نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 13  
ایمونولوژی پایه: اعمال و نقص های سیستم ایمنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;سالک مقدم، علیرضا,ابول عباس;ابوالعبا...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);بیماریهای ایمنی;حساسیت;سیستم ایمنی;بیماریهای نقص ایمنی...
نشر: آییژ تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ع‎۲‎ الف‎۹۸
ایمونولوژی رویت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میل، دیوید، ‎۱۹۵۴- م.، .Male, David K;کیهانی، عبدالحسین، ‎۱۳۲۶-,دیوید میل... [و دیگران]؛ ترجمه عب...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: ارجمند تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ر‎۹‎ الف‎۶۲
ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;بروستف، جاناتان، Brostoff, Jonathan;میل، دیوید، ‎۱۹۵۴-...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: شهرآب؛ آینده‌سازان تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ر‎۹‎ الف‎۹۲
ایمونولوژی کوبای ‎۲۰۰۷
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کایند، تامس، ‎۱۹۳۹- م.، Kindt, Thomas J;گلدرنی، ریچارد ا.؛ .Goldsby, Richard A;آزبرن، باربارا ...
موضوع: ایمنی شناسی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)
نشر: خسروی تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ک‎۲‎ الف‎۹
ایمونولوژی پایه: عملکرد و اختلالات سیستم ایمنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;میراحمدیان، ماهرو، ‎۱۳۱۹ -,ابول عباس...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);بیماریهای ایمنی;حساسیت;سیستم ایمنی;بیماریهای نقص ایمنی...
نشر: سماط تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /ع‎۲‎ الف‎۹
ایمونولوژی رویت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;بروستف، جاناتان، Brostoff, Jonathan;میل، دیوید، ‎۱۹۵۴-...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: گلبان تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۹‎ ‎
ایمونولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;بروستف، جاناتان، Brostoff, Jonathan;میل، دیوید، ‎۱۹۵۴-...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: سماط تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۶۷‎ ‎
مبانی ایمونولوژی: اعمال و اختلالات سیستم ایمنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عباس، ابول؛ Abbas, Abul K;لیچمن، اندرو اچ.؛ .Lichtman, Andrew H;فریدحسینی، رضا، ۱۳۲۰-;محمودی، محمود،...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی (پزشکی);بیماریهای ایمنی;حساسیت;سیستم ایمنی;بیماریهای نقص ایمنی...
نشر: جهاد دانشگاهی مشهد مشهد ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ع‎۲‎ م‎۲‎‎
ایمیونوبیولوژی جنوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مورفی، کنت پی.؛ Murphy, Kenneth P;تراورز، پل، ‎۱۹۵۶- م.، Travers, Paul;والپورت، مارک، Walport, M...
موضوع: ایمنی شناسی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی);پادگن ها
نشر: خانه زیست‌شناسی تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎م‎۷۸‎ الف‎۹‎ ‎
چگونه سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنیم؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عطائی، نگار، ۱۳۵۶-,تالیف نگار عطایی
موضوع: سیستم ایمنی;ایمنی شناسی;بیماریهای ایمنی
نشر: آییژ تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: ۸چ ۶۳ع/ ۱۸۱ QR
ایمونولوژی رویت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رویت، ایوان موریس، ۱۹۲۷-، Roitt, Ivan Maurice;میل، دیوید، ‎۱۹۵۴- م.، .Male, David K;کیهانی، عبدال...
موضوع: ایمنی شناسی;ایمنی شناسی بالینی;سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)...
نشر: کتاب ارجمند تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎ر‎۹‎ الف‎۹۶‎‎
نانو ذرات و سیستم ایمنی بدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بوراسکی، دایانا؛ Boraschi, Diana;دوشل، آلبرت؛ Duschl, Albert;رضایت، سیدمهدی، ۱۳۴۲-;بهاری فر، هادی، ۱...
موضوع: سیستم ایمنی;نانوذرات
نشر: نواندیشان آریا کهن تهران ۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۲/۲‎ /‎س‎۹‎ ب‎۹‎‎
سیستم ایمنی چگونه کار می کند؟ (ویرایش پنجم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سامپایرک، لورن؛ Sompayrac, Lauren ;کفشدوزان، خاطره، ‏‫۱۳۵۸-‏‬;بیک زاده، بابک، ‏‫۱۳۶۴-‏‬,نویسنده لورن...
موضوع: سیستم ایمنی;ایمنی (پزشکی)
نشر: دانشگاه سمنان، انتشارات سمنان ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۱۸۱‎ /‎س‎۲۳‎ س‎۹۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء