نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 168  
سازه های نامعین استاتیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وانگ، چوکیا، ‎۱۹۱۷ - م.، Wang, Chu-Kia;رحیمیان، محمد;علمی، فرهاد، ‎۱۳۴۸ - ، مترجم,نویسنده ون...
موضوع: تحلیل سازه
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۵۰‎ /‎و‎۹‎ س‎۲‎ ‎
روشهای تحلیل سازه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تبیج، نگوسی، ‎۱۹۴۴- م.، Tebedge, Negussie;نعمتی، سعید، ‎۱۳۴۸-;روشن، عباس,مولف تبیج؛ مترجمین سعید...
موضوع: تحلیل سازه
نشر: پارس آیین تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /ت‎۲‎ ر‎۹
برنامه ویژه تحلیل و طراحی سازه های دوبعدی RISA-2D
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خوشنود، حمیدرضا,ترجمه و تالیف حمیدرضا خوشنود
موضوع: تحلیل سازه;مهندسی سازه
نشر: مرکز خدمات فرهنگی سالکان تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۷‎ /خ‎۹‎ ب‎۴
نگره ماتریسی تحلیل سازه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضایی پژند، محمد، ۱۳۲۸-,رضایی، محمد;پژند، محمد,تالیف محمد رضایی پژند...
موضوع: تحلیل سازه;ماتریسها
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /‎ر‎۶‎ ن‎۸‎ ‎
تحلیل سازه ها (تحلیل کلاسیک به انضمام تحلیل ماتریسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اخوان لیل آبادی، محمدرضا، ۱۳۱۸-;طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-,اخوان، محمدرضا;لیل‌آبادی، محمدرضا,نوشته م. ر. ...
موضوع: تحلیل سازه
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /‎الف‎۳‎ ت‎۳‎‎
تحلیل سازه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاوه، علی، ‎۱۳۲۶-,ترجمه و تدوین علی کاوه
موضوع: تحلیل سازه
نشر: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی [تهران] [۱۳۶۰]
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /ک‎۲‎ ت‎۳
روش المان های محدود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راکی، کنت چارلز، Rockey, Kenneth Charles;کاوه، علی، ‎۱۳۲۶-;کشاورز شیرازی، محمدباقر,تالیف کی. سی راکی...
موضوع: روش المان های محدود;تحلیل سازه
نشر: [تهران] ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۷‎ /‎ر‎۹‎ ر‎۹‎‎
کتاب راهنمای نرم افزار Etabsin: مولد گرافیکی و محاوره ای فایل اطلاعات ورودی برای برنامه آنالیز...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نادرپور، مرتضی,ترجمه و تدوین از مرتضی نادرپور
موضوع: نرم افزار اتبسین;اتبز (برنامه کامپیوتر);تحلیل سازه
نشر: قائم تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۷‎ /‎ن‎۲‎ ک‎۲۲‎ ‎
بهینه سازی در مکانیک: مسائل و روشها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بروس، پیر، Brousse, Pierre;معماری، علی محمد,معماری، محمد,پیر براوس؛ ترجمه علی محمد معماری...
موضوع: تحلیل سازه;طراحی سازه;بهینه سازی ریاضی
نشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /ب‎۴‎ ب‎۹
تحلیل سازه های یک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضایی پژند، محمد، ۱۳۲۸-;سالاری، محمدرضا;یوسف ثانی، محمدرضا، ۱۳۳۱-,رضایی، محمد;پژند، محمد;ثانی، محمدر...
موضوع: تحلیل سازه
نشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) مشهد ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /‎ر‎۶‎ ت‎۳‎‎
اجزای محدود برای تحلیل سازه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-,ترجمه و تدوین شاپور طاحونی
موضوع: روش المان های محدود;ریاضیات مهندسی;تحلیل سازه
نشر: علم و ادب تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۷‎ /‎ر‎۹‎ ط‎۲‎ ‎
کتاب راهنمای نرم افزار 5.43 SAPIN Version: [ساپین نگارش ۴۳/‎۵]: مولد گرافیکی و محاوره ای فایل اطلاعات ورودی برای برنامه تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها 90 SAP [ساپ ‎۹۰]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نادرپور، مرتضی,ترجمه و تدوین از مرتضی نادرپور
موضوع: نرم افزار ساپین;تحلیل سازه;گرافیک کامپیوتری
نشر: قائم تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۷‎ /‎ن‎۲‎ ک‎۲‎ ‎
روش المان های محدود: یک مقدمه اساسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راکی، کنت چارلز، Rockey, Kenneth Charles;کاوه، علی، ‎۱۳۲۶-,تالیف کی. سی راکی...[و دیگران]؛ ترجمه علی...
موضوع: روش المان های محدود;تحلیل سازه
نشر: جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۷‎ /‎ر‎۹‎ ر‎۹۲‎‎
مقدمه ای بر تحلیل سازه های هوا فضا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آلن، دیوید، Allan, David;هایسلر، والتر، Hisler, Walter E;جمالی، میرمصدق,تالیف دیوید آلن، والتر هایسل...
موضوع: هواپیماها - بدنه;تحلیل سازه
نشر: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TL‎ ۶۷۱/۶‎ /‎آ‎۷‎ م‎۷‎‎
سازه های نگهبان و گودهای ساختمانی (مهندس زمین شناسی) تدوین شده بر اساس آئین نامه های بین المللی و اروپایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارسی راد، پرویز، ۱۳۲۴-,نمک فروش، پرویز، ۱۳۲۴-,تالیف پرویز پارسی راد...
موضوع: گودبرداری;گودبرداری - پیش بینی های ایمنی;عملیات خاکی;تحلیل سازه;اطمینان پذیری (مهندسی)...
نشر: سیمای دانش: آذر تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۵۱۰۱‎ /‎پ‎۲‎ س‎۲‎ ‎
تحلیل سازه های دو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضایی پژند، محمد، ۱۳۲۸-;مویدیان، محمد، ‎۱۳۴۰-;کاوه، علی، ‎۱۳۲۶-,رضایی، محمد;پژند، محمد,نویسندگان محم...
موضوع: تحلیل سازه
نشر: دانشگاه امام رضا مشهد ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /‎ر‎۶‎ ت‎۳۲‎‎
نرم افزار STAAD-III/ ISDS [استاد - ‎۳/آی. اس. دی. اس] برای تحلیل و طراحی سازه ها: مجموعه مثال ها با شرح کامل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نادرپور، مرتضی,ترجمه و تدوین مرتضی نادرپور
موضوع: استد سه/آی. اس. دی. اس. (برنامه کامپیوتر);تحلیل سازه
نشر: قائم تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۷‎ /‎ن‎۲‎ ن‎۴‎ ‎
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه ها 19.STAAD-III VER [استاد-‎۳ ورژن. ‎۱۹]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خوشنود، حمیدرضا,ترجمه و تدوین حمیدرضا خوشنود
موضوع: تحلیل سازه;مهندسی سازه;استد سه/آی. اس. دی. اس. (برنامه کامپیوتر)...
نشر: مرکز خدمات فرهنگی سالکان تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۷‎ /خ‎۹‎ ب‎۴۲
سازه برای متخصصین معمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلد، برایان ج. بی.؛ .Gauld, Bryan J. B;فدایی رضوی، باقر,گلد، برایان;رضوی، باقر;فدائی، باقر,برایان جی...
موضوع: تحلیل سازه;طراحی سازه
نشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن [تهران] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /‎گ‎۸‎ س‎۲‎ ‎
تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طهموریان، فرزانه، ‎۱۳۵۶-;نعمتی، سعید، ‎۱۳۴۸-,تالیف فرزانه طهموریان...
موضوع: مهندسی سازه;تحلیل سازه
نشر: امید انقلاب: آراد کتاب تهران -۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۵‎ /الف‎۳‎ ت‎۳۴
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء