نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 9  
مدیریت زیرساختارها (طرح جامع طراحی، ساخت، نگهداری، بازسازی و نوسازی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هادسن، رونالد، ‎۱۹۳۳ - م.، Hudson, W. Ronald;هاس، رالف، Haas, Ralph;اودین، وحید، Uddin, Waheed;ب...
موضوع: مهندسی;زیربنای اقتصادی;هزینه یابی چرخه عمر;اقتصاد مهندسی...
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، مرک تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۱۹۰‎ /‎هـ‎۲‎ م‎۴‎ ‎
برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خراسان ۱۳۸۳-‎۱۳۷۹
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان,تهیه کننده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان...
موضوع: خراسان(استان);سیاست فرهنگی;زیربنای اقتصادی
نشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان مشهد ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۴۷۷‎ /خ‎۴‎ س‎۲ ۱۳۸۰
امکان سنجی تهیه بودجه اقتصادی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  توفیق، فیروز، ‎۱۳۱۳-,فیروز توفیق
موضوع: سیاست اقتصادی;برنامه ریزی متمرکز;زیربنای اقتصادی
نشر: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۸۷/۵‎ /ت‎۸۶‎ الف‎۸
تامین مالی پروژه های زیربنایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی، مهدی، ‎۱۳۵۷-;زرین قلمی، سارا، ‎۱۳۵۷-,مولفین مهدی محمدی، سارا زرین قلمی...
موضوع: امور مالی طرح ها;زیربنای اقتصادی;طرح های عمرانی
نشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۳۸۸۱‎ /م‎۳‎ ت‎۲
BOT [بوت] و کاربرد آن در قراردادهای زیربنایی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سبط، محمدحسن;شایق، سهیل,تالیف محمدحسن سبط، سهیل شایق
موضوع: قراردادهای عمومی;طرح های عمرانی;همکاری بخش عمومی و خصوصی;مدیریت طرح ها;زیربنای اقتصادی;جذب سرمایه...
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۸۶۱‎ /الف‎۹‎ س‎۲
زیرساخت های توسعه پایدار روستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تیواری، اشوک کومار، ۱۹۶۲- م. Tiwari, Ashok Kumar;فال سلیمان، محمود، ۱۳۴۹-;حجی پور، محمد، ۱۳۶۵-;صادقی...
موضوع: زیربنای اقتصادی;توسعه پایدار;عمران روستایی
نشر: راشدین تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۹ت ۹هـ/ ۴۳۷ HC
راهبردهای حفاظت از زیرساخت های حیاتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سالیوانت، جان، Sullivant, John;ابراهیم نژاد شلمانی، محمد، ‎۱۳۵۶-;اسکندری، حمید، ‎۱۳۳۸-,ابراهیم‌ نژاد...
موضوع: زیربنای اقتصادی;تروریسم
نشر: بوستان حمید تهران ۱۳۹۵-
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۶۴۳۲‎ /‎س‎۲‎ ر‎۲‎‎
فرهنگ توصیفی اصطلاحات و اختصارات تامین مالی پروژه ای
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایستی، ‏‫بنجامین Esty, Benjamin C.;دیواندری، علی، ‏‫۱۳۴۰ -‏‮;پورزندی، محمدابراهیم، ‏‫۱۳۴۸- ‏‬;قاسمی ...
موضوع: سرمایه گذاری سرمایه;طرح های عمرانی;طرح های توسعه صنعتی;زیربنای اقتصادی;مدیریت طرح ها;شرکتها - امور م...
نشر: فرهنگ معاصر تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۴۰۲۸‎ /‎س‎۴‎ الف‎۹۲‎‎
کاخ هایی برای مردم: زیرساخت های اجتماعی، مبارزه با نابرابری و قطبی شدن و افول حیات مدنی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کلیننبرگ، اریک، ۱۹۷۰- م.؛ Klinenberg, Eric;ایمانی جاجرمی، حسین، ۱۳۴۷-,ایمانی، حسین، ‏‫۱۳۴۷‏-‬ ;جاجرم...
موضوع: زیربنای اقتصادی;شهرسازی - ایالات متحده;برابری;کیفیت زندگی...
نشر: انتشارات شیرازه کتاب ما تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۷۹‎ /‎ز‎۹‎ ک‎۸‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء