نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 184  
فرهنگ کیهان شناسی: انگلیسی - فارسی شامل ‎۷۰۰۰ واژه زمین شناسی و نجوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ارشقی، عادل,تالیف عادل ارشقی
موضوع: کیهان شناسی;نجوم;زمین شناسی
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QB‎ ۱۴‎ /الف‎۴‎ ف‎۴
فرهنگ علوم زمین (انگلیسی - فرانسه - فارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قنبری، عباداله، ‎۱۳۲۵ -,عبادالله قنبری
موضوع: زمین شناسی
نشر: ذوقی تبریز ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۵‎ /ق‎۸‎ ف‎۴
زمین شناسی ایران: چینه شناسی زاگرس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مطیعی، همایون، ‎۱۳۳۹-,همایون مطیعی؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: چینه شناسی;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۶۵۱‎ /‎م‎۶‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفیقی، سیروس، ‎۱۳۲۳-;مدنی، حسن، ‎۱۳۲۲-,تالیف سیروس شفیقی، حسن مدنی...
موضوع: زمین شناسی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۲۶/۲‎ /ش‎۷‎ ز‎۸ ۱۳۷۱
زمین شناسی ایران: زغال سنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی ارمغانی، میربهزاد، ‎۱۳۱۲-;معین السادات، حسین، ‎۱۳۱۲-,تالیف بهزاد رضوی ارمغانی، حسین معین السادا...
موضوع: زغال سنگ;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۸۰۹‎ /‎الف‎۹‎ ر‎۶‎ ‎
عکسهای هوایی و تفسیر زمین شناسی و تهیه نقشه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ری، ریچارد گادفری، ‎۱۹۲۰- م.، Ray, Richard Godfrey;وامقی، ابوالقاسم، ‎۱۳۰۵-,ریچارد ری؛ ترجمه ابو...
موضوع: عکسهای هوایی;عکس خوانی;زمین شناسی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۳/۲‎ /‎ع‎۸‎ ر‎۹‎ ‎
زمین شناسی ایران: بنتونیت - زئولیت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حجازی، مجتبی;قربانی، منصور، ۱۳۴۰-,مجتبی حجازی، منصور قربانی؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: بنتونیت;زئولیتها;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۹۱‎ /‎ب‎۹‎ ح‎۳‎ ‎
زمین شناسی ایران: سولفات سدیم - تالک - گوگرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دادخواه، محمد;جعفر، رضا;حجازی، مجتبی,محمد دادخواه، رضا جعفری، مجتبی حجازی؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندز...
موضوع: سولفات سدیم;طلق;گوگرد;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۸۹/۶۶‎ /‎د‎۲‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: دریاها و دریاچه های ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهرابی، مصطفی,شهرابی، م.,مصطفی شهرابی؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: دریاچه ها;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۵۱۱/۷‎ /‎ش‎۹‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: کائولن و رسهای نسوز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قربانی، منصور، ۱۳۴۰-;ارزانی، کاوه,منصور قربانی، کاوه ارزانی؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: کائولن;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۹۱‎ /‎ک‎۲‎ ق‎۴‎ ‎
زمین شناسی ایران: سیلیس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قربانی، منصور، ۱۳۴۰-,منصور قربانی زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: سیلیس;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۸۹/۶۲‎ /‎ق‎۴‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: الیگوسن، میوسن، پلیوسن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رحیم زاده، فرامرز، ‎۱۳۲۴-,تالیف فرامرز رحیم زاده؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: زمین شناسی;چینه شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۶۹۰‎ /‎ر‎۳‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: تاریخ دانش زمین شناسی و معدن در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی پور، کرامت الله، ‎۱۳۰۲-,تالیف کرامت الله علی پور؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۱۳‎ /‎الف‎۹‎ ع‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: زمین شناسی کپه داغ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افشار حرب، عباس، ‎۱۳۱۲-,تالیف عباس افشار حرب؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۰۷‎ /‎الف‎۷‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: بازنگری در چینه شناسی زمانی نئوژن - کواترنر ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پدرامی، منوچهر،‏‫ ۱۳۱۷-‏‬,منوچهر پدرامی؛ زیرنظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: چینه شناسی;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۶۹۳/۵‎ /‎پ‎۴‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: فلدسپات و فلدسپاتوئید
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیخی کاریزکی، حسین,حسین شیخی کاریزکی؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: فلدسپات;فلدسپاتوئید;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۹۱‎ /‎ف‎۸‎ ش‎۹‎ ‎
زمین شناسی ایران: بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین درزاگرس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کلانتری، امیر,تالیف امیر کلانتری؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: چینه شناسی;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۶۷۴‎ /‎ک‎۸‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: فسفات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هلالات، هاشم;بلورچی، محمدحسین,هاشم هلالات، محمدحسین بلورچی؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: فسفات;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۸۹/۶۴‎ /‎هـ‎۸‎ ز‎۸‎ ‎
زمین شناسی ایران: آبهای معدنی و گرم ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاه بیگ، امیر، ‎۱۳۱۳-,تالیف امیر شاه بیگ؛ زیر نظر عبدالرحیم هوشمندزاده...
موضوع: آبهای معدنی;زمین شناسی
نشر: سازمان زمین‌شناسی کشور تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: TN‎ ۹۲۹/۱‎ /‎الف‎۹‎ ش‎۲‎ ‎
زمین غیر قابل دسترس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  براون;موست، یوهان یوزف، ۱۸۴۶-۱۹۰۶م؛ Most, Johann Joseph ;آلیانی، فرهاد، ‎۱۳۲۷-;لطفی، محمد,موست، یوها...
موضوع: زمین شناسی
نشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۲۶/۲‎ /‎ب‎۴‎ ز‎۸‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء