نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 33  
توسعه سیاسی و تحول اداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قوام، عبدالعلی، ‎۱۳۲۴-,عبدالعلی قوام
موضوع: رشد سیاسی;کشورهای در حال رشد;تحول سازمانی
نشر: نشر قومس تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: JF‎ ۶۰‎ /ق‎۹‎ ت‎۹
نقد نظریه های نوسازی و توسعه سیاسی: بررسی مسائل نظریه پردازی در باب نوسازی و توسعه سیاسی در جهان سوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قوام، عبدالعلی، ‎۱۳۲۴-,تالیف عبدالعلی قوام
موضوع: رشد سیاسی;کشورهای در حال رشد;تحول سازمانی
نشر: دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: JF‎ ۶۰‎ /‎ق‎۹‎ ن‎۷‎ ‎
ارتباطات سیاسی (ارتباطات، توسعه و مشارکت سیاسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علوی، پرویز، ‎۱۳۱۹-,پرویز علوی
موضوع: مشارکت سیاسی;رشد سیاسی;ارتباط
نشر: موسسه نشر علوم نوین تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: JF‎ ۶۰‎ /ع‎۸‎ الف‎۴
مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران (دین، دولت، تجدد): تکوین هویت ملی نوین ایران از عصر صفویه تا دوران معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نجفی، موسی، ۱۳۴۱-,تالیف موسی نجفی
موضوع: ایران;رشد سیاسی;دین و سیاست
نشر: نشر منیر تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۶۸‎ /‎ن‎۳‎ م‎۷‎ ‎
چالش های توسعه سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قوام، عبدالعلی، ‎۱۳۲۴-,مولف عبدالعلی قوام
موضوع: رشد سیاسی;دموکراسی;جامعه مدنی
نشر: نشر قومس تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۱‎ /ق‎۹‎ چ‎۲
لبخندستیزان (تاملی در جامعه مدنی و دشمنانش)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مظفر، محمدجواد، ‎۱۳۲۹-,محمدجواد مظفر
موضوع: جامعه مدنی;آزادی عقیده;تحولات اجتماعی;رشد سیاسی
نشر: کویر تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۳۳۶‎ /م‎۶۱۵‎ ل‎۲
الاصلاحات الاقتصادیه و سیاسات الخوصصة فی البلدان العربیه: بحوث الندوة الفکریه التی نظمها المرکز الوطنی للدراسات و التحالیل الخاصه بالتخطیط - الجزایر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ندوه الاصلاحات الاقتصادیه و سیاسات الخوصصته فی البلدان العربیه (‎۱۹۹۷: الجزایر);عبدالله، مصطفی محمد,...
موضوع: خصوصی سازی;تحولات اقتصادی;رشد سیاسی;نوآوری
نشر: مرکز دراسات الوحده العربیه بیروت ۱۳۷۸ = .‎م
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۴۳۳۵‎ /ن‎۴‎ الف‎۶ ۱۹۹۷
درک توسعه سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  واینر، مایرون;هانتینگتون، ساموئل، ۱۹۲۷-۲۰۰۸م. Huntington, Samuel P,وینر، مایرون;هانتیجتون، صموئیل پی...
موضوع: کشورهای در حال رشد - سیاست و حکومت;رشد سیاسی
نشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: JF‎ ۶۰‎ /‎و‎۲‎ د‎۴‎ ‎
خاتمی از چه می گوید؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لعلی، مسعود، ‎۱۳۵۵-;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh;ظریفی، حمیدرضا,زیباکلام مفرد، ...
موضوع: جامعه مدنی;تحولات اجتماعی;رشد سیاسی;ایران
نشر: نشر آزادی اندیشه تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۳۳۶‎ /‎ل‎۶‎ خ‎۲‎ ‎
بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پای، لوسین دبلیو.، ‎۱۹۲۱- م.؛ Pye, Lucian W;خواجه سروی، غلامرضا، ‎۱۳۴۷-,تالیف لوسین پای و دیگران؛ تر...
موضوع: دولتهای نوبنیاد;کشورهای در حال رشد;رشد سیاسی
نشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: JF‎ ۶۰‎ /ب‎۳
توسعه سیاسی و ارزشهای اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضایی، اسماعیل,اسماعیل رضایی
موضوع: رشد سیاسی
نشر: بحرالعلوم قزوین ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۶‎ /ر‎۶‎ ت‎۹
مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش تحزب و توسعه سیاسی (‎۱۳۷۷: تهران),گردآورنده دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور...
موضوع: حزب های سیاسی;رشد سیاسی
نشر: همشهری [تهران] -۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۹‎ /آ‎۷۹۵‎ ه‎۸ ۱۳۷۷
لیبرالیسم ایرانی، الگوی ناتمام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی، مجید,مجید محمدی
موضوع: رشد سیاسی;آزادیخواهی;جامعه مدنی
نشر: جامعه ایرانیان تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /م‎۳‎ ل‎۹
فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی: مطالعه تطبیقی کره و ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یو، دال سیونگ، Yu, Dal Senug,دال سیونگ یو
موضوع: فرهنگ سیاسی;رشد سیاسی;مطالعات میان فرهنگی
نشر: خانه سبز تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /‎ی‎۹‎ ف‎۴‎ ‎
مراحل و عوامل و موانع رشد سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داد، کلمنت هنری، Dodd, Clement Henry;فولادوند، عزت الله، ‎۱۳۱۷-,سی. ایچ داد...[و دیگران]؛ مترجم عزت ...
موضوع: رشد سیاسی;مشارکت سیاسی;کشورهای در حال رشد
نشر: ماهی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: JF‎ ۶۰‎ /‎م‎۴‎ ‎ ‎ ‎
سیاست و نهادهای اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منصوری، جواد، ‎۱۳۲۴-,تالیف و تحقیق جواد منصوری
موضوع: جامعه شناسی سیاسی;علوم سیاسی;رشد سیاسی;مشارکت سیاسی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۶‎ /‎م‎۸۶‎ س‎۹‎ ‎
ماخذشناسی تحزب و توسعه سیاسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رزاقی، سهراب,سهراب رزاقی
موضوع: ایران;رشد سیاسی;حزب های سیاسی
نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتش تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۳۳۶۶‎ /آ‎۷۵‎ ر‎۴
موانع توسعه سیاسی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بشیریه، حسین، ‎۱۳۳۲- ؛ Bashiriyeh, Hossein,حسین بشیریه
موضوع: دولت - ایران - عدم تمرکز;رشد سیاسی;ایران - سیاست و حکومت;ایران - سیاست و حکومت - قرن ‎۱۴...
نشر: گام نو تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۱‎ /‎ب‎۵‎ م‎۸‎‎
در تکاپوی مدنیت ایرانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برزگر، علی، ‎۱۳۲۰-,علی برزگر
موضوع: جامعه مدنی;رشد سیاسی;حقوق مدنی - ایران;ایران - سیاست و حکومت...
نشر: ژرف تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۳۲۶‎ /‎ب‎۴‎ د‎۴‎ ‎
تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی سیاسی در ایران معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدیرشانه چی، محسن، ۱۳۳۶-,شانه‌ چی، محسن، ۱۳۳۶-;مدیر، محسن، ۱۳۳۶-,محسن مدیر شانه چی...
موضوع: دولت;رشد سیاسی;ایران
نشر: خدمات فرهنگی رسا تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۱۱۳‎ /م‎۴‎ ت‎۸
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء