نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 36  
حرفه ی تولید فیلم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گرگوری، مالی؛ Gregory, Mollie;تورانی، بهروز، ‎۱۳۲۹- ,گ‍ری‍گ‍وری‌، م‍ال‍ی‌,مالی گرگوری؛ مترجم بهرو...
موضوع: سینما;فیلم نامه نویسی
نشر: وزارت ارشاد اسلامی، اداره کل تحقیقات و روابط تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۵/۹‎ /‎ت‎۹‎ گ‎۴‎ ‎
چگونه فیلمنامه بنویسیم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، سید؛ Field, Syd;مدنی، مسعود,سید فیلد؛ ترجمه مسعود مدنی...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: عکس معاصر تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /ف‎۹۸
کلیدهای نویسندگی برای سینما، تئاتر و تلویزیون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عمرانی، حیدرعلی,ترجمه و تالیف حیدرعلی عمرانی
موضوع: فیلم نامه نویسی;داستان نویسی;نمایشنامه نویسی
نشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎ع‎۸‎ ک‎۸‎ ‎
فن سناریونویسی و فیلمسازی: بانضمام سناریو پلان بندی شده لوله
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عین آبادی، سعید,
موضوع: فیلمبرداری;سینما;فیلم نامه نویسی
نشر: استاد مشهد ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: TR‎ ۸۵۱‎ /‎ع‎۹۹‎ ‎ ‎ ‎
فیلمنامه نویسی برای سینما و تلویزیون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آرمر، آلن ا.؛ Armer, Alan A;اکبری، عباس، ‎۱۳۳۷-,نوشته آلن آرمر؛ ترجمه عباس اکبری...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎آ‎۴‎ ف‎۹‎‎
کیف تکتب القصص السینمائیه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هریسون، ریچارد، .Harrison, Richard;سکری، شوقی,شوقی السکری,تالیف ریتشارد هاریسون؛ ترجمه شوقی السکری؛ ...
موضوع: فیلم نامه نویسی;نمایشنامه نویسی
نشر: دارالنهضة العربیه [القاهره] [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /ه‎۴‎ ک‎۹
فیلمنامه نویسی: آمیزه ای از شکل و محتوای فیلم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرینگ، مارگارت؛ Mehring, Margaret;دانشور، داود، ‎۱۳۲۵-,مارگارت مرینگ؛ ترجمه داود دانشور...
موضوع: فیلم نامه ها - فن;فیلم نامه نویسی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎م‎۴‎ ف‎۹‎‎
فیلمنامه نویسی برای فیلمهای مستند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سواین، دوایت؛ .Swain, Dwight V;سواین، جوی آر.؛ .Swain, Joye R;شهبا، محمد، ۱۳۴۳-,سواین، جوی,دوایت و. ...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: پارت تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎س‎۸۶‎ ف‎۹‎ ‎
داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مکی، رابرت، ‎۱۹۴۱ م.؛ Mckee, Robert;گذرآبادی، محمد، ۱۳۴۵-,م‍ک‌ ک‍ی‌، راب‍رت‌، ‏‫۱۹۴۱‏-‏ م.‏‬,رابرت م...
موضوع: فیلم نامه نویسی;فیلم نامه ها - فن
نشر: هرمس تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎م‎۷‎ د‎۲‎ ‎
راهنمای نگارش فیلمنامه: (سینما و تلویزیون)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولف، یورگن، ‎۱۹۵۶ - م.، Wolff, Jurgen;کاکس، کری، ‎۱۹۵۶ - م.، Cox, Kerry;اکبری، عباس، ‎۱۳۳۷-,...
موضوع: فیلم نامه ها - فن;نمایشنامه تلویزیونی;فیلم نامه نویسی;نمایشنامه نویسی...
نشر: سروش(انتشارات صدا و سیما) تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎و‎۸‎ ر‎۲‎‎
ذن و هنر نگارش فیلمنامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فروگ، ویلیام، Froug, William;اکبری، عباس، ‎۱۳۳۷-,ویلیام فروگ؛ ترجمه عباس اکبری...
موضوع: فیلم نامه نویسی;فیلم نامه نویسان
نشر: نیلوفر تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎ف‎۴‎ ذ‎۸‎‎
کارگاه سناریو: چگونه یک سناریو نوشته می شود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گارسیا مارکز، گابریل، ۱۹۲۷-۲۰۱۴م.؛ Garcia Marquez, Gabriel;راهور، محمدرضا، ‎۱۳۳۹- ,گارسیا مارکس، گ...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: نشر شیرین تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: PN‎‎ ۱۹۹۶‎ /گ‎۲‎ ک‎۲‎
راهنمای خلاقیت فیلمنامه نویس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیگر، لیندا؛ Seger, Linda;اکبری، عباس، ‎۱۳۳۷-,لیندا سیگر؛ ترجمه عباس اکبری...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: نیلوفر تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /س‎۹‎ ر‎۲
عناصر فیلمنامه نویسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بلکر، اروین، ‎۱۹۱۹- م.، .Blacker, Irwin R;گذرآبادی، محمد، ۱۳۴۵-,اروین آر. بلکر؛ ترجمه محمد گذرآ...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: هرمس تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎ب‎۸‎ ع‎۹‎ ‎
راهنمای فیلم نامه نویس جوان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منصوری، شهریار، ‎۱۳۵۳-,شهریار منصوری
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: اندیشه زرین قزوین ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎م‎۷۷‎ ر‎۲‎ ‎
فن السیناریو فی قصص القران: حوار فکری و حضاری جدید فی النص
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بدری، جمال عبدالرزاق، ‎۱۹۵۷- م.، Badri, Jamal Abd al-Razzaq,جمال شاکر البدری...
موضوع: قرآن;فیلم نامه نویسی;فیلم نامه ها
نشر: صفحات للدراسات و النشر دمشق م‎۲۰۰۷ = ۱
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۸۸‎ /ب‎۴‎ ف‎۹
سفر نویسنده: ساختار اسطوره ای در خدمت نویسندگان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وگلر، کریستوفر، ‎۱۹۴۹- م.؛ Vogler, Christopher;گذرآبادی، محمد، ۱۳۴۵-,واگلر، کریستوفر، ‏‫۱۹۴۹- م.‏‬;و...
موضوع: فیلم نامه نویسی;روایتگری;اسطوره در ادبیات;نویسندگی خلاق...
نشر: مینوی خرد تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /و‎۷۷‎ س‎۲
نویسندگی برای سینما و تلویزیون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بتی، کریگ، ‎۱۹۸۱- م.، Batty, Craig;والدبک، زارا، Waldeback, Zara;گذرآبادی، محمد، ۱۳۴۵-,نویسندگان...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: آوند دانش تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎ب‎۲‎ ن‎۹‎ ‎
مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبدشکافی یک فیلنامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مکی، ابراهیم، ۱۳۱۸-,تالیف ابراهیم مکی
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: سروش(انتشارات صدا و سیما) تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎م‎۸‎ م‎۷‎‎
‏‫راه داستان‬: فن و روح نویسندگی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جونز، کاترین آن، ۱۹۴۴- م. Jones, Catherine Ann;گذرآبادی، محمد، ۱۳۴۵-,‏‫کاترین آن جونز‬‏‫؛ ترجمه محم...
موضوع: فیلم نامه نویسی;نمایشنامه نویسی;نویسندگی خلاق
نشر: کتابهای هرمس ‏‫تهران‬ ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۲ر ۹ج/ ۱۹۹۶ PN
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء