نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 27  
تاریخ پیشرفت علمی و فرهنگی بشر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرزبان، پرویز، ‎۱۲۹۶-;دهشیری، ضیاءالدین، ۱۳۰۲-‎۱۳۷۹.,اثر گروهی از دانشمندان جهان به سرپرستی یونسکو؛ ...
موضوع: تمدن - تاریخ;علوم - تاریخ
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران
شماره راهنمای کنگره: CB‎ ۱۱۳‎ /ف‎۲‎ ت‎۲
علم در تاریخ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برنال، جان دزموند، ‎۱۹۰۱-;اسدپور پیرانفر، حسین، ‎۱۳۲۳-,اسدپور، حسین;پیرانفر، حسین,نوشته جان برنال؛ ت...
موضوع: علوم - تاریخ;علم و تمدن;تمدن - تاریخ;علوم اجتماعی - تاریخ
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۵‎ /‎ب‎۴‎ ع‎۸۲‎ ‎
تاریخ علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دامپی یر، ویلیام سیسیل دامپی یر، ۱۸۶۷-۱۹۵۲، Dampier, William Cecil;آذرنگ، عبدالحسین، ‎۱۳۲۵-,دامپی یر...
موضوع: علوم - تاریخ;فلسفه
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۵‎ /‎د‎۲‎ ت‎۲‎ ‎
سرگذشت علم: فصولی چند درباره تاریخ علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سارتون ، جورج ،‏‫ ‏‫۱۸۸۴- ‏‏۱۹۵۶م.‏‬؛ Sarton, George ;بیرشک، احمد، ۱۲۸۵-‎۱۳۸۱,سارتون، جورج،‏‫ ‏‫۱۸۸۴...
موضوع: علوم - تاریخ;تمدن
نشر: فرانکلین ۱۳۴۳-۱۳۳۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۵‎ /‎س‎۲‎ ‎ ‎ ‎
عروج انسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برونوفسکی، جیکوب، ۱۹۰۸-‎۱۹۷۴م.، Bronowski, Jacob;مشفق، سیاوش,تالیف ژ.برونوفسکی؛ ترجمه سیاوش مشفق...
موضوع: علوم;علوم - تاریخ;انسان
نشر: کاوش تهران ۱۳۵۹ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ب‎۴‎ ‎ ‎ ‎
ساختار انقلابهای علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوهن، تامس، اس.، ۱۹۲۲-‎۱۹۹۶م.؛ Kuhn, Thomas S;آرام، احمد، ۱۲۸۳-‎۱۳۷۷.,کون، تامس، ‏‫۱۹۲۲-۱۹۹۶م.;کوون،...
موضوع: علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: سروش تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ک‎۹‎ س‎۲‎ ‎
علم و جامعه در سده های شانزدهم و هفدهم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمیت، آلن گوردون ری، ‎۱۹۳۶- م.، Smith, Alan Gordon Rae;حقی، علی، ‎۱۳۳۸- ,آلن جی. ار. اسمیت؛ ت...
موضوع: علوم - تاریخ;علم و تمدن;علوم - جنبه های اجتماعی
نشر: شرکت به‌نشر مشهد ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۵‎ /‎الف‎۵‎ ع‎۸‎ ‎
علم در قرن بیستم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هندرسن، هری، ‎۱۹۵۱- م، Henderson, Harry;یانت، لیزا، ‎۱۹۴۴ - م، Yount, Lisa;یاسایی، رضا، ‎۱۳۴۴-...
موضوع: علوم - تاریخ
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۶/۴‎ /‎هـ‎۹‎ ع‎۸‎‎
زندگی سراسر حل مسئله است
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;خواجیان، شهریار، ۱۳۳۱-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱...
موضوع: تمدن جدید - فلسفه;علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: CB‎ ۳۵۷‎ /‎پ‎۹‎ ز‎۹‎ ‎
ساختار انقلاب های علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوهن، تامس، اس.، ۱۹۲۲-‎۱۹۹۶م.؛ Kuhn, Thomas S;طاهری، عباس، ‎۱۳۲۴-,کون، تامس، ‏‫۱۹۲۲-۱۹۹۶م.;کوون، تام...
موضوع: علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: قصه تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ک‎۹‎ س‎۲۴‎ ‎
ترجمه التعریف بطبقات الامم (تاریخ جهانی علوم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابن صاعد اندلسی، صاعد بن احمد، ۴۲۰-‎۴۶۲ق.;جمشیدنژاد، غلامرضا، ‎۱۳۲۴ -,اب‍ن‌ ص‍اع‍د، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ص...
موضوع: علوم - تاریخ;دانشمندان - سرگذشتنامه
نشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۴/۹۷‎ /الف‎۲‎ ط‎۲۰۴۱
پژوهشهایی در تاریخ علم: مقالاتی درباره تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آقایانی چاوشی، جعفر,چاوشی، جعفر;آقایانی، جعفر,گردآوری و ویرایش جعفر آقایانی چاوشی...
موضوع: علوم - تاریخ;علوم
نشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب تهران ‏‫۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: ۴پ ۷آ/ ۱۲۵ Q
۱۰۰ [صد] دانشمندی که جهان را تغییر دادند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بالچین، جان Balchin, Jon;عرفانی فرد، سیدیوسف، ۱۳۵۷-;دادمان، بهناز، ۱۳۶۱-,جان بالچین؛ ترجمه ی سیدیوسف...
موضوع: علوم - تاریخ;دانشمندان - سرگذشتنامه
نشر: مازیار تهران ‏‫ ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۴ص ۲۵ب/ ۱۲۵ Q
ما هیچوقت مدرن نبوده ایم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لاتور، برونو، ۱۹۴۷- م. Latour, Bruno;پورتر، کاترین، ۱۹۴۱- م.؛ Porter, Catherine;منجم، رویا، ۱۳۳۴-,ن...
موضوع: علوم;تکنولوژی - جنبه های اجتماعی;علوم - فلسفه;علوم - تاریخ...
نشر: نشر علم تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۲م ۱۶ل/ ۱۷۵/۵ Q
هزار چهره علم: گفتارهایی درباره دانشمندان، ارزش ها و اجتماع
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استیونسون، لسلی فورستر، Stevenson, Leslie Forster;بایرلی، هنری، Byerly, Henry;محمدامینی، میثم، ‎۱۳۶۱...
موضوع: علوم - تاریخ;علوم - فلسفه - تاریخ;علوم - جنبه های اجتماعی
نشر: فرهنگ نشر نو: آسیم تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۴هـ ۴۷الف/ ۱۲۵ Q
ساختار انقلابهای علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوهن، تامس، اس.، ۱۹۲۲-‎۱۹۹۶م.؛ Kuhn, Thomas S;زیباکلام، سعید، ‎۱۳۳۲- ,کون، تامس، ‏‫۱۹۲۲-۱۹۹۶م.;کو...
موضوع: علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎ک‎۹۳‎ س‎۲۲‎ ‎
تاریخ و فلسفه علم: همراه با بحث هایی تجربه گرایانه درباره فلسفه علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هال، لوییس ویلیام هالسی، Hull, Lewis William Halsey;آذرنگ، عبدالحسین، ‎۱۳۲۵-,ه‍ال‌، ل‍وی‍س‌ وی‍ل‍ی‍ا...
موضوع: علوم - تاریخ;علوم - فلسفه
نشر: سخن تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۹۱ ۲ت ۲۷هـ/ ۱۲۵ Q
مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کراگ، هلگه، ۱۹۴۴- م. Kragh, Helge;باسط، محمدابراهیم، ۱۳۶۲-,ابراهیم باسط، محمد، ‏‫۱۳۶۲-‏‬ ;باسط، محم...
موضوع: علوم - تاریخ نویسی;علوم - تاریخ;تاریخ نویسی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: ۶م ۴ک/ ۱۲۵ Q
مقدمه ای بر تاریخ نویسی علم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کراگ، هلگه، ۱۹۴۴- م. Kragh, Helge;حاجی زاده، امیر، ۱۳۶۵-,نویسنده هلگه کراگ؛ مترجم امیر حاجی زاده...
موضوع: علوم - تاریخ نویسی;علوم - تاریخ;تاریخ نویسی
نشر: پژوهشکده تاریخ اسلام، انتشارات تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۵‎ /‎ک‎۴‎ م‎۶۲‎‎
ترویج علم: روش ها، شاخص ها و نمونه های موردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قدیمی، اکرم، ۱۳۴۴-,نگارش اکرم قدیمی؛ ویراستار علمی و ادبی آزیتا منوچهری قشقایی...
موضوع: علوم - تاریخ
نشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۵‎ /‎ق‎۴۷‎ ت‎۴۲‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء