نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 168  
مقدمه ای بر تئوریهای سازمان و مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی، داود، ‎۱۳۲۷-,مدنی، داوود، ‎۱۳۲۷-,تالیف داود مدنی؛ ویراستار شمس السادات زاهدی، طراح آموزشی داری...
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: دانشگاه پیام‌نور [تهران] ۱۳۷۲-۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎ف‎۲‎ م‎۴‎ ‎
مباحث ویژه در مدیریت دولتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  الوانی، سیدمهدی، ‎۱۳۲۳-;زاهدی، شمس السادات,الوانی، مهدی، ۱۳۲۳-,مهدی الوانی، شمس السادات زاهدی...
موضوع: مدیریت;سازمان;رفتار سازمانی;مدیریت صنعتی
نشر: دانشگاه پیام‌نور (آموزش از راه دور) تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎ف‎۲‎ الف‎۷‎ ‎
مردم در سازمانها: زمینه رفتار سازمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میچل، ترنس، .Mitchell, Terrence R;شکرکن، حسین، ‎۱۳۱۸-,تالیف ترنس آر. میچل؛ ترجمه حسین شکرکن...
موضوع: مدیریت;سازمان;رفتار سازمانی
نشر: رشد تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۱‎ /‎م‎۹‎ م‎۴‎ ‎
نظریه جدید سازمان مدیریت و علم مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقپور، ابوالفضل، ۱۳۱۶-;مقدس، جلال، ۱۳۰۹-,ابوالفضل صادقپور، جلال مقدس...
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: ابوالفضل صادقپور، جلال مقدس [تهران] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎ف‎۲‎ ص‎۲۴۱‎ ‎
بهبود و بازسازی (رشته مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طوسی، محمدعلی، ‎۱۳۱۰-,محمدعلی طوسی
موضوع: مدیریت;سازمان;رفتار سازمانی
نشر: دانشگاه پیام‌نور تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /ط‎۹‎ ب‎۹
تئوری ها و فرآیند مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کول، .Cole, G. A;خلیلی شورینی، سیاوش، ۱۳۲۳-,شورینی، سیاوش;خلیلی، سیاوش,جی. ای. کل؛ مترجم سهراب خلیلی...
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۱‎ /ک‎۸‎ ت‎۹
نظریه سازمان، مدیریت و علم مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقپور، ابوالفضل، ۱۳۱۶-;مقدس، جلال، ۱۳۰۹-,نوشته ابوالفضل صادقپور - جلال مقدس...
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /ف‎۲‎ ص‎۲ ۱۳۷۴
تئوری سازمان و طراحی ساختار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دفت، ریچارد;پارساییان، علی، ۱۳۲۲-;اعرابی، محمدرحیم,پارساییان، بمانعلی، ۱۳۲۲-;پارسائیان، علی، ۱۳۲۲-,ر...
موضوع: سازمان
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۱‎ /د‎۷‎ ت‎۹
نظریه سازمان، مدیریت و علم مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقپور، ابوالفضل، ۱۳۱۶-;مقدس، جلال، ۱۳۰۹-,نوشته ابوالفضل صادقپور، جلال مقدس...
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎ف‎۲‎ ص‎۲‎ ‎
سازماندهی: پنج الگوی کارساز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مینتزبرگ، هنری، Mintzberg, Henry;فقیهی، ابوالحسن، ‎۱۳۱۹ -;وزیری سابقی، حسین، ‎۱۳۲۳- ,مینتس برگ، ه...
موضوع: سازمان
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۱‎ /‎م‎۹۸‎ س‎۲‎ ‎
سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اقتداری، علیمحمد، ‎۱۳۰۴-,علیمحمد اقتداری
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر:
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎الف‎۷‎ س‎۲۳‎‎
سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران نژاد پاریزی، مهدی، ۱۳۱۴-;ساسان گهر، پرویز، ‏‫۱۳۱۹- ‏,پاریزی، مهدی;ایران نژاد، مهدی,تالیف مهدی ...
موضوع: مدیریت;سازمان;رفتار سازمانی
نشر: موسسه بانکداری ایران تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎الف‎۹‎ س‎۲‎ ‎
مدیریت و سازمان (از دیوانسالاری تا ویژه سالاری): تحلیلی بر الگوهای سازمان نوین به منظور سازماندهی برنامه ریزی توسعه ملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پسران قادر، مجید، ‎۱۳۳۳-,ق‍ادر، م‍ج‍ی‍د‌، ‎۱۳۳۳-,
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: م. پسران قادر [بی‌جا] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /‎پ‎۵‎ م‎۴‎ ‎
صاحب نظران علم سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیو، درک سالمن؛ Pugh, Derek Salman;هیکسون، دیوید جان، Hickson, David John;هینینگز، کریستوفر، ;عامر...
موضوع: مدیریت;سازمان;روان شناسی صنعتی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎پ‎۹۸‎ ‎ ‎ ‎
سازمان و بوروکراسی: تجزیه و تحلیلی از تئوریهای نوین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موزلیس، نیکوس، ۱۹۳۹- م.؛ .Mouzelis, Nicos P;میرزائی اهرنجانی، حسن، ۱۳۲۱-۱۳۹۰.;تدینی، احمد، ,موزلیس...
موضوع: سازمان;بوروکراسی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /‎م‎۸۴‎ ‎ ‎ ‎
تئوری های سازمان و مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیکس، هربرت، .Hicks, Herbert G;گولت، ری، Gullett, C. Ray;کهن، گویل,تالیف هربرت جی. هیکس، سی ری گولت؛...
موضوع: سازمان;مدیریت;قدرت (علوم اجتماعی)
نشر: اطلاعات تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HM‎ ۱۳۱‎ /هـ‎۹۷
فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معینی، صغری,گردآوری و تالیف صغری معینی
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: وزارت کشاورزی، دفتر تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل [بی‌جا] ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۱۵‎ /م‎۶‎ ف‎۴
آشنایی با مفاهیم کلی سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امینی، کاظم,تالیف کاظم امینی
موضوع: سازمان
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی [تهران] ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /الف‎۸‎ آ‎۵
اصول مدیریت و رفتار سازمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ترواثا، رابرت;نیوپورت، جین;علا، عین الله,مولفان رابرت ر. ترواثا و جین نیوپورت، ترجمه عین الله علا...
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: زوار تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /ت‎۴۹
اصول و مبانی مدیریت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جاسبی، عبدالله، ‎۱۳۲۳-,تالیف عبدالله جاسبی
موضوع: مدیریت;سازمان
نشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، دفتر گسترش تولید علم [تهران] ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۷‎ /ف‎۲‎ ج‎۲‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء