نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 82  
مجموعه مقالات معدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: معدن و ذخایر معدنی;معدن شناسی
نشر: شرکت ملی فولاد ایران، مرکز انتشارات صنعت فولا تهران ؟‎۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۱۵۵‎ /‎م‎۳۸‎ ‎ ‎ ‎
بررسیهای اقتصادی معدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لین، کنت، .Lane, Kenneth F;مدنی، حسین، ‎۱۳۰۵-,کنت ف. لین؛ ترجمه حسن مدنی...
موضوع: زمین شناسی اقتصادی;معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز انتشارات صنعت فولاد تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۲۶۰‎ /ل‎۹‎ ب‎۴
نتایج سرشماری از معادن متشکل کشور سال ‎۱۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز آمار ایران تهران -۱۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۲۳۵۶‎ /‎الف‎۹‎ م‎۴۲۴‎‎
ارزیابی اقتصادی در اکتشاف
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولمر، فردریک ویلهلم، Welmer, Frederics Wilhelm;یعقوب پور، عبدالمجید,نویسنده فردریک ویلهم ولمر؛ برگرد...
موضوع: زمین شناسی اقتصادی;معدن و ذخایر معدنی
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۲۶۰‎ /و‎۸‎ الف‎۴
زمین شناسی ایران: استخراج مواد معدنی در آسیای میانه در سده های ۱۶-‎۱۹ میلادی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دوبنوا، م. آ.;داراب نیا، شهپر,مترجم شهپر داراب نیا زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۱۸‎ /‎د‎۹‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ذخایر معدنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمیرنوف، ولادیمیر ایوانوویچ، ‎۱۹۱۰- م.، Smirnov, Vladimir Ivanovich;علی پور، کرامت الله، ‎۱۳۰۲-...
موضوع: زمین شناسی;معدن و ذخایر معدنی;کانسارها
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۹۰‎ /‎الف‎۵‎ ز‎۸‎ ‎
آمار معادن در حال بهره برداری کشور سال ‎۱۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز آمار ایران,وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران;سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ای...
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز آمار ایران تهران ۱۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۲۳۵۶‎ /م‎۴‎ آ‎۸
مهندسی بهداشت و ایمنی در معدن زغال سنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهرامی، شهریار، ‎۱۳۳۴- ,زیر نظر محمدتقی بانکی؛ ترجمه شهریار بهرامی اقدم...
موضوع: مهندسی معدن;معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز انتشارات صنعت فولاد تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۵‎ /‎م‎۹‎ ‎ ‎ ‎
اکتشاف زغال سنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریت، روی؛ Merritt, Roy D;دانش، محمد، ۱۳۳۱-‎۱۳۸۳,مریت، روی دی.,روی. دی. مریت؛ ترجمه محمد دانش...
موضوع: زغال سنگ;پی جویی اکتشافی ;معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز انتشارات صنعت فولاد تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۸۰۳‎ /م‎۴‎ الف‎۷
آمار معادن فعال کشور در سال ‎۱۳. منتج از سرشماری معادن کشور در سال ‎۱۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز آمار ایران,وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران;سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ای...
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز آمار ایران تهران -۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۲۳۵۶‎ /الف‎۹‎ م‎۴۲۱
نام و نشان معادن فعال کشور سال ‎۱۳۶۵
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرکز آمار ایران,وزارت برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران;سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ای...
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز آمار ایران تهران -۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۲۳۵۶‎ /الف‎۹‎ م‎۴۲
معادن ایران (فعال و غیرفعال تا پایان نیمه اول ‎۱۳۷۴)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امامی، مهدی,امامی العریضی، مهدی,[گردآوری مهدی امامی]
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۱۰۷‎ /الف‎۹‎ م‎۶
واژگان مهندسی معدن (انگلیسی- فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفرزاده لنکرانی، شهاب;زیارتی، بهرام,صفرزاده، شهاب;لنکرانی، شهاب,شهاب صفرزاده لنکرانی، بهرام زیارتی...
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی شرکت ملی فولاد ایران تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۹‎ /م‎۴‎ و‎۲
آزمایش های کانه آراپی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اپوزید، ا. ز. م، Abouzeld, A. Z. M;اولیازاده، منوچهر، ‎۱۳۳۶-,ا. ز. م. اپوزید؛ ترجمه منوچهر اولیازاده...
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز انتشارات صنعت فولاد تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۱۵۱‎ /الف‎۲‎ آ‎۴
زمین شناسی اقتصادی کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریم پور، محمدحسن، ‎۱۳۳۰-,محمد حسن کریم پور
موضوع: زمین شناسی اقتصادی;معدن و ذخایر معدنی
نشر: جاوید مشهد ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۲۶۰‎ /‎ک‎۴‎ ز‎۸‎ ‎
تهویه در معادن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی، حسن، ‎۱۳۲۲-,حسن مدنی
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۳۰۱‎ /م‎۴‎ ت‎۹
آبکشی و آبرسانی در معادن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی، حسن، ‎۱۳۲۲-,حسن مدنی
موضوع: معدن و ذخایر معدنی;آب های زیرزمینی;ماشین آلات تلمبه زنی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، مرک تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۳۱۸‎ /م‎۴۸
اسناد معادن ایران (۱۳۰۰ - ‎۱۳۳۲ ه.ش)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لطفی نیا، مهشید,به کوشش مهشید لطیفی نیا
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: سازمان اسناد ملی ایران تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۱۰۷‎ /ل‎۷‎ الف‎۵
واژگان مهندسی معدن(انگلیسی - فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاهوردیلو، محمدرضا، ‎۱۳۵۳-,تالیف محمدرضا شاهوردیلو
موضوع: معدن و ذخایر معدنی
نشر: شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیز) تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۹‎ /ش‎۲‎ و‎۲
شناخت سنگ تزئینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حجازی، مجتبی,مولف مجتبی حجازی
موضوع: سنگهای تزئینی;معدن و ذخایر معدنی
نشر: آینه کتاب تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۹۵۴‎ /الف‎۹‎ ح‎۳
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء