نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 121  
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سالواتوره، دومینیک؛ Salvatore, Dominick;سبحانی، حسن، ‎۱۳۳۲-,سالواتوره، دومنیک,دومینیک سالواتوره؛ ترج...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲‎ /‎س‎۲‎ ت‎۹۴‎‎
تئوری اقتصاد خرد: رهیافت ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هندرسن، جیمز میچل، ‎۱۹۲۹- م.، Henderson, James Mitchell;کوانت، ریچارد Quandt, Richard E;مح...
موضوع: اقتصاد خرد;اقتصاد ریاضی
نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۱/۵‎ /ه‎۹‎ ت‎۹۲
اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منتظرظهور، محمود، ۱۳۱۸-,م‍ن‍ت‍ظر، م‌.، ۱۳۱۸-;منتظر، محمود، ۱۳۱۸-,تالیف محمود منتظرظهور...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: آگاه تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۱‎ /ف‎۲‎ م‎۸۱
اقتصاد عدم اطمینان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مکنا، سی. جی.؛ McKenna C. J;مقاری، سعید;فهیمی، عبدالرضا، مترجم,مک کنا;م‍ک‌ ک‍ن‍ا، س‍ی‌. ج‍ی‌.,نوشته ...
موضوع: عدم یقین;تصمیم گیری;اقتصاد خرد
نشر: پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حس تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۶۱۵‎ /م‎۷‎ الف‎۷
مسائل اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محتشم دولتشاهی، طهماسب، ‎۱۳۲۸-,دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌، ۱۳۲۸- ;محتشم، طهماسب، ۱۳۲۸-,طهماسب محتشم د...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: پیشبرد تهران -۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۱‎ /‎ف‎۲‎ م‎۳۲‎ ‎
راهنمای حل مسائل و مباحث منتخب در اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهان، محمود، ‎۱۳۳۰-,نویسنده محمود روزبهان
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: [تهران] محمود روزبهان ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۰‎ /‎ف‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
تحلیل اقتصادی، نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  موریس، اس. چارلز؛ Maurice, S. Charles;فیلیپس، اوئن، .Phillips, Owen R;کمیجانی، اکبر، ‎۱۳۳۰ - ، م...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲‎ /م‎۸‎ ت‎۳
اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قدیری اصلی، باقر، ‎۱۳۰۶-;تقوی، مهدی، ۱۳۴۹-,تالیف باقر قدیری اصلی، مهدی تقوی...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: قدیری اصلی؛ م. تقوی تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲‎ /ف‎۲‎ ق‎۴ ۱۳۷۳
تست اقتصاد خرد: بهمراه خلاصه مباحث اقتصاد خرد به زبان ساده برای رشته های کارشناسی اقتصاد بازرگانی، حسابداری، مدیریت و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محتشم دولتشاهی، طهماسب، ‎۱۳۲۸-,دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌، ۱۳۲۸- ;محتشم، طهماسب، ۱۳۲۸-,طهماسب محتشم د...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: خجسته تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲‎ /م‎۳‎ ت‎۵
نظریه اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دهقانی، علی، ‎۱۳۳۴-,تالیف علی دهقانی
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: لادن تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۱/۵‎ /‎د‎۹‎ ن‎۶‎ ‎
مسایل اقتصاد خرد و جواب ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانشگاه تربیت مدرس،موسسه تحقیقات اقتصادی,نویسنده دیوید م. وینچ؛ ترجمه موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه ...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: موسسه تحقیقات اقتصادی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲‎ /‎و‎۹‎ م‎۵‎ ‎
اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محتشم دولتشاهی، طهماسب، ‎۱۳۲۸-,دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌، ۱۳۲۸- ;محتشم، طهماسب، ۱۳۲۸-,تالیف طهماسب م...
موضوع: اقتصاد خرد;عرضه و تقاضا
نشر: کسرایی [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۱‎ /ف‎۲‎ م‎۳ ۱۳۷۳
اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کالوو، پیتر، Calvo, Peter;واگ، ژیوفری، Waugh, Geoffrey,تالیف پیتر کالوو، ژئوفری واگ؛ ترجمه حمیدرضا ا...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: دانشگاه علامه طباطبائی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۲‎ /ک‎۲‎ الف‎۷
اقتصاد: فنون جدید تجزیه و تحلیل اقتصادی: تحلیل های اقتصادی در:کلیات علم اقتصاد...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زندی حقیقی، منوچهر,زند حقیقی، منوچهر;زندی، منوچهر,تالیف منوچهر زندی حقیقی...
موضوع: اقتصاد;اقتصاد خرد;اقتصاد کلان;تورم
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۰‎ /ز‎۹‎ الف‎۷
مسائل اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محتشم دولتشاهی، طهماسب، ‎۱۳۲۸-,دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌، ۱۳۲۸- ;محتشم، طهماسب، ۱۳۲۸-,طهماسب محتشم د...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: خجسته تهران -۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۰‎ /‎ف‎۲‎ م‎۳‎ ۱۳۷۴‎
مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محتشم دولتشاهی، طهماسب، ‎۱۳۲۸-,دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌، ۱۳۲۸- ;محتشم، طهماسب، ۱۳۲۸-,طهماسب محتشم د...
موضوع: اقتصاد;اقتصاد خرد;اقتصاد کلان
نشر: خجسته تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۱‎ /‎م‎۳‎ م‎۲‎ ۱۳۷۴‎
اقتصاد خرد: ‎۲۰۰۰ تست با پاسخ های تشریحی برای دانشجویان و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد و مدیریت...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نظری، محسن، ۱۳۴۲-,محسن نظری
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;اقتصاد خرد
نشر: نمایشگاه دائمی و نشر کتاب قم ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎الف‎۷‎ ن‎۶۳‎‎
مکتب ریاضی و کاربرد ریاضیات در اقتصاد خرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کیوان، سعید,
موضوع: اقتصاد ریاضی;اقتصاد خرد
نشر: دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد تهران ۱۳۵۳
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۳۵‎ /‎ک‎۹۹‎ ‎ ‎ ‎
تخصیص منابع
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جورج، کنت دزموند، George, Kenneth Desmond;شوری، جان، Shorey, John;جیروند، عبدالله، ,نوشته جرج و ش...
موضوع: اقتصاد خرد
نشر: پاپیروس تهران .‎۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۷۱/۵‎ /ج‎۴۳
اقتصاد خرد (تحلیل های میکرو اقتصادی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قدیری اصلی، باقر، ‎۱۳۰۶-,باقر قدیری اصلی
موضوع: عرضه و تقاضا;اقتصاد خرد
نشر: سپهر تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۱۸۱‎ /ف‎۲‎ ق‎۴ ۱۳۶۳
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء