نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 22  
عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و روشهای شناسایی و ارزشیابی آنها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صمصام شریعت، هادی، ‎۱۳۱۷-,تالیف هادی صمصام شریعت
موضوع: گیاهان دارویی;شیمی گیاهی
نشر: مانی اصفهان ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۹۹‎ /‎ص‎۸‎ ع‎۶‎ ‎
فرهنگ گیاه پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تامسون، ویلیام توماس، Thomson, William Thomas;حجت، حسین، ۱۳۱۴-,نگارش تامسون؛ گردآوری و تنظیم حسین حج...
موضوع: شیمی گیاهی;حشره کش ها;کنه کشها
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید چمران) اهواز -۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۵۸۵‎ /ت‎۲‎ ف‎۴
شیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رابینسون، ترور، ‏‫۱۹۲۹- م.‬؛ Robinson, Trevor;ایزددوست، محمد,تالیف ترور رابینسون؛ ترجمه محمد ایزددوس...
موضوع: شیمی گیاهی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /ر‎۲۲
روابط خاک و گیاه (بررسی مسائل شیمیائی و تغذیه)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سالاردینی، علی اکبر، ۱۳۱۵-,سالار، علی اکبر، ۱۳۱۵-;دینی، علی اکبر، ۱۳۱۵-,علی اکبر سالاردینی...
موضوع: گیاه و خاک;شیمی گیاهی;گیاهان
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۵۹۶/۷‎ /‎س‎۲۸‎ ‎ ‎ ‎
دو لپه های دارویی پیوسته گلبرگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامدار، مهدی، ۱۲۷۹-;مجتبایی، مهدی، ‏‫۱۳۶۲-;سمسار، مهدی، ۱۳۰۷-۱۳۸۱.,مجتبائی، مهدی، ‏‫۱۳۶۲-,تالیف مهدی...
موضوع: دولپه ایها;شیمی گیاهی;گیاهان دارویی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۷
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۹۹‎ /‎ن‎۲‎ د‎۸۵‎ ‎
دو لپه های دارویی جدا گلبرگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامدار، مهدی، ۱۲۷۹-;مجتبایی، مهدی، ‏‫۱۳۶۲-;سمسار، مهدی، ۱۳۰۷-۱۳۸۱.,مجتبائی، مهدی، ‏‫۱۳۶۲-,تالیف مهدی...
موضوع: دولپه ایها;شیمی گیاهی;گیاهان دارویی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۶
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۹۹‎ /‎ن‎۲‎ د‎۹‎ ‎
بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهی(عملی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حدادچی، غلامرضا، ‎۱۳۲۹-,
موضوع: شیمی گیاهی
نشر: جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /ح‎۴۲
سیری در زیست شناسی شیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گینیار، Guignard, Jean-Louis;حیدری، رضا,ژ.ل. گینیار؛ ترجمه رضا حیدری...
موضوع: شیمی گیاهی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎گ‎۹۹‎ ‎ ‎ ‎
شیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نامدار، مهدی، ۱۲۷۹-;شاهرخ، مرتضی,تالیف مهدی نامدار، مرتضی شاهرخ [و] مصطفی اولیایی...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان دارویی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۱
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /ن‎۲‎ ش‎۹
ترکیب های شیمیایی در گیاهان دارویی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضایی، محمدباقر، ‎۱۳۲۲-;جایمند، کامکار، ‎۱۳۳۵-,از محمد باقر رضایی، کامکار جایمند...
موضوع: شیمی گیاهی;شیمی دارویی
نشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /ر‎۶‎ ت‎۴
گونه های گیاهی گیاهان آرایشی - بهداشتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیگم فقیر، مرضیه، ‎۱۳۳۹-,مولف فرانک اس د آملیوسر؛ ترجمه مرضیه بیگم فقیر...
موضوع: گیاهان دارویی;لوازم آرایش گیاهی;شیمی گیاهی
نشر: دانشگاه گیلان رشت ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: RS‎ ۱۶۴‎ /‎د‎۲‎ گ‎۹‎ ‎
تحولات شگرف در شیمی فرآورده های طبیعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کردل، جفری، ‎۱۹۶۴ - م.، .Cordell, Geoffrey A;امامی، احمد,جفری کردل؛ ترجمه احمد امامی...
موضوع: شیمی گیاهی;زیست شیمی
نشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /ک‎۴‎ ت‎۳
اصول و روشهای زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی و ژنتیک گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دوی، پراتیبا، Devi, Prathibha;کرمیان، رویا,پراتیبا دوی؛ ترجمه رویا کرمیان...
موضوع: گیاهان;ژنتیک گیاهی;شیمی گیاهی
نشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۲۸‎ /د‎۹‎ الف‎۶
روابط پوشش گیاهی و خاک در اراضی مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لیونارد، .Leonard, J;میلر، آر. ال;تویلر، پی، تی;باغستانی میبدی، ناصر,باغستانی، ناصر,[مولفان لئونارد....
موضوع: گیاه و خاک;شیمی گیاهی;گیاهان - اثر رطوبت خاک;خاک - شیمی
نشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: S‎ ۵۹۶/۷‎ /‎ل‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
بیوشیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هلت، هانس-والتر، Heldt, Hans-Walter;عباسی، علیرضا، ‎۱۳۵۳-;شفیع رحمانی، محمد، ‎۱۳۶۰-;وفایی، یاور، ‎۱۳...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان
نشر: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /هـ‎۸‎ ب‎۹۲
مواد معدنی و آلی مورد استفاده در کشت بافت گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مشایخی، کامبیز، ‎۱۳۳۴-;اکبرپور، وحید، ‎۱۳۶۰-,کامبیز مشایخی، وحید اکبرپور...
موضوع: گیاهان;شیمی گیاهی
نشر: مختوم‌قلی فراغی (سارلی) گرگان ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۷۲۵‎ /‎م‎۵‎ م‎۸‎ ‎
نشاسته و کاربردها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نمازی، حسن، ‎۱۳۳۵ -,حسن نمازی
موضوع: نشاسته;شیمی گیاهی
نشر: انجمن پلیمر ایران تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۴۱۵‎ /‎ن‎۸‎ ن‎۵‎ ‎
بیوشیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسفندیاری، عزت اله، ‎۱۳۵۶-;محبوب، سلطانعلی، ‎۱۳۲۳-,تالیف عزت اله اسفندیاری، سلطانعلی محبوب...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان - زیست شناسی مولکولی
نشر: عمیدی؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز تبریز ۱۳۹۲-
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎الف‎۵‎ ر‎۹‎‎
بیوشیمی گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هلت، هانس-والتر، Heldt, Hans-Walter;پیچولا، بیرجیت؛ Piechulla, Birgit;هلت، فیونا Heldt, Fiona;حسنی ...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان - فیزیولوژی;گیاهان - متابولیسم
نشر: دانشگاه گیلان رشت ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎هـ‎۸‎ ب‎۹۳‎ ‎
شیمی ترکیبات گیاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روشنی، محمود، ‏‫۱۳۵۴-‏‬;ولی پور، مهدی، ۱۳۶۴ -;ولی پور، اکرم، ۱۳۶۶ -;سلیمان بیگی، محمد‏‫، ‏‫۱۳۵۶-‏‬‏‬...
موضوع: شیمی گیاهی;گیاهان - زیست شناسی مولکولی
نشر: پژوهشی نوآوران شریف تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: QK‎ ۸۶۱‎ /‎ر‎۹‎ ش‎۹۲‎‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء