نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 93  
محاسبات کامپیوتری فرآیندهای شیمیایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رامان، راگو، .Raman, Raghu;خشکبارچی، محمد خشایار;میرحکیمی، شهریار، ;پورمیر، افشین,راگو رامان؛ ترجم...
موضوع: مهندسی شیمی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۸۴‎ /‎ر‎۲‎ م‎۳‎ ‎
مجموعه ای از اصطلاحات مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حاجعلی گلی، محمد;ملک زاده، غلامرضا، ۱۳۳۹-,گلی، محمد حاجعلی,تهیه و تدوین محمد حاجعلی گل، غلامرضا ملک ...
موضوع: مهندسی شیمی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) اصفهان ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۹‎ /ح‎۲۳
مجموعه مقالات پژوهشی شریف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشکده مهندسی شیمی؛ زیر نظر معاونت پژوهشی
موضوع: دانشگاه صنعتی شریف;مهندسی شیمی
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: LG‎ ۲۹۱‎ /‎ت‎۹‎ ش‎۴۱‎ م.ش‎۱۳۷۲
جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف)، گروه مهندسی شریف فرهنگ اصطلاحات مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گروه مهندسی شیمی
موضوع: مهندسی شیمی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف) [تهران] ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۹‎ /ج‎۹‎ ف‎۴
اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner;سهرابی، مرتضی، ۱۳۲۴-۱۳۹۳.,تالیف دیوید ا...
موضوع: مهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها;مهندسی شیمی
نشر: مرتضی سهرابی تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶۷‎ ‎
تشریح مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمیت، جوزف ماک، ‎۱۹۱۶- م. Smith, Joseph Mauk;ون نس، هندریک، .Van Ness, Hendrick C;صنعتی، حسن، ‎...
موضوع: ترمودینامیک;مهندسی شیمی
نشر: آشینا [تبریز] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۴۹‎ /‎الف‎۵‎ ت‎۴۷‎ ‎
مهندسی صنایع غذایی کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  واتسون، ارنست، .Watson, Ernest L;هارپر، جان کلاین، -۱۹۷۴م. Harper, John Cline;فلاحی، مسعود، ;حسی...
موضوع: مواد غذایی;مهندسی شیمی
نشر: بارثاوا تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۳۷۰‎ /‎و‎۲‎ م‎۹‎ ‎
درآمدی بر ترمودینامیک مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمیت، جوزف ماک، ‎۱۹۱۶- م. Smith, Joseph Mauk;ون نس، هندریک، .Van Ness, Hendrick C;سلطانیه، محمد...
موضوع: ترمودینامیک;مهندسی شیمی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران -۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /‎ت‎۴‎ الف‎۵۲‎‎
محاسبات مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رخشانی، محمود,
موضوع: مهندسی شیمی
نشر: پلی تکنیک تهران تهران ۱۳۵۳
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵‎ /‎ر‎۳۵‎ ‎ ‎ ‎
عملیات انتقال جرم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تریبال ، رابرت اوالد، ‏‫۱۹۱۵ - م .‏‬؛ Treybal, Robert Ewald;زینی، پریسا,ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ ایوال‍د،...
موضوع: مهندسی شیمی;جرم (فیزیک)
نشر: دانشگاه هرمزگان هرمزگان -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۶‎ /‎ت‎۴۹‎ ع‎۸‎ ‎
انتقال جرم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تریبال ، رابرت اوالد، ‏‫۱۹۱۵ - م .‏‬؛ Treybal, Robert Ewald;کاغذچی، طاهره، ‎۱۳۲۵-;سهرابی، مرتضی، ۱۳۲...
موضوع: مهندسی شیمی;جرم (فیزیک)
نشر: ط، کاغذچی؛ م. سهرابی [بی‌جا] ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۶‎ /ج‎۴‎ ت‎۴
ترمودینامیک مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمیت، جوزف ماک، ‎۱۹۱۶- م. Smith, Joseph Mauk;ون نس، هندریک، .Van Ness, Hendrick C;کلباسی، منصور...
موضوع: ترمودینامیک;مهندسی شیمی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۴۹‎ /الف‎۵‎ ت‎۴ ۱۳۷۶
گزیده مقالات نخستین همایش سراسری دانشجویان مهندسی شیمی اردیبهشت ‎۷۷
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: مهندسی شیمی
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران)، واحد جنوب تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۵‎ /‎هـ‎۸‎ گ‎۴‎ ‎
دایره المعارف شیمی و مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمدی، سیاوش,تالیف سیاوش احمدی
موضوع: شیمی;مهندسی شیمی
نشر: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهران -۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۴‎ /الف‎۳‎ د‎۲۴
مجموعه مقالات پژوهشی شریف ‎۱۳۷۵
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگاه صنعتی شریف. دانشکده مهندسی شیمی,دانشکده مهندسی شیمی؛ زیر نظر معاونت پژوهشی...
موضوع: دانشگاه صنعتی شریف;مهندسی شیمی
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: LG‎ ۲۹۱‎ /ت‎۹‎ ش‎۴۱‎ ۱۳۷۵ م.‎ش
راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منتظر رحمتی، پریچهر، ۱۳۳۳-;بخشی نژاد، شهرام;هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mau...
موضوع: مهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها;مهندسی شیمی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶۸‎‎
واژگان شیمی و مهندسی شیمی: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پورجوادی، علی، ‎۱۳۲۷-,تالیف علی پورجوادی
موضوع: شیمی;مهندسی شیمی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۵‎ /پ‎۹‎ و‎۲ ۱۳۷۹
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه منصوری، محمدحسن، ۱۳۵۰-,منصوری، محمدحسن,مولف محمدحسن منصوری...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مهندسی شیمی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: آزاده تهران -۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ش‎۹‎ م‎۸‎ ‎
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یاوری، آرش,تهیه کننده آرش یاوری
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مهندسی شیمی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: پردازش‌گران تهران -۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ش‎۹۹‎ ی‎۲‎ ‎
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی (اصول، کاربردها و مفاهیم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افشاریان، سجاد، ۱۳۵۷-;کیهانی، کمیل، ‎۱۳۵۶-,مولفین سجاد افشاریان، کمیل کیهانی...
موضوع: مهندسی شیمی;ریاضیات
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۵/۲‎ /‎الف‎۶‎ ک‎۲‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء