نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 624  
فرهنگ ریاضیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویگودسکی، مارک یاکوولیویچ، Vygodskii, Mark IAkovelevich;یاسی پور، غلامرضا، ۱۳۲۲-,یاسین پور، غلامرضا،...
موضوع: ریاضیات
نشر: بهینه [تهران] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۰‎ /‎و‎۹‎ ف‎۴‎ ‎
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخو، لیدا، ۱۳۲۹-,تالیف لیدا فرخو
موضوع: ریاضیات;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه پیام‌نور [بی‌جا] -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ف‎۴‎ ر‎۹‎ ‎
مسائلی در ریاضیات عمومی: (شامل ‎۶۷۷ مسئله و حل آنها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  درودی، رویا، ‎۱۳۴۳-,رویا درودی
موضوع: ریاضیات
نشر: نشر آمون تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳‎ /‎د‎۴‎ م‎۵‎ ‎
ریاضیات پایه (ریاضیات پیش دانشگاهی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گوپتا، وی. اس. Gupta, V. S;مالک؛ Malik, G. S;منجمی، اسدالله;نوروزی، رمضان;تقوی طلب، محسن,مالک، ج. س....
موضوع: ریاضیات
نشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده علوم [تهران] ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳‎ /گ‎۹‎ ر‎۹
ریاضیات مخصوص تیزهوشان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان: 
موضوع: ریاضیات;آزمونهای هوش
نشر: بی‌نا [بی‌جا [بی‌تا
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳‎ /ر‎۹
بحث ریاضی با دانش آموز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لانگ، سرژ، ‎۱۹۲۷- م.، Lang, Serge;عبادیان، نعمت,مولف سرژ لانگ؛ مترجم نعمت عبادیان...
موضوع: ریاضیات
نشر: مدرسه تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷‎ /ل‎۲‎ ب‎۳
ابتکارهایی در ریاضیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هانسبرگر، راس، ‎۱۹۲۹ - م؛ Honsberger, Ross;کاظمی، سیامک، ‎۱۳۳۳-,راس هانسبرگر؛ ترجمه سیامک کاظمی...
موضوع: ریاضیات
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۷‎ /ه‎۲۸‎ الف‎۲
واژگان ریاضی (انگلیسی - فارسی: فارسی - انگلیسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باقری، محمد، ‎۱۳۲۹-,گردآوری و تدوین محمدباقری
موضوع: ریاضیات
نشر: فرهنگان تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۵‎ /ب‎۲‎ و‎۲ ۱۳۷۲
فرهنگ علوم تجربی - ریاضی (برای دبیرستانها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معیری، محمدطاهر، ‏‫۱۳۰۴-‏;دانشفر، حسین، ‎۱۳۱۷-,مولفان محمدطاهر معیری... [ودیگران]؛ جمع آوری و تدوین ...
موضوع: علوم;ریاضیات
نشر: مدرسه تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۲۳‎ /ف‎۴‎ م‎۶
مجموعه فرمولهای ریاضیات عمومی در برگیرنده کلیه: قانونها، معادلات، تئوریها و مفاهیم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاظمی، مازیار,مازیار کاظمی
موضوع: ریاضیات
نشر: مازیار کاظمی [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۱‎ /‎ک‎۲‎ م‎۳‎ ‎
ریاضیات ‎۲
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تالیف دفتر تحقیق و تالیف نهضت سوادآموزی
موضوع: ریاضیات
نشر: نهضت سوادآموزی، دفتر تحقیق و تالیف [تهران] ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۰۷‎ /‎الف‎۸۸‎ ن‎۹‎ ‎
مجموعه فرمولها و جدولهای ریاضی: شامل ‎۲۴۰۰ فرمول و ‎۶۰ جدول آمار، مهندسی و مدیریت مالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اشپیگل، ماری رالف، Spiegel, Murray Ralph;محمدحسینی، علی,مورای. ر- اشپیگل؛ مترجم علی - محمدحسینی...
موضوع: ریاضیات
نشر: استاد مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۱‎ /‎الف‎۵‎ م‎۳‎ ‎
بوزجانی نامه: شرح احوال و آثار ریاضی ابوالوفا بوزجانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قربانی، ابوالقاسم، ۱۲۹۰-‎۱۳۸۰، مترجم;ابوالوفای بوزجانی، محمدبن محمد، ۳۲۸-‎۳۸۸؟ق. ;شیخان، محمدعلی، ‎۱...
موضوع: ابوالوفای بوزجانی، محمدبن محمد، ۳۲۸;ریاضیات
نشر: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹‎ /ب‎۹‎ ق‎۴
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارسیان، احمد، ‎۱۳۳۰-;فرجام، محمد، ‎۱۳۲۳-,احمد پارسیان، محمد فرجام...
موضوع: ریاضیات;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎پ‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
گوشه هایی از ریاضیات دوره اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برگرن، .Berggren, J.L;وحیدی اصل، محمد قاسم، ‎۱۳۲۶-;جمالی، علیرضا,مولف جی. ال. برگرن؛ مترجمان محمدقاس...
موضوع: ریاضیات اسلامی;ریاضیات
نشر: فاطمی تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷‎ /‎الف‎۵‎ ب‎۴‎ ‎
ریاضیات مهندسی پیشرفته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وایلی، کلارنس ریموند، ‎۱۹۱۱ - م.، Wylie, Clarence Raymond;بارت، لوییس، .Barrett, Louis C، نویسند...
موضوع: ریاضیات;ریاضیات مهندسی
نشر: دانشگاه صنعتی شریف؛ موسسه انتشارات علمی تهران ۱۳۷۲-
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۰۱‎ /‎و‎۲‎ ر‎۹۲‎‎
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد: خلاصه ای از مهمترین مطالب دروس ریاضی رشته های مختلف مهندسی پاسخ تشریحی ‎۲۲۵ تست ریاضی کنکورهای کارشناسی ارشد مهندسی همراه با ‎۳۲۰ مسئله حل شده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تربیت، ریوف;بیات، محمدرضا، ‎۱۳۴۹-,مولفان رئوف تربیت، محمدرضا بیات...
موضوع: ریاضیات;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون ها
نشر: سالکان تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳‎ /ت‎۴‎ آ‎۸
روشهای ریاضی در علوم فیزیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بوس، مری، .Boas, Mary L;قنبری، جمشید، ‎۱۳۲۸ -;کوهی فایق، رحیم، ‎۱۳۲۸- ;هادیزاده، محمد هادی، ‎۱۳۲۶-...
موضوع: ریاضیات
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۶-۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ب‎۹‎ ر‎۹۲‎ ‎
سوالهای امتحانات ریاضیات سال اول علوم انسانی (سالهای ۶۰-‎۶۸)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاری نیت، علی اکبر، ‎۱۳۳۳-,قاری، علی اکبر، ‎۱۳۳۳-,گردآورنده قاری نیت...
موضوع: ریاضیات
نشر: بی‌نا [بی‌جا [بی‌تا
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳‎ /ق‎۲‎ س‎۹
ریاضیات پیش دانشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قرآن نویس، محمود، ۱۳۲۸-,محمود قرآن نویس... [ودیگران]
موضوع: ریاضیات
نشر: ققنوس؛ ارگ تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ق‎۴‎ ر‎۹‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء