نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 51  
دولت ایران و متخصصان مهاجر آلمانی (۱۳۱۹-‎۱۳۱۰)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آذری شهرضایی، رضا، ‎۱۳۴۲-,شهرضایی، رضا، ۱۳۴۲-,به کوشش رضا آذری شهرضایی...
موضوع: یهودیان آلمانی;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰
نشر: سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۹/۵‎ /‎آ‎۳‎ د‎۹‎ ‎
تیمورتاش در صحنه سیاست ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عاقلی، باقر، ۱۳۰۷-۱۳۹۲,تالیف باقر عاقلی
موضوع: تیمورتاش، عبدالحسین، ‎۱۲۶۰؟-‎۱۳۱۲;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;نخست وزیران...
نشر: سازمان انتشارات جاویدان تهران ۱۳۷۲ ،‎۱۳۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۶‎ /‎ت‎۹‎ ع‎۲‎ ‎
زندگی پرماجرای رضاشاه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دلدم، اسکندر، ‎۱۳۲۵-,اسکندر دلدم
موضوع: رضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۵۷-‎۱۳۲۳ - سرگذشتنامه;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: نشر گلفام تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۸‎ /‎د‎۸‎ ز‎۹‎ ‎
سراب زندگی: گوشه های مکتومی از تاریخ معاصر، زندگی نامه منوچهر ریاحی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ریاحی، منوچهر، ‎۱۲۹۵-,منوچهر ریاحی
موضوع: ریاحی، منوچهر، ‎۱۲۹۵;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۳۵‎ /‎ر‎۹‎ س‎۴‎ ‎
سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازگان: در تکاپوی آزادی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یوسفی اشکوری، حسن، ۱۳۲۸-,اشکوری، حسن، ۱۳۲۸-;یوسفی جیردهی اشکوری، حسن، ۱۳۲۸-,تالیف حسن یوسفی اشکوری...
موضوع: بازرگان، مهدی، ۱۲۸۶-‎۱۳۷۳ - خاطرات;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: قلم تهران ۱۳۷۶ -
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۳۴/۵‎ /‎ب‎۲‎ ی‎۹‎ ‎
صحنه هایی از تاریخ معاصر ایران: مجموعه مقالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، ۱۳۰۹-,مهدوی، عبدالرضا;مهدوی، هوشنگ;هوشنگ مهدوی، عبدالرضا,عبدالرضا هوشنگ مهدوی...
موضوع: ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق.;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: علمی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۱۶۸‎ /‎م‎۹‎ ص‎۳‎ ‎
درآمدی بر ریشه های فرهنگی انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابراهیمی، مهدی، ‎۱۳۴۲-,مهدی ابراهیمی [برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها]، معاونت امور ...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ‎۱۳۵۷ - - علل;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;ایران...
نشر: تهذیب قم ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۱‎ /‎الف‎۱۶‎ د‎۴‎ ‎
صد خاطره از صد رویداد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسمی، سیدفرید، ۱۳۴۳-,قاسمی، فرید، ۱۳۴۳-;لرستانی، عبدالله، ۱۳۴۳-;آفاق، عبدالله، ۱۳۴۳-,فرید قاسمی...
موضوع: خاطرات;ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق.;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: اصالت تنشیر تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳۸۵‎ /‎ق‎۲‎ ص‎۴‎ ‎
دخترم فرح: (خاطرات بانو فریده دیبا - مادر فرح پهلوی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیبا، فریده,مترجم الهه رئیس فیروز؛ ویراستار احمد پیرانی...
موضوع: دیبا، فریده، -‎۱۳۷۹;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;محمدرضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۹۸-‎۱۳۵۹ - تاج...
نشر: به‌آفرین تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۰۷‎ /‎د‎۹‎ آ‎۳‎ ‎
سالهای پرآشوب: پژوهشی در تاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد از طبقه بندی خارج شده انگلستان، امریکا، و ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خامهای، انور، ‎۱۲۹۵ -,نوشته انور خامه ای
موضوع: ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰
نشر: نشر و پژوهش فرزان روز تهران -۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۷۶‎ /‎خ‎۲‎ س‎۲‎ ‎
دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معتضد، خسرو، ۱۳۲۱-,خسرو معتضد
موضوع: ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق. - سرگذشتنامه;ایران - تا...
نشر: البرز تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۹‎ /‎م‎۶‎ د‎۹‎ ‎
سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بابایی، امید، ‎۱۳۶۰-;تقی زاده داوری، محمود، ‎۱۳۳۲-,تقی زاده، محمود;داوری، محمود,امید بابایی؛ با راهن...
موضوع: سازمان روحانیت شیعه;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰
نشر: انتشارات شیعه شناسی قم ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۹۹‎ /‎ب‎۲‎ س‎۲‎ ‎
علما و رژیم رضا شاه: نظری بر عملکرد سیاسی - فرهنگی روحانیون در سالهای ۱۳۰۵ - ‎۱۳۲۰ش
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بصیرت منش، حمید,حمید بصیرت منش
موضوع: ایران;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;شیعه - روحانیت
نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چ [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۹۰‎ /‎ب‎۶‎ ع‎۸‎ ‎
خاطرات عارف قزوینی به همراه اشعار چاپ نشده
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عارف قزوینی، ابوالقاسم، ۱۲۵۷ - ‎۱۳۱۲.;نورمحمدی، مهدی، ‎۱۳۵۱-;افشار، ایرج، ۱۳۰۴-۱۳۸۹.؛ Afshar, Iraj,م...
موضوع: شعر فارسی - قرن ‎۱۴;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;ایران - تاریخ - قرن ۱۳-‎۱۴ق....
نشر: سخن تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۶‎ /‎ع‎۲‎ آ‎۳‎ ‎
سوار بر موج
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قادسی، محمد، ‎۱۳۱۱-,محمد قادسی
موضوع: ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰
نشر: کتابسرا تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۸۶‎ /‎ق‎۲‎ آ‎۳‎ ‎
تحفه ی نیر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیر شیرازی، عبدالرسول;نیری، محمدیوسف، ۱۳۳۳-,نیر، عبدالرسول;نیری، یوسف، ۱۳۳۳-;نیری، محمد یوسف، ۱۳۳۳-,...
موضوع: ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;شیراز - تاریخ
نشر: دریای نور شیراز ‏‫ ۱۳ -‬
شماره راهنمای کنگره: ۳ت ۹۴ن/ ۱۴۸۸ DSR
اشرف پهلوی در حسرت آرزوهای بربادرفته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  [مولف] دفتر پژوهشهای موسسه کیهان
موضوع: ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰;ایران - شاهزادگان
نشر: کیهان تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: ۹ن ۵۴الف/ ۱۵۰۷ DSR
تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول (عصر وزارت عدلیه علی اکبر داور)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زندیه، حسن، ۱۳۴۵-,حسن زندیه
موضوع: اجرای عدالت - ایران - تاریخ;قوه قضائیه - ایران - تاریخ ;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ‏‫۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۳ت ۹ز/ ۲۶۱۳ KMH
کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله ی مدرن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی گیوی، فاطمه، ۱۳۴۹-,صادقی، فاطمه، ۱۳۴۹-;گیوی، فاطمه، ۱۳۴۹-,نوشته ی فاطمه صادقی...
موضوع: کشف حجاب;حجاب;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰
نشر: نگاه معاصر تهران ‏‫ ‏‫۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: ۵ک ۲ص/ ۱۴۹۳/۳ DSR
ایل سنجابی و مجاهدات ملی ایران: خاطرات علی اکبرخان سنجابی، سردار مقتدر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سنجابی، علی اکبر، ۱۲۵۱؟-۱۳۱۴.;سنجابی، کریم، ۱۲۸۳-۱۳۷۴.؛ Sandjabi, Karim,ب‍خ‍ت‌ی‍اری‌ س‍ن‍ج‍اب‍ی‌، ک‍...
موضوع: سنجابی;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰ - اسناد و مدارک;ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰...
نشر: پردیس دانش تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۳آ ۸۶س/ ۱۴۸۶ DSR
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء