نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 37  
آسیب شناسی اجتماعی: تاثیر زندان بر زندانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبدی، عباس، ۱۳۳۵-,تحقیق و تالیف عباس عبدی
موضوع: زندان;زندانیان
نشر: نور تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۶۰۸۹‎ /ع‎۲‎ آ‎۵
پشت دیوار ندامت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایمانی فر، ابراهیم,ابراهیم ایمانی فر
موضوع: بزهکاران و مجرمین;زندانیان
نشر: کیهان [تهران] ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۶۲۴۵‎ /الف‎۹‎ الف‎۹
با من بزندان بیایید یا بر فراز خرابه های قصر قاجار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حکیم الهی، هدایت الله، ۱۲۹۶-,فریدنی، هدایت‌الله;حکیم الهی فریدنی، هدایت‌الله,نگارنده هدایت الله حکیم...
موضوع: ایران;زندانیان
نشر: شرکت سهامی چاپ تهران ۱۳۲۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۷۸‎ /ح‎۸‎ ب‎۲
نامه های زندان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جکسون، جورج، ۱۹۴۱-۱۹۷۱.، .Jackson, George;علیزاده، سعدالله,جرج جکسون؛ ترجمه سعدالله علیزاده...
موضوع: زندانیان
نشر: چکیده تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۹۴۶۸‎ /ج‎۸‎ ن‎۲
در زیرزمینی خدا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وورمبراند، ریچارد، .Wurmbrand, Richard;وجداندوست، حسین,ترجمه حسین وجداندوست...
موضوع: شکنجه و آزار;زندانیان
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: BR‎ ۱۶۰۸‎ /‎و‎۹۴‎ ‎ ‎ ‎
سفری در گردباد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گینزبورگ، یوگنی یا سمیونوونا، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۷م.، Ginzburg, Evgeniia Semenovna;سمسار، مهدی، ۱۳۰۷-۱۳۸۱.,گ‍ی...
موضوع: زندانیان;روسیه شوروی - اوضاع اجتماعی - ‎۱۹۱۷- م.
نشر: خوارزمی تهران ۱۳۶۱،‎۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: DK‎ ۲۶۸/۳‎ /‎گ‎۹۸‎ ‎ ‎ ‎
بانکو: ادامه ماجراهای پاپیون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاریر، هانری، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۳م.؛ Charriere, Henri;سالکی، فریدون,شاریر، هنری، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۳م.,نوشته هانری شار...
موضوع: زندانیان
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۹۵۶‎ /ش‎۲‎ ب‎۲
پشت میله های سرخ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دالگان، الگزاندر، Dolgun, Alexander;واتسن، پاتریک، ‎۱۹۲۹-;نظام آبادی، بهرام، ,الکساندر دالگان؛ ترج...
موضوع: دالگان، الگزاندر;زندانیان
نشر: آشیانه کتاب تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۹۵۹‎ /ر‎۹‎ د‎۲
فرار از زندان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیز، ویلیام، Haze, William;هوفر، ویلیام، Hoffer, William;زاهدی، زهره، ‎۱۳۳۰- ,نویسندگان ویلیام هیز...
موضوع: زندان;زندانیان;قاچاق;حشیش
نشر: فرس تهران .‎۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۹۸۳۰‎ /‎هـ‎۹۴‎ ‎ ‎ ‎
حقوق و زندانیان و علم زندانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانش، تاج زمان، ‎۱۳۰۵-,تالیف تاج زمان دانش
موضوع: زندانیان;حقوق تطبیقی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: K‎ /‎د‎۲‎ ح‎۷‎ ‎ ‎
پاپیون = Papillon
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاریر، هانری، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۳م.؛ Charriere, Henri;نقیبی، پرویز، ‎۱۳۰۹-,شاریر، هنری، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۳م.,ترجمه پر...
موضوع: زندانیان
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۹۵۶‎ /ش‎۲‎ پ‎۲
آسیب شناسی اجتماعی: تاثیر زندان بر زندانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عبدی، عباس، ۱۳۳۵-;سهراب زاده، مهران، ۱۳۳۲-,تحقیق و تالیف: عباس عبدی؛ با همکاری و مشارکت مهران سهرابز...
موضوع: زندان;زندانیان
نشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۹۷۸۵/۲‎ /ع‎۲‎ آ‎۵
کاربرد روانشناسی در زندان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوک، دیوید;بالدوین، پاملا، ‎۱۹۵۴- م.، .Baldwin, Pamela J;هاویسون، جکلین، ‎۱۹۵۶ - م.، Howiso...
موضوع: زندانیان
نشر: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۶۰۸۹‎ /ک‎۹‎ ک‎۲
حقوق السجناء وفقا لاحکام المواثیق الدولیه لحقوق الانسان....
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خطیب، سعدی محمد Khatib, Sadi Muhammad,تالیف سعدی محمد الخطیب
موضوع: زندانیان;حقوق بشر
نشر: منشورات الحلبی الحقوقیه بیروت م‎۲۰۱۰
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۵۲۴‎ /خ‎۷‎ ح‎۷
حقوق السجین و ضماناتة: فی ضوء القانون و المقررات الدولیة
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  احمد، حامی حسام,تالیف الحامی حسام الاحمد
موضوع: زندانیان
نشر: منشورات الحلبی الحقوقیه بیروت م‎۲۰۱۰
شماره راهنمای کنگره: KMP‎ ۴۸۱‎ /الف‎۳‎ ح‎۷
دورنمای اروپایی زندان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سره، ژان - پل؛ Cere, Jean-Paul;گودرزی، محمدرضا، ‎۱۳۵۴ -;مقدادی، لیلا، ‎۱۳۵۶-,کره، ژان پل,زیرنظر ژان ...
موضوع: زندانیان
نشر: مجد تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۴۲۲‎ /‎آ‎۶‎ س‎۴‎ ‎
حقوق زندانیان و علم زندانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانش، تاج زمان، ‎۱۳۰۵-;ایران. قوانین و احکام,تالیف تاج زمان دانش...
موضوع: زندانیان;حقوق جزا
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۸۱۰‎ /د‎۲‎ ح‎۷
سجن غوانتانامو: شهادات حیة بالسنة المعتقلین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خان، رخسانا، ‎۱۹۶۲- م.، Khan, Rukhsana,مایفیتش رخساناخان
موضوع: زندانیان;حقوق بشر
نشر: شرکه المطبوعات التوزیع و النشر بیروت م‎۲۰۰۹
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۹۵۵۹‎ /‎گ‎۹۱‎ ر‎۳‎ ‎
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور زندانها و زندانیان مشتمل بر: قوانین مربوط به نحوه اداره زندانها، آزادی زندانیان، مرخصی و بهداشت زندانیان ...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ایران. قوانین و احکام;یعقوبی، عبدالهاشم، ‎۱۳۴۳ -,تدوین و گردآوری عبدالهاشم یعقوبی...
موضوع: زندان;زندانیان
نشر: خط سوم تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۴۷۹۸‎ /آ‎۲۸
مجموعه مقاله های همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان (‎۱۳۸۵: شیراز);میرشمس شهشهانی، مایده;آشوری، محمد، ‎۱۳۲۱-,مائد...
موضوع: زندان;زندانیان
نشر: میزان تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۹۷۸۵/۲‎ /ه‎۸ ۱۳۸۵
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء