خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 5  
فرهنگ ریشه شناسی فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هورن، پل، ۱۸۶۳-‎۱۹۰۸م.، Horn, Paul;هوبشمان، هاینریش، ۱۸۴۸-‎۱۹۰۸م، Hubschann, Heinrich;خالقی مطلق، جل...
موضوع: فارسی - ریشه شناسی
نشر: مهرافروز اصفهان 1394
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۹هـ/ ۲۹۲۱ PIR
فرهنگ توصیفی زبان شناسی شناختی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبدالکریمی، سپیده، ‎۱۳۵۸-,سپیده عبدالکریمی
موضوع: زبان شناسی;فارسی - ریشه شناسی
نشر: علمی تهران 1393
شماره راهنمای کنگره: ۴ف ۲ع/ ۲۹ P
طبقات الصوفیه و ویژگی های زبانی آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شمشیرگرها، محبوبه، ۱۳۵۸-,محبوبه شمشیرگرها
موضوع: فارسی - تاریخ;فارسی - ریشه شناسی
نشر: امیرکبیر تهران 1394
شماره راهنمای کنگره: ۲ط ۸ش/ ۲۶۵۵ PIR
تحلیل نحوی خودکار متن فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رزازی، محمدرضا، ۱۳۳۱-,تالیف محمدرضا رزازی
موضوع: پردازش زبان طبیعی;فارسی - ریشه شناسی;زبان شناسی کامپیوتری;فارسی...
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) تهران 285ص:مصور،جدول،نمودار
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷۶/۹‎ /‎پ‎۴‎ ر‎۴‎‎
قلمرو سخن (واژه شناسی در ادبیات پارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲-,تالیف مهرداد مصلحی
موضوع: فارسی - واژه شناسی;فارسی - ریشه شناسی;فارسی - معنی شناسی
نشر: آفرینش: نگاه تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۹۵‎ /‎م‎۶‎ ق‎۸‎‎
; ;