نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 21  
بحران نوگرائی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاظمی، علی اصغر، ‎۱۳۱۹-,علی اصغر کاظمی
موضوع: تجدد;فرهنگ سیاسی
نشر: نشر قومس تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۰۵‎ /ت‎۳‎ ک‎۲
فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی: مطالعه تطبیقی کره و ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یو، دال سیونگ، Yu, Dal Senug,دال سیونگ یو
موضوع: فرهنگ سیاسی;رشد سیاسی;مطالعات میان فرهنگی
نشر: خانه سبز تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /‎ی‎۹‎ ف‎۴‎ ‎
درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت های سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افتخاری، اصغر، ‎۱۳۴۷-;تاجیک، محمدرضا، ‎۱۳۳۷-,اصغر افتخاری؛ با مقدمه محمدرضا تاجیک...
موضوع: فرهنگ سیاسی;جناحهای سیاسی;اخلاق و سیاست;ایران
نشر: فرهنگ گفتمان؛ ریاست جمهوری، مرکز بررسی‌های اس تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /‎الف‎۷‎ د‎۴‎ ‎
جنبشهای اجتماعی جدید (جامعه شناسی سیاسی هند)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اومن، ‎۱۹۳۷- م، Oommen, T.K;احمدلو، احمد,نویسنده تی. کی اممن؛ مترجم احمد احمدلو...
موضوع: جامعه مدنی;ملی گرایی;فرهنگ سیاسی;جامعه شناسی سیاسی;جنبش های اجتماعی...
نشر: گلبن اصفهان ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۳۳۷‎ /‎الف‎۹‎ ج‎۹‎ ‎
فرهنگ سیاسی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سریع القلم، محمود، ‎۱۳۳۸-,محمود سریع القلم
موضوع: فرهنگ سیاسی
نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /س‎۴‎ ف‎۴
فرهنگ سیاسی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,تالیف عباس مصلی نژاد
موضوع: فرهنگ سیاسی
نشر: فرهنگ صبا تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /‎م‎۶‎ ف‎۴‎ ‎
دیپلماسی فرهنگی نقش فرهنگ در سیاست خارجی و ارایه ی مدل راهبردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضایی، علی اکبر، ۱۳۵۰- . Rezaee, Ali Akbar;زهره ای محقق، محمدعلی، ۱۳۴۸-,زهره‌ ای، محمدعلی ;محقق، مح...
موضوع: سیاست و فرهنگ;فرهنگ سیاسی
نشر: جامعه‌شناسان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۶۵‎ /‎س‎۹۳‎ ر‎۶‎ ‎
رشد مبانی فکری و تحول فرهنگ سیاسی در انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-,تحقیق محمدرحیم عیوضی؛ تهیه و تدوین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالع...
موضوع: ایران;فرهنگ سیاسی;جامعه پذیری سیاسی
نشر: الهدی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /‎ع‎۹‎ ر‎۵‎ ‎
جامعه مدنی در جهان اسلام: چشم اندازهای معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ساجو، آمین، بی.؛ Sajoo, Amyn B;بدره ای، فریدون، ‎۱۳۱۵-,[ویراستار] امین ب. ساجو؛ [مترجم] فریدون بدره ...
موضوع: جامعه مدنی;فرهنگ سیاسی;اسلام و سیاست
نشر: نشر و پژوهش فرزان روز تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۸۵۲‎ /‎س‎۲‎ ج‎۲‎ ‎
اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سریع القلم، محمود، ‎۱۳۳۸-,محمود سریع القلم
موضوع: اقتدارگرایی;فرهنگ سیاسی;ایران
نشر: نشر فرزان روز تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳۱۱‎ /س‎۴۵‎ الف‎۷
منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عظیمی دولت آبادی، امیر، ‎۱۳۵۴-,تدوین امیر عظیمی دولت آبادی...
موضوع: فرهنگ سیاسی;نخبگان;قدرت (علوم اجتماعی);ایران
نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /ع‎۶‎ م‎۸
فرهنگ سیاسی و جنبش های اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریمیان، رامین، ‎۱۳۴۱-,آلن اسکات؛ ترجمه رامین کریمیان
موضوع: تجدد;فرهنگ سیاسی;جنبش های اجتماعی
نشر: آگه تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۸۸۱‎ /‎الف‎۵‎ ف‎۴‎ ‎
ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عاصم اوغلو، دارون، ‎۱۹۶۷- م.؛ Acemoglu, Daron;رابینسون، ‏‫جیمز ا.‬، ‏‫۱۹۶۰- م.؛ Robinson, James A;خی...
موضوع: دموکراسی;دموکراتیک شدن;برابری;فرهنگ سیاسی;دیکتاتوری;حکومت تطبیقی...
نشر: کویر تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۴۲۳‎ /‎ع‎۲‎ ر‎۹۲‎ ‎
درآمدی بر شناخت و سنجش فرهنگ سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گل محمدی، احمد، ‎۱۳۴۷-,تالیف احمد گل محمدی؛ زیرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی...
موضوع: فرهنگ سیاسی
نشر: دانشگاه علامه طباطبائی تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /‎گ‎۸‎ د‎۴‎ ‎
آتش و خاکستر: موفقیت و شکست در سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایگناتیف، مایکل، ‎۱۹۴۷- م.، Ignatieff, Michael;سالاریان، فیروز، ۱۳۳۰-,مایکل ایگناتیف؛ ترجمه ی ف...
موضوع: حزب لیبرال کانادا ;سیاستمداران;فرهنگ سیاسی;کانادا - سیاست و حکومت - ‏‫۱۹۹۳م. -‏‏‬ ...
نشر: نشر آگاه تهران ‏‫۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: F‎ ۱۰۳۴/۳‎ /‎الف‎۹‎ آ‎۳‎ ‎
فرهنگ و سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لان، یان-اریک، ۱۹۴۶- م.؛ Lane, Jan-Erik;ارسن، اسونته؛ Ersson, Svante O;خواجه سروی، غلامرضا، ‎۱۳۴۷-,ل...
موضوع: سیاست و فرهنگ;فرهنگ سیاسی;دین و سیاست
نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /‎ل‎۲‎ ف‎۴۲‎ ‎
دموکراسی در جهان عرب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  البداوی، ابراهیم ;مقدسی، سمیر، ‏‫۱۹۳۲- م.‏‬؛ Makdisi, Samir A ;التیامی نیا، رضا، ۱۳۵۸-;باقری دولت آب...
موضوع: استبداد;دموکراسی - کشور های عربی - قرن ۲۱م. ;فرهنگ سیاسی;کشورهای عربی - سیاست و حکومت...
نشر: نشر مخاطب تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۸۵۰‎ /‎آ‎۵۸‎ د‎۸‎‎
دموکراسی ها چگونه می میرند؟ آنچه تاریخ در مورد آینده می گوید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لویتسکی، استیون، ۱۹۶۸- م؛ Levitsky, Steven;زیبلات، دانیل، ۱۹۷۲- م؛ Ziblatt, Daniel;دل آرا، سیامک، ...
موضوع: دموکراسی;فرهنگ سیاسی;ایالات متحده - سیاست و حکومت - ‏‫۲۰۱۷.م.- ‏‬ ...
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۴۲۳‎ /‎ل‎۹‎ د‎۸۲‎‎
اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سریع القلم، محمود، ‎۱۳۳۸-,محمود سریع القلم؛ [به سفارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم٬ ...
موضوع: اقتدارگرایی - ایران - تاریخ - ‏‫۱۳۰۴‏-‏۱۳۵۷‏‏‬ ;فرهنگ سیاسی;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎ ۱۳۵۷- سی...
نشر: گاندی تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎‎ ۱۴۸۲‎ /‎س‎۴۴‎ الف‎۶‎‎
دولت پنهان (افول قانون اساسی و صعود دولت سایه)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لافگرن، مایک، ‏‫۱۹۴۶- م.‏‬؛ Lofgren, Mike ;فراهانی راد، وحید,راد، وحید;فراهانی، وحید,نویسنده مایک لا...
موضوع: فرهنگ سیاسی;قدرت (علوم اجتماعی);بوروکراسی;بازرگانی و سیاست;ایالات متحده - سیاست و حکومت - قرن ‎۲۱م....
نشر: انتشارات کویر تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: JK‎ ۱۷۲۶‎ /‎ل‎۲‎ د‎۹‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء