نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 49  
مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برت، ادوین آرتور، ۱۸۹۲-، Burtt, Edwin Arthur;سروش، عبدالکریم، ‎۱۳۲۴-,تالیف ادوین آرتوربرت؛ ترجمه عبد...
موضوع: مابعدالطبیعه;علوم - فلسفه
نشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، موسسه مطالعات و تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۶۷‎ /‎ب‎۴‎ م‎۲‎ ‎
درآمدی تاریخی به فلسفه علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لازی، جان;پایا، علی، ‏‫۱۳۴۰-,پاپا، علی، ۱۳۴۰-,ترجمه علی پاپا...
موضوع: علوم - فلسفه
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ل‎۲۴‎ ‎ ‎ ‎
دیدگاهها و برهانها: مقاله هایی در فلسفه علم و فلسفه ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اعتماد، شاپور، ۱۳۳۰-,ترجمه و تالیف و گردآوری شاپور اعتماد...
موضوع: علوم - فلسفه;ریاضیات - فلسفه
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵/۳‎ /‎الف‎۶‎ د‎۹‎ ‎
علم به کجا می رود؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پلانک، ماکس کارل ارنست لودویگ، ۱۸۵۸-‎۱۹۴۷م.؛ Planck, Max Karl Ernst Ludwig;اینشتین، آلبرت، ۱۸۷۹- ‎۱۹...
موضوع: علوم - فلسفه;فیزیک - فلسفه;علت و معلول;جبر و اختیار
نشر: فجر؛ انتشار تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎پ‎۸۲‎ ‎ ‎ ‎
ساختار انقلابهای علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوهن، تامس، اس.، ۱۹۲۲-‎۱۹۹۶م.؛ Kuhn, Thomas S;آرام، احمد، ۱۲۸۳-‎۱۳۷۷.,کون، تامس، ‏‫۱۹۲۲-۱۹۹۶م.;کوون،...
موضوع: علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: سروش تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ک‎۹‎ س‎۲‎ ‎
علم چیست، فلسفه چیست؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سروش، عبدالکریم، ‎۱۳۲۴-,عبدالکریم سروش
موضوع: علوم - فلسفه;مابعدالطبیعه
نشر: موسسه فرهنگی صراط [تهران] ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎س‎۴‎ ع‎۸۲‎ ‎
فلسفة العلوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدعلی، ماهر عبدالقادر;کوهن، تامس، اس.، ۱۹۲۲-‎۱۹۹۶م.؛ Kuhn, Thomas S,کون، تامس، ‏‫۱۹۲۲-۱۹۹۶م.;کوون،...
موضوع: علوم - فلسفه
نشر: دارالنهضة العربیه بیروت ۱۴۰۴ق
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎م‎۳‎ ف‎۸‎ ‎
علم و اعتقاد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ژاکار، آلبر؛ Jacquard, Albert;باقری، عباس، ۱۳۰۹-,باقری، عباسعلی,آلبر ژاکار، ژاک لاکاریر؛ ترجمه عباس ...
موضوع: علوم - فلسفه;علم و دین
نشر: نشرنی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ژ‎۲‎ ع‎۸‎ ‎
درباره علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داوری، رضا، ۱۳۱۲-,اردکانی، رضا،‏‫ ۱۳۱۲ - ‏ ;داوری‌ اردکانی، رض‍ا،‏‫ ۱۳۱۲ - ‏,رضا داوری اردکانی...
موضوع: علوم - فلسفه;فلسفه
نشر: شهر کتاب؛ هرمس تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎د‎۲‎ د‎۴‎ ‎
درآمدی تاریخی به فلسفه علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لازی، جان;پایا، علی، ۱۳۳۲-,جان لازی؛ ترجمه علی پایا
موضوع: علوم - فلسفه
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۴/۸‎ /‎ل‎۲‎ د‎۴‎ ‎
زندگی سراسر حل مسئله است
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;خواجیان، شهریار، ۱۳۳۱-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱...
موضوع: تمدن جدید - فلسفه;علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: CB‎ ۳۵۷‎ /‎پ‎۹‎ ز‎۹‎ ‎
ساختار انقلاب های علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوهن، تامس، اس.، ۱۹۲۲-‎۱۹۹۶م.؛ Kuhn, Thomas S;طاهری، عباس، ‎۱۳۲۴-,کون، تامس، ‏‫۱۹۲۲-۱۹۹۶م.;کوون، تام...
موضوع: علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: قصه تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ک‎۹‎ س‎۲۴‎ ‎
ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صمدی، هادی، ‎۱۳۴۹ -,مولف هادی صمدی
موضوع: علوم - فلسفه;نظریه;علوم اجتماعی - فلسفه
نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: هیات حمایت از کرسی‌ه قم ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ص‎۸‎ س‎۲‎ ‎
درآمدی بر فلسفه علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آکاشا، سمیر؛ Okasha, Samir;حقیری، ابوالفضل، ۱۳۳۸- . Haqiri ‬, Abolfazl,اوکاشا، سمیر ;عکاشه، سمیر ...
موضوع: علوم - فلسفه
نشر: امیرکبیر: کتابهای جیبی تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎آ‎۷‎ ف‎۸۲‎‎
ذهن و کیهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیگل، تامس Nagel, Thomas;حیدری، جواد، ۱۳۵۸-,توماس نیگل؛ ‏‫ترجمه جواد حیدری...
موضوع: کیهان شناسی;کیهان آفرینی;آغاز جهان ;آفرینش;علوم - فلسفه
نشر: نگاه معاصر تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۹ذ ۹ن/ ۵۱۱ BD
علم، دین و فلسفه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلشنی، مهدی، ۱۳۱۷- ,گفتگو با مهدی گلشنی؛ [کاری از] گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان...
موضوع: علوم - فلسفه;فلسفه و علم;علم و دین;تکنولوژی;تکنولوژی - فلسفه;علوم...
نشر: کانون اندیشه جوان تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎گ‎۷۴‎ ع‎۸‎ ‎
نظریه علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داورپناه، محمدرضا، ‎۱۳۴۱-;مختاری، حیدر، ‎۱۳۵۴-,تالیف و ترجمه محمدرضا داورپناه، با همکاری حیدر مختاری...
موضوع: علوم - فلسفه;شناخت (علم)
نشر: دبیزش تهران ‏‫ ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎د‎۲‎ ن‎۶‎ ‎
علم و عقلانیت: نزد پل فایرابند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقدم حیدری، غلامحسین، ۱۳۴۷-,حیدری، غلامحسین‏‫، ۱۳۴۷‏‬- ;مقدم، غلامحسین‏‫، ۱۳۴۷‏‬-,غلامحسین مقدم حیدر...
موضوع: عقل گرایی;علوم - فلسفه;علوم - روش شناسی
نشر: نشر نی تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵/۳۲‎ /‎ف‎۲‎ م‎۷‎ ‎
فلسفه علم آینشتاین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوارد، دان، ۱۹۴۹- م.، Howard, Don;جعفری، سعید، ‎۱۳۳۳-;علیا، مسعود، ‎۱۳۵۴-,هاوئرد، ‏‫دان آ.‬,دان آ. ه...
موضوع: علوم - فلسفه;فیزیک - فلسفه;فیزیکدانان - سرگذشتنامه
نشر: ققنوس تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۸۵هـ ۹الف/ ۱۶ QC
ما هیچوقت مدرن نبوده ایم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لاتور، برونو، ۱۹۴۷- م. Latour, Bruno;پورتر، کاترین، ۱۹۴۱- م.؛ Porter, Catherine;منجم، رویا، ۱۳۳۴-,ن...
موضوع: علوم;تکنولوژی - جنبه های اجتماعی;علوم - فلسفه;علوم - تاریخ...
نشر: نشر علم تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۲م ۱۶ل/ ۱۷۵/۵ Q
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء