نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 57  
ژئوتکنیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رابرتس، ‏‫آلبرت آر.‬، ‏‫۱۹۴۴- م.‬ ؛ Roberts, Albert R;دانش، محمد، ۱۳۳۱-‎۱۳۸۳,رابرتز، ‏‫آلبرت آر.‬، ‏...
موضوع: زمین شناسی مهندسی
نشر: مرکز انتشارات صنعت فولاد تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /ر‎۲‎ ژ‎۹
نقشه ها و نیمرخ های زمین شناسی برای مهندسین عمران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  توماس، پیتر، .Thomas, Peter R;بازیار، محمدحسن;طاهریان، عبدالرضا,تالیف پیتر - آر- توماس؛ ترجمه و تدوی...
موضوع: زمین شناسی;زمین شناسی مهندسی
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۶‎ /‎ز‎۸‎ ت‎۹‎ ‎
زمین شناسی برای مهندسین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معماریان، حسین، ‎۱۳۲۶-,نوشته حسین معماریان
موضوع: زمین شناسی مهندسی;زمین شناسی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /م‎۶‎ ز‎۸‎
راهنمای تهیه نقشه های زمین شناختی مهندسی (ژئوتکنیکی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رده، ابوالحسن,تهیه شده به وسیله کمیسیون نقشه های زمین شناختی مهندسی، انجمن بین المللی زمین شناسی مهن...
موضوع: زمین شناسی - نقشه کشی;زمین شناسی - نقشه ها;زمین شناسی مهندسی...
نشر: کمیسیون ملی یونسکو - ایران [تهران] ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۶‎ /‎الف‎۹‎ ر‎۲‎ ‎
زمین شناسی مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ماتیوسون، کریستوفر ؛ Mathewson, Christopher C;دانش، محمد، ۱۳۳۱-‎۱۳۸۳,ماتیوسان، کریستوفر سی.;ماتیوسون...
موضوع: زمین شناسی مهندسی
نشر: شرکت ملی فولاد ایران، مرکز انتشارات صنعت فولا تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎م‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
آزمایشهای زمین شناسی مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گوکهاله، .Gokhale, K.V.G.K;رایو، تی. سی.، .Rao, T.C;دانش، محمد، ۱۳۳۱-‎۱۳۸۳,ک. و. گ. ک. گوکهاله و د. ...
موضوع: زمین شناسی مهندسی
نشر: شرکت ملی فولاد ایران، مرکز انتشارات صنعت فولا تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /گ‎۹‎ آ‎۴
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معماریان، حسین، ‎۱۳۲۶-,نوشته حسین معماریان؛ ویراستار محمود صداقت...
موضوع: زمین شناسی مهندسی;سنگ ها و صخره ها ;خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎م‎۶‎ ز‎۸۲‎ ‎
زمین شناسی برای مهندسین ژئوتکنیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هاروی، جان کاپینگر، ۱۹۲۱- م.، .Harvey, John Copinger;فاطمی عقدا، سیدمحمود، ‎۱۳۳۹-;رضایی، پیمان، ‎۱۳...
موضوع: زمین شناسی;زمین شناسی مهندسی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۳‎ /‎هـ‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
مبانی زمین شناسی مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  والثم، آنتونی کلایو، ‎۱۹۴۲ - م.، Waltham, Antiny Cilve;قاضی فرد، اکبر، ‎۱۳۳۸- ;امامی، نعیم، ...
موضوع: زمین شناسی مهندسی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان اصفهان ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎و‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راهن، پری، ‎۱۹۳۶- م.، .Rahn, Perry H;فاطمی عقدا، سیدمحمود، ‎۱۳۳۹-;رضایی، پیمان، ‎۱۳۴۸- ;نوری زاد...
موضوع: زمین شناسی مهندسی
نشر: دانشگاه هرمزگان بندرعباس -۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎ر‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی مهندسی (ویژه دانشجویان عمران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خانلری، غلامرضا، ‎۱۳۲۲-,تالیف غلامرضا خانلری
موضوع: زمین شناسی مهندسی;سنگ ها و صخره ها - رده بندی
نشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎خ‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی مهندسی: کتاب راهنمای آزمایشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جانسون، رابرت بریتن، ‎۱۹۲۴ - م.، Johnson, Robert Britten;دی گرف، جروم، DeGraff, Jerome V;قبادی، ...
موضوع: زمین شناسی مهندسی
نشر: دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎ج‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
مکانیک سنگ (راهنمای آزمون کارشناسی ارشد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خانلری، غلامرضا، ‎۱۳۲۲-;محمدی، داود,مولفان غلامرضا خانلری، داود محمدی...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;سنگ ها و صخره ها ;زمین شناسی مهندسی...
نشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ز‎۸‎ خ‎۲‎ ‎
مجموعه مقالات اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران تهران، نوزدهم تا بیست و دوم مهر ماه ‎۱۳۷۸
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران (نخستین: ‎۱۳۷۸: تهران);فاطمی عقدا، سیدمحمود، ‎۱۳۳۹-,تدوی...
موضوع: زمین شناسی مهندسی;مهندسی محیط زیست
نشر: دانشگاه تربیت معلم؛ انجمن زمین‌شناسی مهندسی ا تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵/۴‎ /الف‎۹‎ ک‎۹ ۱۳۷۸
رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها,معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدو...
موضوع: سنگ ها و صخره ها ;زمین شناسی مهندسی
نشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۶۸‎ /‎س‎۲۲۵۲‎ ‎ ‎ ‎
مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران: تهران، بیست و چهارم تا بیست و ششم مهر ماه ‎۱۳۸۰
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران (دومین: ‎۱۳۸۰: تهران),...
موضوع: زمین شناسی مهندسی;مهندسی محیط زیست
نشر: انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵/۴‎ /الف‎۹‎ ک‎۹ ۱۳۸۰
معیارهای تجربی گسیختگی در سنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیوری، .Sheory, P.R;اجل لوئیان، رسول، ‎۱۳۳۸- ;محمدی، داود,اجل لوییان، رسول، ‎۱۳۳۸- ,مولف پی. آر. ...
موضوع: سنگ ها و صخره ها ;زمین شناسی مهندسی;مهندسی معدن
نشر: دانشجو همدان ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۶‎ /‎ش‎۹‎ م‎۶‎ ‎
زمین شناسی مهندسی (ویژه دانشجویان عمران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قبادی، محمدحسین، ‎۱۳۳۳-,تالیف محمدحسین قبادی
موضوع: زمین شناسی مهندسی;سنگ ها و صخره ها - رده بندی
نشر: دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎ق‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها,معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدو...
موضوع: زمین شناسی مهندسی;سد و سدسازی;طراحی سازه
نشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۶۸‎ /‎س‎۲۲۲۵‎ ‎ ‎ ‎
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها,معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدو...
موضوع: زمین شناسی ساختمانی;زلزله;خاک;زمین شناسی مهندسی
نشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۶۸‎ /‎س‎۲۳۸۱‎ ‎ ‎ ‎
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء