نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 43  
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محمدی ملایری، محمد، ۱۲۹۰-‎۱۳۸۱.,محمدی، محمد، ۱۲۹۰-‎۱۳۸۱.;ملایری، محمد، ۱۲۹۰-‎۱۳۸۱.,محمدمحمدی ملایری...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;تمدن ایرانی;ایران - اوضاع اجتماعی - پیش از اسلام...
نشر: یزدان تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۸۷‎ /م‎۳‎ ت‎۲
ساسانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زریاب خویی، عباس، ۱۲۹۷-‎۱۳۷۳.,زریاب، عباس، ۱۲۹۷-‎۱۳۷۳.,...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۴‎ /‎ز‎۴۹‎ ‎ ‎ ‎
ایران در زمان ساسانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریستنسن، آرتور، ۱۸۷۵-‎۱۹۴۵م.، Christensen, Arthur;رشید یاسمی، غلامرضا، ۱۲۷۵-‎۱۳۳۰.,کریستن‌سن، آرتور...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - اوضاع اجتماعی...
نشر: [بی‌نا] تهران ۱۳۱۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۳‎ /ک‎۴‎ الف‎۹
بهرام چوبین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طبری، محمدبن جریر، ‎۲۲۴؟-‎۳۱۰ق.؛ Ṭabari,Muḥammad ibn Jarir ibn Rustam;صفا، ذبیح الله، ۱۲۹۰-۱۳۷۸.، ...
موضوع: بهرام چوبین، قرن ‎۶م.;ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;نثر فارسی - قرن ‎۴ق....
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۵۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۹۰‎ /‎ب‎۸‎ ط‎۲‎‎
طرحها و نقوش لباسها و بافته های ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نگارش محمدرضا ریاضی
موضوع: پوشاک;ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;نقش های برجسته;طاق بستان...
نشر: گنجینه هنر تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: GT‎ ۱۴۲۰‎ /‎ر‎۹‎ ط‎۴‎ ‎
شاهنشاهی ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دریایی، تورج، ۱۳۴۶-;ثاقب فر، مرتضی، ۱۳۲۱-,دریایی،‌ تورج، ‏‫۱۹۶۷-‏‬ م.‏‬,تورج دریایی؛ ترجمه مرتضی ثاق...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - تمدن - پیش از اسلام;ایران - اوضاع اقتصادی - ۲۲۶-‎۶۵۱م;ا...
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۵‎ /د‎۴‎ ش‎۲
سایه های صحرا: ایران باستان در جنگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخ، کاوه؛ Farrokh, Kaveh;صارمی، شهربانو، ‎۱۳۴۳-,کاوه فرخ؛ ترجمه شهربانو صارمی...
موضوع: تاریخ نظامی باستان;ایران - تاریخ - هخامنشیان، ۵۵۸-‎۳۳۰ق.م.;ایران - تاریخ - اشکانیان، ‎۲۴۹ق.م.-‎۲۲۶م....
نشر: ققنوس تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۷‎ /‎ف‎۴‎ س‎۲‎ ‎
سنگ نگاره های ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جوادی، شهره;آورزمانی، فریدون,شهره جوادی، فریدون آورزمانی...
موضوع: سنگ نگاره ها;ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - آثار تاریخی - پیش از اسلام...
نشر: بازتاب اندیشه تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: GN‎ ۷۹۹‎ /‎س‎۹‎ ج‎۹‎ ‎
مبانی تاریخ ساسانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیپمان، کلاوس، ‎۱۹۲۴ - م.، Schippmann, Klaus;جهانداری، کیکاوس، ۱۳۰۲-۱۳۹۳.,کلاوس شیپمان؛ ترجمه کی...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - تاریخ - پس از اسلام...
نشر: نشر و پژوهش فروزان روز تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۳‎ /‎ش‎۹‎ م‎۲‎ ‎
زنان ساسانی: از فرمانبری تا فرمانروایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیسی زاده لرزجانی، راضیه، ‎۱۳۴۷-;بلالی، سودابه، ‎۱۳۴۴-,گردآوری راضیه عیسی زاده لرزجانی؛ ویراستار سود...
موضوع: زنان - ایران - تاریخ;زناشویی;ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م....
نشر: موج تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HQ‎ ۱۷۳۵/۲‎ /‎ع‎۹‎ ز‎۹‎ ‎
در سراشیب سقوط: پژوهشی بر علل فروپاشی ساسانیان و درگیری های سیاسی نظامی مسلمانان با ایرانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صالحی، کوروش، ۱۳۵۵-,کوروش صالحی
موضوع: ایران - تاریخ - حمله اعراب، ۱۲-‎۳۱ق.;ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م....
نشر: ایران آزاد مشهد ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۵۰۰‎ /‎ص‎۲‎ د‎۴‎ ‎
اصطلاحات اداری زمان ساسانیان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیم الدین اف، دادخدا؛ Saimiddinov, Dodikhudo;صفرزاده، حبیب، ‎۱۳۴۴-;شهریاری کیکانلو، صغری,تالیف دادخد...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;مدیریت دولتی - واژه نامه ها...
نشر: سخن‌ گستر مشهد ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎‎ ۴۰۶‎ /‎ع‎۸‎ س‎۹‎‎
فروپاشی ساسانیان از نگاهی دیگر (نقش مزدکیان در براندازی حکومت ساسانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیروزی، سورنا، ‎۱۳۶۴-,سورنا فیروزی
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.
نشر: آشیانه کتاب تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: ‏‫‬‮‭DSR ۴۰۳ ‏‫‬‮‭/ف۹ ف۴
برزویه و بوزرجمهر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولایتی، علی اکبر، ‎۱۳۲۴-,علی اکبر ولایتی
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.
نشر: امیرکبیر؛ کتابهای جیبی تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۴ب ۸و/ ۴۷۹ DSR
سواره نظام زبده ساسانی (۲۲۴-۶۴۲م.)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخ، کاوه؛ Farrokh, Kaveh;علیئی، میثم، ۱۳۶۲-,تالیف کاوه فرخ؛ ترجمه میثم علیئی...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;سوار نظام - ایران - تاریخ - پیش از اسلام ...
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۶‎ /‎س‎۹‎ ف‎۴‎ ‎
تاریخ سلاطین ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راولینسون، جورج، ۱۸۱۲-۱۹۰۲م. Rawlinson, George;فروغی، محمدحسین;نوروزی، زهرا;خرسندذاکر، شهناز، ۱۳۵۰-,...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - شاهان و فرمانروایان...
نشر: برگی از تاریخ مشهد ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۲۲ت ۲ر/ ۴۰۳ DSR
عصر ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کرتیس، وستا، ‎۱۳۳۰- م.، .Curtis, Vesta S;استوارت، سارا، Stewart, Sarah Rosemary Anne;ایمان، محمدت...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - تاریخ - پیش از اسلام...
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۴۰۳‎ /‎ع‎۶‎ ‎ ‎ ‎
اعراب و راهبرد نظام ساسانی در بین النهرین ، خلیج فارس و جزیره العرب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  الهیاری، فریدون، ۱۳۴۷-,تالیف فریدون اللهیاری
موضوع: اعراب - تاریخ;ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - تاریخ - حمله اعراب، ۱۲-‎۳۱ق.;عربستان سعود...
نشر: امیرکبیر تهران ‏‫ ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۶الف ۷الف/ ۴۰۳ DSR
شهرهای ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهرآفرین، رضا، ۱۳۳۹-, رضا مهرآفرین
موضوع: شهرها و شهرستانهای باستانی;شهرسازی - ایران;ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م....
نشر: ‏‫ سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی تهران ‏‫ ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۹ش ۹م/ ۱۱۴ HT
امپراتوری ساسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دریایی، تورج، ۱۳۴۶-;بهاری، خشایار، ‎۱۳۴۰-,دریایی،‌ تورج، ‏‫۱۹۶۷-‏‬ م.‏‬,تورج دریایی؛ ترجمه خشایار به...
موضوع: ایران - تاریخ - ساسانیان، ۲۲۶-‎۶۵۱م.;ایران - تاریخ - پیش از اسلام...
نشر: فرزان روز تهران ‏‫ ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۸الف ۴د/ ۴۰۳ DSR
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء