نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 94  
تاریخ سیاسی بیست وپنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نجاتی، غلامرضا، ۱۲۹۸-۱۳۷۶.,تالیف غلامرضا نجاتی
موضوع: ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -...
نشر: خدمات فرهنگی رسا تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۰۱‎ /‎ن‎۳‎ ت‎۲‎
مقدمه ای بر انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -
نشر: روزبه تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /‎ز‎۹‎ م‎۷‎ ‎
تاریخ سیاسی معاصر ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مدنی، سیدجلال الدین، ‎۱۳۱۶-,مدنی، جلال‌ الدین، ‏‫۱۳۱۶-‏‬ ;م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۱...
موضوع: ایران - سیاست و حکومت - ۱۱۹۳-۱۳۴۴ق.;ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۰۴-‎۱۳۵۷;ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹...
نشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قم ۱۳۶۱ -
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳۲۱‎ /‎م‎۴‎ ت‎۲‎‎
در جستجوی راه از کلام امام، از بیانات و اعلامیه های امام خمینی ازسال ‎۱۳۴۱ تا ‎۱۳۶۱.
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸.؛Khomeyni, Ruhollah, Leader ...
موضوع: خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ‎۱۳۶۸;ایران - تاریخ - انقلاب اس...
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶‎؟-‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۰‎ /‎د‎۴‎ ‎ ‎ ‎
دوسال آخر: رفرم تا...انقلاب، بضمیمه انقلاب و آمریکا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موحد، هـ.,مولف هـ. موحد
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷;ایران - روابط خارجی - ایالا...
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۱‎ /‎م‎۸۳‎ ‎ ‎ ‎
غرور و سقوط
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارسونز، آنتونی، ‎۱۹۲۲- م.؛ Parsons, Anthony;راستین، منوچهر,پارسون، آنتونی,مترجم منوچهر راستین...
موضوع: ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;پارسونز، آنتونی، ‎۱۹۲۲- م...
نشر: هفته تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /‎پ‎۲۴‎ ‎ ‎ ‎
در انقلاب ایران چه شده است و چه خواهد شد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  براهنی، رضا، ‎۱۳۱۴-,رضا براهنی
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -
نشر: زمان تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۴‎ /‎ب‎۴۲‎ ‎ ‎ ‎
سقوط شاه، جان گروگانها و منافع ملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برژینسکی، زبیگنیو، ‎۱۹۲۸- م.، .Brzezinski, Zbigniew K,تالیف ژ. برژینسکی؛ ترجمه منوچهر یزدان یار...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;محمدرضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۹۸-‎۱۳۵۹ - تاجگذاری;گروگانگیری...
نشر: کاوش تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۶۴‎ /‎د‎۳‎ ب‎۴‎ ‎
در راه انقلاب و دشواریهای ماموریت من در فرانسه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیرعلایی، شمس الدین، ۱۲۷۹-‎۱۳۷۳.,
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷;امیرعلائی، شمس الدین، ۱۲۷۹-...
نشر: دهخدا تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۶۸‎ /‎الف‎۸‎ الف‎۸‎ ‎
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هاشمی رفسنجانی، اکبر،۱۳۱۳-۱۳۹۵.,بهرمانی رفسنجانی، اکبر،۱۳۱۳-۱۳۹۵.;رفسنجانی، اکبر،۱۳۱۳-۱۳۹۵.;هاشمی، ا...
موضوع: هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، ‎۱۳۱۳- - پیامها و سخنرانیها;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -...
نشر: فرهنگ انقلاب اسلامی، اداره کل تبلیغات و انتشا تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۸۰‎ /‎هـ‎۲۵‎ د‎۵‎ ‎
روایت انقلاب: مجموعه مقالاتی به یاد ایام الله و مناسبتهای ماههای شمسی و قمری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محدثی، جواد، ‎۱۳۳۱-,جواد محدثی
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۸۳‎ /‎م‎۳۴‎ ‎ ‎ ‎
هاشمی و انقلاب (تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی، مسعود، ۱۳۴۱-, رضوی، سیدمسعود، ‎۱۳۴۱-,مسعود رضوی؛ با مقدمه هاشمی رفسنجانی...
موضوع: هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، ‎۱۳۱۳- - پیامها و سخنرانیها;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -...
نشر: همشهری تهران ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /ر‎۶‎ هـ‎۲‎ ‎
فراز و فرود دودمان پهلوی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آموزگار، جهانگیر، ۱۲۹۸-، Amuzegar, Jahangir,نوشته جهانگیر آموزگار؛ ترجمه اردشیر لطفعلیان...
موضوع: ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎ ۱۳۵۷;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -...
نشر: مرکز ترجمه و نشر کتاب [تهران] ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۷۶‎ /‎آ‎۸‎ ف‎۴‎ ‎
دیدگاهها: منتخبی از مواضع حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی(ره)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خمینی، احمد، ۱۳۲۴-‎۱۳۷۳.,[گردآورنده] معاونت پژوهشی موسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمینی...
موضوع: خمینی، احمد، ۱۳۲۴-‎۱۳۷۳ - پیامها و سخنرانیها;ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -...
نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، معاونت پژو [تهران] [۱۳۷۴]
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۸۶‎ /‎خ‎۸‎ د‎۹‎ ‎
پشت پرده تخت طاووس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صمیمی، مینو (ریوز)، ‎۱۳۲۵-;ابوترابیان، حسین،‫۱۳۲۰-‏۱۳۸۰.,مهران، ح.ا.‏‫، -‏۱۳۸۱.,ترجمه حسین ابوترابیا...
موضوع: محمدرضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۹۸-‎۱۳۵۹ - تاجگذاری;ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷;ایران - تاریخ - ا...
نشر: اطلاعات تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۰۱‎ /‎ص‎۸۹‎ ‎ ‎ ‎
ایران: روایتی که ناگفته ماند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیکل، محمد حسنین، ‎۱۹۲۴؟ - م.، Haykal, Muhammad Hasanayn;احمدی، حمید، ‎۱۳۳۶- ,محمدحسنین هیکل؛ تر...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷...
نشر: الهام تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۴۶‎ /‎هـ‎۹۸‎ ‎ ‎ ‎
دفترهای انقلاب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی اصغر حاج سیدجوادی
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - سیاست و حکومت...
نشر: انتشارات جنبش برای آزادی [بی‌جا] ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۵‎ /‎ح‎۲۴‎ ‎ ‎ ‎
غنچه ها در توفان: کودکان و نوجوانان در ستیز = الورود المتفتحه عبدالطوفان: الاطفال و الاشبال حین الصراح =Buds in the storm: Children at war
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان;گلستان، کاوه، ۱۳۲۹-۱۳۸۲.;گلستان، هنگامه، ‏‫۱۳۳۲-‏‬ ؛ Golestan, He...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -
نشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران ۱۳۶۰ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۶۳‎ /‎ک‎۹‎ ک‎۲‎ ‎
درباره قیام حماسه آفرینان قم و تبریز و دیگر شهرهای ایران (مجموعه پیامها، سخنرانیها، مصاحبه ها...)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸.؛Khomeyni, Ruhollah, Leader ...
موضوع: خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ‎۱۳۶۸;ایران - تاریخ - انقلاب اس...
نشر: نهضت آزادی ایران بی‌جا ۱۳۵۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۷۳‎ /‎ن‎۹۶‎ ‎ ‎ ‎
درسهائی از انقلاب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ترجمه (مفیدی)
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;انقلاب
نشر: هجرت [قم] [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۸۴‎ /‎الف‎۸‎ د‎۴‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء