نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 82  
جنبش اجتماعی زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میشل، آندره، Michel, Andree;زنجانی زاده اعزازی، هما، ۱۳۲۱-,زنجانی زاده، هما;اعزازی، هما,آندره میشل؛ ...
موضوع: زنان - مسائل اجتماعی و اخلاقی;زنان - تاریخ;فمینیسم
نشر: نشر نیکان مشهد ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۲۱‎ /‎م‎۹‎ ج‎۹۲‎ ‎
مقدمه ای بر جامعه شناسی (نگرش های فمینیستی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابوت ، پاملا، ۱۹۴۷- م.؛ Abbott, Pamela ;والاس، کلر، Wallace, Claire، نویسنده همکار.;خراسانی، مریم، ۱...
موضوع: جامعه شناسی;فمینیسم
نشر: دنیای مادر تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۲۴‎ /‎الف‎۲‎ م‎۷‎ ‎
فمینیسم و خانواده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی فسائی، سهیلا، ۱۳۳۸-,صادقی، سهیلا، ۱۳۳۸-;فسائی، سهیلا، ۱۳۳۸-,سهیلا صادقی فسائی...[و دیگران]...
موضوع: فمینیسم;خانواده ها
نشر: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۹۰‎ /ف‎۸
زنان سیاستگر در نیمه دوم سده بیستم از زندگی خود و سیاست سخن می گویند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جنتی عطایی، مصطفی,جنتی، مصطفی;عطائی ، مصطفی,مصطفی جنتی عطائی...
موضوع: زنان روستایی;فمینیسم
نشر: روزنه کار تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۳۶‎ /‎ز‎۹‎ ج‎۹‎ ‎
بولتن مرجع فمینیسم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهریزی، مهدی، ‎۱۳۴۱- ؛ Mahrizi, Mahdi,سردبیر مهدی مهریزی؛ تهیه کننده مدیریت مرکز مطالعات بین المللی...
موضوع: فمینیسم;زنان
نشر: الهدی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۵۴‎ /ب‎۹
پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لچت، جان، ‎۱۹۴۶ - م.، Lechte, John;حکیمی، محسن، ۱۳۲۸-,جان لچت؛ ترجمه ی محسن حکیمی...
موضوع: فلسفه جدید;ساختارگرایی;نشانه شناسی;فمینیسم;مارکسیسم
نشر: خجسته تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۸۰۴‎ /ل‎۳‎ پ‎۹
جامعه شناسی زنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابوت ، پاملا، ۱۹۴۷- م.؛ Abbott, Pamela ;والاس، کلر، Wallace, Claire، نویسنده همکار.;نجم عراقی، منیژه...
موضوع: جامعه شناسی;فمینیسم
نشر: نشر نی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۲۴‎ /‎الف‎۲‎ م‎۷۱‎ ‎
پیکار با تبعیض جنسی: پاکسازی کتاب، خانه، مدرسه و جامعه از کلیشه های تبعیض جنسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میشل، آندره;پوینده، محمدجعفر، ۱۳۳۳-‎۱۳۷۷.,میکیل، اندریه;پوینده، محمد، ۱۳۳۳-‎۱۳۷۷.,آندره میشل؛ ترجمه ...
موضوع: تبعیض جنسی;فمینیسم;ادراک اجتماعی
نشر: نگاه تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۵۴‎ /م‎۹‎ پ‎۹
جنس دوم (مجموعه مقالات)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی خراسانی، نوشین، ‎۱۳۴۸-,به کوشش نوشین احمدی خراسانی؛ بخش انگلیسی مهسا شکرلو؛ ویراستار فنی آتوسا...
موضوع: زنان - مسائل اجتماعی و اخلاقی;فمینیسم
نشر: نشر توسعه تهران ۱۳۷۷-
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۱۶‎ /الف‎۳‎ ج‎۹
نگاهی به فمینیسم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهیه کننده موسسه فرهنگی طه
موضوع: فمینیسم;زنان
نشر: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی قم ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۹۰‎ /‎ن‎۷‎ ‎ ‎ ‎
زن - مادر: نگاهی متفاوت به مسئله زن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منجم، رویا، ۱۳۳۴-,نویسنده رویا منجم؛ ویراستار حمید خادمی...
موضوع: زنان;زنان - مسائل اجتماعی و اخلاقی;زنان (همسر);فمینیسم
نشر: نشر مس تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۸۰‎ /‎م‎۷۶‎ ز‎۹‎ ‎
جنبش زنان "فمینیسم"
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میشل، آندره، Michel, Andree;زنجانی زاده اعزازی، هما، ۱۳۲۱-,زنجانی زاده، هما;اعزازی، هما,آندره میشل؛ ...
موضوع: زنان - مسائل اجتماعی و اخلاقی;زنان - تاریخ;فمینیسم
نشر: نشر نیکا مشهد ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۲۱‎ /‎م‎۹‎ ج‎۹‎‎
تجدید نظرهای فرامدرنی در سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ییتمن، آنا، ‎۱۹۴۸ - م، Yeatman, Anna;وتر، مریم، ‎۱۳۳۳-,آنا یتمن؛ ترجمه مریم وتر...
موضوع: نظریه انتقادی;فراتجدد;فمینیسم
نشر: کویر تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۲۴‎ /ی‎۹‎ ت‎۳
فرهنگ نظریه های فمینیستی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هام، مگی، Humm, Maggie;احمدی خراسانی، نوشین، ‎۱۳۴۸-;مهاجر، فیروزه، ۱۳۲۶-;قرهداغی، فرخ، ‎۱۳۳۶- ,نوی...
موضوع: فمینیسم - نگرشها;فمینیسم
نشر: توسعه تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۱۵‎ /‎هـ‎۲‎ ف‎۴‎
بررسی مبانی فلسفی، اخلاقی، کلامی و آثار علمی فمینیسم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دولتی، غزاله، ‎۱۳۵۹-;حسینی اکبرنژاد، هاله، ‎۱۳۶۰-;حسینی اکبرنژاد، حوریه، ‎۱۳۶۰-,نویسندگان غزاله دولت...
موضوع: فمینیسم
نشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دفتر نشر معارف قم ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۹۰‎ /د‎۹‎ ب‎۴
پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کار، مهرانگیز، ‎۱۳۲۳ -,مهرانگیز کار
موضوع: فمینیسم;تبعیض جنسی;زنان;زنان ایرانی
نشر: روشنگران و مطالعات زنان تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۷۳۵/۲‎ /ک‎۲‎ پ‎۴
نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بستان، حسین، ۱۳۴۷-,نجفی، حسین، ۱۳۴۷-;بستان نجفی، حسین، ۱۳۴۷-,حسین بستان (نجفی)...
موضوع: تبعیض جنسی علیه زنان;فمینیسم;زنان
نشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۳۷‎ /‎ب‎۵‎ ن‎۲‎ ‎
مصاحبه ها و خلاصه مقالات همایش اسلام و فمینیسم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برگزارکننده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، ۴-‎۳ اسفند ‎۱۳۷۹...
موضوع: زنان در اسلام;فمینیسم;زنان
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۰۶‎ /‎هـ‎۸‎ م‎۳‎ ‎
زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آکین، سوزان مولر، Okin, Susan Moller;نوری زاده، نادر، ‎۱۳۴۰- ,سوزان مولیر آکین؛ ترجمه وتالیف [صحیح...
موضوع: زنان;نقش جنسیت;فمینیسم
نشر: قصیده‌سرا، روشنگران و مطالعات زنان تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۲۰۶‎ /‎آ‎۷‎ ز‎۹‎ ‎
نهضت نسوان شرق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سلامی، غلامرضا، ‎۱۳۵۰-;نجم آبادی، افسانه، ‎۱۳۲۵-,به کوشش غلامرضا سلامی، افسانه نجم آبادی...
موضوع: زنان;فمینیسم;کنگره نسوان شرق ( دومین : ‎۱۳۱۱ : تهران)
نشر: نشر و پژوهش شیرازه تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۱۰۶‎ /‎س‎۸‎ ن‎۹‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء