نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 7  
روشها و مدیریت کارهای ساختمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نونالی، ۱۹۲۷- ، .Nunnally, S. W;بانکی، محمدتقی، ‎۱۳۲۵-,س. و. نونالی؛ ترجمه محمدتقی بانکی...
موضوع: ساختمان سازی;ساختمان سازی - مدیریت
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۱۴۵‎ /‎ن‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
اصول مدیریت ساخت (ویژه مدیران پروژه های عمرانی و دانشجویان مهندسی عمران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی، حسن، ۱۳۳۳-;علمایی، محمود، ‎۱۳۵۲-,صادقی طهورستانی، حسن، ۱۳۳۳-,تالیف حسن صادقی، سیدمحمود علمایی...
موضوع: ساختمان سازی - مدیریت
نشر: دانشگاه امام حسین (ع) تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۴۳۸‎ /‎ص‎۲‎ الف‎۶‎ ‎
آشنایی با اصول مدیریت ساختمان و کارگاه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موسویان، محمدرضا، ‎۱۳۲۷-,تالیف محمدرضا موسویان
موضوع: ساختمان سازی - مدیریت;کار و کارگران
نشر: آذرخش تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۴۳۸‎ /م‎۸۵‎ آ‎۵‎
اصول مدیریت پروژه های عمرانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لطفی، امیر، ‎۱۳۴۴ -,تالیف امیر لطفی
موضوع: مدیریت طرح ها;ساختمان سازی - مدیریت
نشر: سیمای دانش تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۶۹‎ /‎م‎۴‎ ل‎۶‎ ‎
ساخت و ساز: الحاقیه ای بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زهرایی، بنفشه، ‎۱۳۵۱-,موسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکا؛ مترجم بنفشه زهرایی...
موضوع: مدیریت طرح ها;ساختمان سازی - مدیریت
نشر: پارسا تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۶۹‎ /‎م‎۴‎ س‎۲۲‎ ‎
روش طرح و ساخت با رویکردهای Bridging , BOT , EPC , Turnkey
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوی، سیدنی، ‎۱۹۲۰- م، Levy, Sidney M;گلابچی، محمود، ‎۱۳۳۶-;فرجی، امیر، ‎۱۳۵۹-,سیدنی لوی؛ محمود گل...
موضوع: ساختمان;ساختمان سازی - مدیریت
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۱۴۵‎ /‎ل‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
مقررات ملی ساختمان ایران: مبحث دوم (نظامات اداری) بانضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۴
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. وزارت راه و شهرسازی. معاونت مسکن و ساختمان,تهیه کننده دفتر امور مقررات ملی ساختمان؛ [برای] وز...
موضوع: ساختمان های فلزی;ساختمان سازی;ساختمان سازی - مدیریت
نشر: نشر توسعه ایران تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۸۴‎ /‎الف‎۹‎ ن‎۶‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء