نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 19  
باکتریولوژی پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ناظم، محمد، ‎۱۳۱۵-,نوشته محمد ناظم
موضوع: باکتری شناسی پزشکی;باکتریها
نشر: باستان مشهد ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎ن‎۲‎ ب‎۲‎ ‎
میکروبیولوژی پزشکی باکتریولوژی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موری، پاتریک آر.؛ .Murray, Patrick R;ولدبیگی، برهان الدین، ,مورای، پاتریک;موری، پاتریک ,تالیف پات...
موضوع: باکتری شناسی پزشکی
نشر: دانشگاه علوم پزشکی، معاونت پژوهشی؛ طاق بستان کرمانشاه ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎م‎۹‎ ‎ ‎ ‎
اصول آزمونهای شیمیائی باکتریها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسمعیل شیرازی، باباخان,
موضوع: باکتری شناسی پزشکی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /الف‎۵۸
باکتری شناسی پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ناظم، محمد، ‎۱۳۱۵-;نادری نسب، محبوبه,تالیف محمد ناظم، محبوبه نادری نسب...
موضوع: باکتری شناسی پزشکی
نشر: آستان قدس رضوی مشهد ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎ن‎۲‎ ب‎۲۴‎ ‎
باکتری شناسی آزمایشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ناظم، محمد، ‎۱۳۱۵-;راشد، طاهره، ‎۱۳۲۶-;نادری نسب، محبوبه,نویسندگان محمد ناظم، طاهره راشد، محبوبه ناد...
موضوع: باکتری شناسی تشخیصی;باکتری شناسی پزشکی;میکرب شناسی پزشکی - دستنامه های آزمایشگاهی...
نشر: آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۶۷/۲‎ /‎ن‎۲‎ ب‎۲‎ ‎
روشهای کاربردی در شناسایی باکتریها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوروزی، جمیله، ‎۱۳۲۳-,تالیف جمیله نوروزی
موضوع: باکتری شناسی پزشکی;باکتریها
نشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۶۳‎ /‎ن‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
باکتریولوژی پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوروزی، جمیله، ‎۱۳۲۳-,تالیف جمیله نوروزی
موضوع: باکتری شناسی پزشکی;باکتریها
نشر: مرکز نشر اشارت تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /ن‎۹‎ ب‎۲
روشهای آزمایشگاهی باکتریولوژی پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تریگان، لوسی، Treagan, Lucy;پالیام، لین؛ Paliam, Lane;اعتمادی، هرمزدیار، ‎۱۳۱۷-;مالک نژاد، پرویز، ‎۱...
موضوع: باکتری شناسی پزشکی
نشر: چهر تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎ت‎۴۹‎ ‎ ‎ ‎
میکرب شناسی زینسر، باکتری شناسی پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زینسر، هانس، ۱۸۷۸ - ‎۱۹۴۰م، Zinsser, Hans;رحیمی، محمد کریم;یوسف بیگی، قاسم، ,(زینسر)؛ ترجمه محمدک...
موضوع: میکرب شناسی پزشکی;باکتری شناسی پزشکی
نشر:
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎ز‎۹‎ م‎۹‎ ‎
باکتری شناسی پزشکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملکان، محمدرضا;ملکان، حسین,محمدرضا ملکان، حسین ملکان
موضوع: باکتری شناسی پزشکی;باکتریها
نشر: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /م‎۷‎ ب‎۲
درس آزمون باکتری شناسی: خلاصه درس و آزمون های طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشمندی، سعید، ‎۱۳۶۱-;حاجی مرادی، منیره، ‎۱۳۶۲-;امیر کلوانق، پریسا، ‎۱۳۶۱-;محبتی مبارز، اشرف، ‎۱۳۳۹...
موضوع: باکتری شناسی پزشکی
نشر: نسل فردا: ارجمند: کتاب ارجمند تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎د‎۲‎ د‎۴‎ ‎
باکتری شناسی آزمایشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نادری نسب، محبوبه;راشد، طاهره، ‎۱۳۲۶-;ناظم، محمد، ‎۱۳۱۵-,نویسندگان محبوبه نادری نسب، طاهره راشد، محم...
موضوع: باکتری شناسی تشخیصی;باکتری شناسی پزشکی;میکرب شناسی پزشکی - دستنامه های آزمایشگاهی...
نشر: دانشگاه امام رضا (ع) مشهد ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۶۷/۲‎ /‎ن‎۲‎ ب‎۲۲‎ ‎
باکتری شناسی عملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صفدری، هادی، ‎۱۳۳۴ -,هادی صفدری
موضوع: باکتری شناسی تشخیصی;باکتری شناسی پزشکی
نشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) مشهد ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۶۷/۲‎ /ص‎۷‎ ب‎۲
میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی عمومی - اختصاصی) به همراه اطلس رنگی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موری، پاتریک آر.؛ .Murray, Patrick R;روزنتال، کن، Rosenthal, Ken S;فالر، مایکل، ‎۱۹۵۰- م، Pfalle...
موضوع: باکتری شناسی پزشکی;میکرب شناسی پزشکی
نشر: اندیشه رفیع تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎م‎۸‎ م‎۹۳‎ ‎
باکتری شناسی واکر (عمومی - اختصاصی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  واکر، استوارت، .Walker, Stuart T;قاضی سعیدی، کیومرث;ضیغمی، حبیب، ‎۱۳۵۹-;حاجی خانی، بهاره، ‎۱۳۵۶-;اسم...
موضوع: باکتری شناسی پزشکی
نشر: اندیشه رفیع تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /و‎۲‎ ب‎۲
کلیات باکتری شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوروزی، جمیله، ‎۱۳۲۳-,تالیف جمیله نوروزی
موضوع: باکتری شناسی پزشکی
نشر: جعفری تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎ن‎۹‎ ک‎۸‎ ‎
میکروب شناسی پزشکی مورای ‎۲۰۱۳
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موری، پاتریک آر.؛ .Murray, Patrick R;روزنتال، کن، Rosenthal, Ken S;فالر، مایکل، ‎۱۹۵۰- م، Pfalle...
موضوع: میکرب شناسی پزشکی;میکرب شناسی;انگل شناسی;باکتری شناسی پزشکی...
نشر: اطمینان تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /‎م‎۸‎ م‎۹۴‎ ‎
باکتری شناسی پایه و پزشکی: درسنامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقیمی، حمید، ‎۱۳۶۱-,مولف حمید مقیمی
موضوع: باکتری شناسی پزشکی;باکتری شناسی
نشر: انوار دانش عصر تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: QR‎ ۴۶‎ /م‎۷‎ ب‎۲۲
درس و آزمون باکتری شناسی و ویروس شناسی: از مجموعه درسنامه های جامع علوم پایه میر بر اساس آخرین ویرایش باکتری شناسی - ویروس شناسی جاوتز و زینسر به انضمام آزمون استاندارد با پاسخ تشریحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  میرزایی قمی، منصور، ‎۱۳۴۹ -;جمالی، ارسیا، ‎۱۳۵۱-;کرمانشاهانی، عباس محمد,مولفین منصور میرزایی، ارسیا ...
موضوع: پزشکی - علوم پایه;باکتری شناسی پزشکی;ویروس شناسی پزشکی
نشر: کتاب میر تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: R‎ ۸۳۴/۵‎ /‎م‎۸۷‎ د‎۴۲‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء