نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 65  
آزمایشگاه مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بازیار، محمدحسن;صالح زاده، حسین، ۱۳۳۷-,ترجمه و گردآوری محمدحسن بازیار، حسین صالح زاده...
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎ب‎۲‎ آ‎۴‎ ‎
مکانیک خاک پیشرفته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داس، براجا، ‎۱۹۴۱- م.، .Das, Braja M;یزدچی، مهدی,تالیف براجا ام. داس؛ ترجمه مهدی یزدچی...
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه صنعتی سهند تبریز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /د‎۲‎ م‎۷
مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهنیا، کامبیز، ‎۱۳۲۳-;طباطبائی، امیرمحمد، ‎۱۳۲۷-,تالیف کامبیز بهنیا، امیرمحمد طباطبائی...
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۶۶-۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎ب‎۹‎ م‎۷‎ ‎
آزمایشگاه مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افلاکی، اسماعیل، ‎۱۳۲۶-,ترجمه و تالیف اسماعیل افلاکی
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه علم و صنعت تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎الف‎۷‎ آ‎۴۴‎ ‎
پی سازی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  درامپ، پل، Deramp, Paul;بهنیا، کامبیز، ‎۱۳۲۳-,تالیف پل درامپ؛ ترجمه کامبیز بهنیا...
موضوع: پی سازی;خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۷۵‎ /‎د‎۴‎ پ‎۹‎‎
اصول مهندسی ژئوتکنیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داس، براجا، ‎۱۹۴۱- م.، .Das, Braja M;طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-,براجا ام. داس؛ ترجمه و تدوین شاپور طاحون...
موضوع: خاک - مکانیک;پی سازی
نشر: موسسه انتشاراتی پارس آیین تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎د‎۲‎ الف‎۶۳‎ ‎
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معماریان، حسین، ‎۱۳۲۶-,نوشته حسین معماریان؛ ویراستار محمود صداقت...
موضوع: زمین شناسی مهندسی;سنگ ها و صخره ها ;خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎م‎۶‎ ز‎۸۲‎ ‎
اصول مهندسی ژئوتکنیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داس، براجا، ‎۱۹۴۱- م.، .Das, Braja M;طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-,[نوشته براجام ام. داس]؛ ترجمه و تدوین شا...
موضوع: خاک - مکانیک;پی سازی
نشر: شاپور طاحونی [تهران] ۱۳۷۱-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎د‎۲‎ الف‎۶۳۲‎ ‎
دستور العمل آزمایشهای تراوایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سازمان برنامه و بودجه. دفتر امور فنی, سازمان برنامه و بودجه. دفتر امور فنی و تدوین معیارها;سازمان بر...
موضوع: آب - مهندسی;خاک - مکانیک;آب، منابع
نشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - ا تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TC‎ ۱۴۵‎ /‎س‎۲‎ د‎۵‎ ‎
تجزیه و تحلیل مسائل مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طهموریان، فرزانه، ‎۱۳۵۶-;داس، براجا، ‎۱۹۴۱- م.، .Das, Braja M;طاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-,نویسنده فرزانه ...
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: فدک ایساتیس تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎د‎۲‎ الف‎۶۱‎‎
آزمایشگاه مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افلاکی، اسماعیل، ‎۱۳۲۶-,ترجمه و تالیف اسماعیل افلاکی
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: پرهام نشر: دانشگاه علم و صنعت تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /الف‎۷‎ آ‎۴
راهنمای نرم افزارهای ژئوتکنیک Unswedge - swedge - Roclab - Dips
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فتحی، علی، ‎۱۳۵۹-;رشیدی، مسعود، ‎۱۳۵۹-,ترجمه و تالیف علی فتحی، مسعود رشیدی...
موضوع: زمین شناسی مهندسی - نرم افزار;سنگ ها و صخره ها ;خاک - مکانیک...
نشر: کتاب دانشگاهی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎ف‎۲‎ ر‎۲‎ ‎
آزمایشگاه مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افتخاریان، لیلا، ‎۱۳۵۵-;اسکروچی، علی محمد;صدیقی منش، محمود,لیلا افتخاریان...[و دیگران]؛ زیرنظر علیمح...
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: نشر کتاب دانشگاهی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎الف‎۷۲‎ آ‎۴‎ ‎
آزمایشگاه مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  افلاکی، اسماعیل، ‎۱۳۲۶-,مولف اسماعیل افلاکی
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎الف‎۷‎ آ‎۴۲‎ ‎
تشریح کامل مسایل مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیری بهقدم، مهدی، ‎۱۳۶۱-,امیری، مهدی، ۱۳۶۱-;بهقدم، مهدی، ۱۳۶۱-,تالیف مهدی امیری بهقدم...
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: کیان رایانه سبز: زانیس: خلیج فارس: ندای سبز ش تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎د‎۲‎ الف‎۶۲۴۳‎
تحلیل و طراحی پی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بولز، جوزف، .Bowles, Joseph E;اطیابی، اردشیر، ‎۱۳۳۹-,[جوزف ای. بولز]؛ مترجم اردشیر اطیابی؛ ویراستار ...
موضوع: پی سازی;خاک - مکانیک
نشر: نشر جویبار تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۷۵‎ /‎ب‎۹‎ ت‎۳‎ ‎
اصول مهندسی ژئوتکنیک: مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داس، براجا، ‎۱۹۴۱- م.، .Das, Braja M;اطیابی، اردشیر، ‎۱۳۳۹-;مستغنی یزدی، انسیه,م‍س‍ت‍غ‍ن‍ی‌، ان‍س‍ی...
موضوع: خاک - مکانیک;زمین شناسی مهندسی
نشر: نشر کتاب دانشگاهی تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰‎ /‎د‎۲‎ الف‎۶۶‎
زمین شناسی مهندسی: ویژه دانشجویان رشته عمران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ترشیزیان، حبیب اله، ۱۳۴۵-;شریفیان عطار، رضا، ۱۳۴۸-,ترشیزیان، حبیب الله، ۱۳۴۵-;شریفیان، رضا، ۱۳۴۸-;عط...
موضوع: زمین شناسی مهندسی;سنگ ها و صخره ها - رده بندی ;خاک - مکانیک...
نشر: سخن‌گستر؛ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت پژ مشهد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎ت‎۴‎ ز‎۸‎ ‎
راهنمای آزمایشگاه مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داس، براجا، ‎۱۹۴۱- م.، .Das, Braja M;اطیابی، اردشیر، ‎۱۳۳۹-,[براجا ام. داس]؛ مترجم اردشیر اطیابی...
موضوع: خاک - مکانیک
نشر: جویبار تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۱۰/۵‎ /‎د‎۲‎ ر‎۲‎ ‎
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیرافشاری، ساسان، ۱۳۵۴-,افشاری، ساسان، ‏‫۱۳۵۴-‏,تالیف ساسان امیرافشاری؛ زیرنظر عزیز رنجبر...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;خاک - مکانیک;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: سیمای دانش تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /خ‎۲‎ الف‎۸
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء