نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 48  
روانشناسی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیرس، جری، Phares, E. Jerry;فیروزبخت، مهرداد، ‎۱۳۴۷- ;بیگی، خشایار,جری فیرس ایی؛ ترجمه مهرداد فیروزب...
موضوع: روان شناسی بالینی;شخصیت سنجی;روان درمانی
نشر: ابجد تهران ۱۳۷۴-
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /‎ف‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
دانش و هنر روان شناسی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خدیوی زند، محمدمهدی، ‎۱۳۱۴-,محمدمهدی خدیوی زند
موضوع: روان شناسی بالینی;روان درمانی
نشر: شرکت فرهنگی هنری میثاق تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /خ‎۴‎ د‎۲
راهنمای تربیت رفتاری بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ماژروت، گیلن؛ Magerotte, Ghislain;به کیش، پریچهر,م‍اژروت‌، گ‍ی‍س‍ل‍ن‌,نوشته گیسلن ماژروت؛ترجمه پریچه...
موضوع: رفتار - تغییر و تعدیل;روان شناسی بالینی
نشر: آستان قدس رضوی مشهد ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۳۷‎ /‎ر‎۷‎ م‎۲‎ ‎
روانشناسی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاملو، سعید، ۱۳۰۸-‎.۱۳۸۳,سعید شاملو
موضوع: روان شناسی بالینی
نشر: چهر تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /‎ش‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
سمیولژی بیماریهای روانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گیرو، پل، ‎۱۸۸۲ - م.، Guiraud, Paul;نوربخش، جواد، ۱۳۰۵-۱۳۸۷.,نوربخش کرمانی، جواد، ۱۳۰۵-۱۳۸۷.,پل ...
موضوع: روان پزشکی;روان شناسی بالینی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۱
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۹‎ /‎ک‎۹‎ س‎۸‎ ‎
کاربرد بالینی و تشخیصی آزمونهای فرافکنی شخصیت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهرامی، هادی، ‎۱۳۱۶-,تالیف هادی بهرامی
موضوع: آزمون های شخصیت;روان شناسی بالینی
نشر: نشر دانا تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۶۹۸/۵‎ /‎ب‎۹‎ ک‎۲‎ ‎
روانپزشکی بالینی برای پزشکان و دانشجویان پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، سیدابوالقاسم، ‎۱۳۱۵-,حسینی، ابوالقاسم، ۱۳۱۵-,تالیف ابوالقاسم حسینی...
موضوع: روان پزشکی;روان شناسی بالینی
نشر:
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۵۴‎ /ح‎۵‎ ر‎۸
پسیکوپاتولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیویس، درک راسل، Davis, Derek Russell;داویدیان، هاراطون، ‎۱۳۰۳-;بطحایی، حسن، ,از د. راسل دیویس؛ ت...
موضوع: روان شناسی بالینی;روانشناسی غیرعادی
نشر: بی‌نا تهران ۱۳۴۵
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۵۷‎ /د‎۹‎ پ‎۵
درآمدی به آسیب شناسی روانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیویس، درک راسل، Davis, Derek Russell;پورافکاری، نصرت الله، ‏‫۱۳۲۱- ‏‬,دیرک راسل - دیویس؛ ترجمه نصرت...
موضوع: روان شناسی بالینی;روانشناسی غیرعادی
نشر: نیما (نیا) تبریز ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۵۷‎ /د‎۹‎ د‎۴
روانشناسی بالینی، آزمایشی بالینی و فرآیند تشخیص. به ضمیمه: مقیاس هوش حسی - حرکتی پیاژه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرون بورلی، میشل؛ Perron Borelli, Michele;پرون، روژه؛ Perron, Roger;دادستان، پریرخ، ‎۱۳۱۲- ;منصور...
موضوع: کودکان;روان شناسی بالینی
نشر: بی‌نا بی‌جا ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /‎پ‎۴۹‎ ‎ ‎ ‎
روان شناسی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوربخش، جواد، ۱۳۰۵-۱۳۸۷.,نوربخش کرمانی، جواد، ۱۳۰۵-۱۳۸۷.,تالیف جواد نوربخش،...[و دیگران]...
موضوع: روان شناسی بالینی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۴۶
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /ر‎۹۲
روان شناسی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معنوی، عزالدین، ‎۱۳۱۱-;نوربخش، جواد، ۱۳۰۵-۱۳۸۷.,نوربخش کرمانی، جواد، ۱۳۰۵-۱۳۸۷.,تالیف سیروس عظیمی، ع...
موضوع: روان شناسی بالینی
نشر: دهخدا تهران ۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /‎ع‎۶۹‎ ‎ ‎ ‎
روانشناسی بالینی: مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرون بورلی، میشل؛ Perron Borelli, Michele;پرون، روژه؛ Perron, Roger;دادستان، پریرخ، ‎۱۳۱۲- ;منصور...
موضوع: روان شناسی بالینی
نشر: بعثت [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /پ‎۴۹ ۱۳۷۶
روانشناسی بالینی (متن کامل)، به ضمیمه پرسشها و پاسخهای چهارگزینه ای همراه با پرسشهای تشریحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیرس، جری، Phares, E. Jerry;ترال، تیموتی، .Trull, Timothy J;فیروزبخت، مهرداد، ‎۱۳۴۷- ;عرفانی، وحیده،...
موضوع: روان شناسی بالینی;روان درمانی;روان شناسی
نشر: شیداسب تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /‎ف‎۹‎ ر‎۹۳‎ ‎
روانشناسی بالینی بزرگسال (فرایند تشخیص و درمان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لینزی، Lindsay, S. J. E;پاول، گراهام ای.؛ Powell, Graham E;نائینیان، محمدرضا، ۱۳۳۴-,لیندزای، س. ل.;ل...
موضوع: روان شناسی بالینی;روان شناسی بالینی تندرستی
نشر: درج [تهران] ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /ل‎۹‎ ر‎۹
اصول روان شناسی بالینی و مشاوره
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تاد، جودیت، Todd, Judith;بوهارت، آرتور، Bohart, Arthur;فیروزبخت، مهرداد، ‎۱۳۴۷- ,مولفان جودیت تاد، آ...
موضوع: روان شناسی بالینی;روان درمانی;مشاوره
نشر: خدمات فرهنگی رسا تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /ت‎۲‎ الف‎۶
تشخیص و درمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روانشناسی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لینزی، Lindsay, S. J. E;پاول، گراهام ای.؛ Powell, Graham E;آوادیس یانس، هامایاک، ۱۳۴۰-;نیکخو، محمدرض...
موضوع: روان شناسی بالینی
نشر: سخن تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷‎ /ل‎۹‎ ت‎۵
روش های پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بارکر، کریس، ‎۱۹۴۸ - م.، Barker, Chris;پیسترنگ، نانسی؛ Pistrang, Nancy;الیوت، رابرت، ‏‫۱۹۵۰- ‏م؛...
موضوع: روان شناسی بالینی;مشاوره;روان درمانی;روان شناسی;تحقیق
نشر: سخن تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۶۷/۸‎ /ب‎۲‎ ر‎۹
اصول روانکاوی بالینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فروید، زیگموند، ۱۸۵۶-‎۱۹۳۹م.؛ Freud, Sigmund;شجاع شفتی، سعید، ۱۳۳۸-,فروید، زیکمونت، ۱۸۵۶-‎۱۹۳۹م.;شفت...
موضوع: روانکاوی;روان شناسی بالینی
نشر: ققنوس تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۵۰۴‎ /‎ف‎۴‎ الف‎۶‎‎
روانپرستاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کوشان، محسن، ‎۱۳۴۲ -;واقعی، سعید، ‎۱۳۴۲ -,محسن کوشان، سعید واقعی...
موضوع: روانپرستاری;روان شناسی بالینی;روان پزشکی
نشر: نشر انتظار سبزوار ۱۳۷۹ -۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: RC‎ ۴۴۰‎ /ک‎۹‎ ر‎۹
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء