوشته جولی هی؛ ترج...
موضوع: روان شناسی صنعتی;کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی
نشر: دنیای نو تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۸/۸‎ /‎هـ‎۹‎ ر‎۹‎‎
روانشناسی کار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قربانی، حمید، ۱۳۴۹-;روحانی، بهرام، ۱۳۶۵-;اخوان، علیرضا، ۱۳۶۵-,تالیف حمید قربانی، بهرام روحانی، علیرض...
موضوع: کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی
نشر: مبنای خرد تهران ۱۴۸ ص: جدول، نمودار
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۴۸۱‎ /‎ق‎۴‎ ر‎۹۲‎‎
در جستجوی معنا: راهبردی آینده نگر برای سازمان ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هولبچ، لیندا؛ Holbeche, Linda;اسپرینگیت، نایجل؛ Springett, Nigel;حیدری، امیرهوشنگ، ۱۳۴۹-;توکل، مرتضی...
موضوع: کار و اشتغال - جنبه های اجتماعی;کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی;کیفیت زندگی کاری...
نشر: چاپار تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۶۹۵۵‎ /‎هـ‎۹‎ د‎۴‎‎
شغل مورد علاقه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دوباتن، آلن، ‎۱۹۶۹- م.؛ De Botton, Alain ;حاجی بیگلو، محمدهادی، ۱۳۶۵-,آلن دوباتن؛ محمدهادی حاجی بیگل...
موضوع: رضایت از کار;کار و اشتغال - جنبه های روانشناسی;راهنمایی شغلی...
نشر: انتشارات کتاب سرای نیک تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎ر‎۶‎ ش‎۷‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء