نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 61  
اراده خداوند: یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در راه تسخیر دوباره جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کپل، ژیل، Kepel, Gilles;آگاهی، عباس، ‎۱۳۱۹-,ژیل کپل؛ ترجمه عباس آگاهی...
موضوع: دین;دین و سیاست
نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۰‎ /ک‎۲‎ الف‎۴
مذهب و سیاست در جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدعلی منوچهری
موضوع: دین و سیاست
نشر: هاد [بی‌جا] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۵‎ /‎م‎۸‎ م‎۴‎ ‎
مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین: بررسی جامعه شناختی مناسبات دین و دولت در ایران اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شجاعی زند، علیرضا، ۱۳۳۸-,علی رضا شجاعی زند
موضوع: دین و سیاست;دین و دولت;اسلام و دولت
نشر: تبیان تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۵‎ /‎س‎۹‎ ش‎۳‎ ‎
مقدمه تحلیلی تاریخ تحولات سیاسی ایران (دین، دولت، تجدد): تکوین هویت ملی نوین ایران از عصر صفویه تا دوران معاصر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نجفی، موسی، ۱۳۴۱-,تالیف موسی نجفی
موضوع: ایران;رشد سیاسی;دین و سیاست
نشر: نشر منیر تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۶۸‎ /‎ن‎۳‎ م‎۷‎ ‎
تلقی فاشیستی از دین و حکومت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گنجی، اکبر، ۱۳۳۸- . Ganji, Akbar,اکبر گنجی
موضوع: دین و سیاست;دین و دولت
نشر: طرح نو تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۵‎ /س‎۹‎ گ‎۹
تعامل دیانت و سیاست در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نجفی، موسی، ۱۳۴۱-,موسی نجفی
موضوع: اسلام و سیاست;دین و سیاست;ایران;روحانیت
نشر: بنیاد مستضعفان و جانبازان، موسسه مطالعات تاری تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۱‎ /ن‎۳‎ ت‎۷
تحلیل کارکردهای دین در جامعه سنتی و مدرن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فصیحی، امان الله، ۱۳۴۱-,امان الله فصیحی
موضوع: دین و جامعه شناسی;دین;دین و سیاست
نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم (ع قم ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۰‎ /ف‎۶‎ ت‎۳
سیاست و دین گرایی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شوایتسر، گرهارد، ‎۱۹۴۰ - م.، Schweizer, Gerhard;شیخ الاسلامی، محمدجواد، ۱۳۰۳-۱۳۷۹.;معتضد، خسرو، ...
موضوع: ایران - دین;دین و سیاست;شیعه
نشر: علمی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۲۲۷۰‎ /‎ش‎۹‎ س‎۹‎ ‎
رابطه دین و سیاست: تفسیرهای امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی از پیوند دین و سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میر، ایرج,ایرج میر
موضوع: اسلام و سیاست;اسلام و دولت;غزالی، محمدبن محمد، ۴۵۰- ‎۵۰۵ق. - دیدگاه درباره اخلاق;نصیرالدین طوسی، محم...
نشر: نشر نی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۱‎ /م‎۸۶‎ ر‎۲
دین، جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هینز، جف، ‎۱۹۵۳ - م، Haynes, Jeffrey;کیانی، داوود، ‎۱۳۵۶-,ویراستار ارشد جف هینسن؛ ترجمه داوود کی...
موضوع: دین و سیاست;کشورهای در حال رشد
نشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۵‎ /س‎۹‎ ه‎۹ ۱۳۸۱
خرد در ضیافت دین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یوسفی اشکوری، حسن، ۱۳۲۸-,اشکوری، حسن، ۱۳۲۸-;یوسفی جیردهی اشکوری، حسن، ۱۳۲۸-,حسن یوسفی اشکوری؛ باهمکا...
موضوع: دین و سیاست;دین
نشر: قصیده تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۵‎ /‎س‎۹‎ ی‎۹‎ ‎
دیالوگ با اندیشمندان مسیحی (دین در جهان معاصر)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدمحمدعلی، ‎۱۳۳۸-,ابطحی، محمدعلی، ‏‫۱۳۳۸-‏,محمدعلی ابطحی...
موضوع: مسیحیت و ادیان دیگر;دین و سیاست;اسلام و مسیحیت;مسیحیت و اسلام;متکلمان مسیحی...
نشر: طرح نو تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: BR‎ ۱۲۷‎ /الف‎۲‎ د‎۹
دین و سیاست: مورد هند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیخ عطار، علیرضا,تالیف علیرضا شیخ عطار؛ با مقدمه محمود سریع القلم؛ [برای] دفتر مطالعات سیاسی و بین ا...
موضوع: دین و سیاست
نشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۲۰۱۵‎ /‎د‎۹‎ ش‎۹‎ ‎
دین و سیاست در دولت عثمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دورسون، داود، ‎۱۹۵۴- م.، Dursun, Davut;حسینی، منصوره، ‎۱۳۴۵- ;وفایی، داوود، ‎۱۳۴۹-,وفایی، داود,...
موضوع: ترکیه;دین و سیاست
نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتش تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۸۰۵‎ /د‎۹‎ د‎۹
دین و همزیستی مسالمت آمیز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوربخش، یونس، ۱۳۴۴-، Nourbakhsh,Younes,به کوشش یونس نوربخش
موضوع: دین و روابط بین المللی;ادیان;گفتمان دینی;دین و سیاست;اسلام و ادیان دیگر...
نشر: دانشگاه امام صادق(ع) تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۶۵‎ /الف‎۴‎ ن‎۹
اخلاق سکولار (مفاهیم، مبانی، ادله، نقدها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یانگ، چی تد، ‎۱۹۴۰- م.؛ Yang, Chih Ted,محمد سربخشی
موضوع: دنیوی گرایی;دین و سیاست;دین و اخلاق
نشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۲۷۴۷/۸‎ /س‎۴۳‎ الف‎۳
مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه سیاسی سده های میانه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طباطبائی، سیدجواد، ۱۳۲۴-,طباطبایی، جواد، ۱۳۲۴-;طباطبایی، سیدجواد، ۱۳۲۴-;طباطبائی، جواد، ۱۳۲۴-,جواد ط...
موضوع: دین سالاری مسیحی;دین و سیاست;دین سالاری;کلیسا و دولت
نشر: موسسه پژوهشی نگاه معاصر تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: BX‎ ۱۷۱۹‎ /ط‎۲‎ م‎۷
رویارویی فکری ایران با مدرنیت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وحدت، فرزین، Vahdat, Farzin;حقیقت خواه، مهدی، ‎۱۳۲۶-,فرزین وحدت؛ ترجمه مهدی حقیقت خواه...
موضوع: تجدد;ملی گرایی;دین و سیاست;اسلام و سیاست;ایران
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۲‎ /‎و‎۳‎ ر‎۹‎ ‎
جایگاه دین یهود در نظام سیاسی اسرائیل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیردل، پروین,نویسنده پروین شیردل
موضوع: یهودیت و سیاست;یهودیت;صهیونیسم و یهودیت;دین و سیاست;اسرائیل...
نشر: اندیشه‌سازان نور تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۱۱۹/۶‎ /ش‎۹۳‎ ج‎۲
تعامل دین و دولت در ترکیه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حیدرزاده نایینی، محمدرضا,حیدرزاده، محمدرضا,تالیف محمدرضا حیدرزاده نایینی؛ [برای] دفتر مطالعات سیاسی ...
موضوع: دین و سیاست;ترکیه;اسلام و سیاست;حزب های سیاسی
نشر: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات تهران ۱۳۸۰= .‎م‎
شماره راهنمای کنگره: DR‎ ۴۷۱‎ /ح‎۹‎ ت‎۷
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء