نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 14  
مجازات اعدام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امیرعلایی، شمس الدین، ۱۲۷۹-‎۱۳۷۳.,تالیف شمس الدین امیرعلائی...
موضوع: حکم اعدام
نشر: دهخدا تهران ۱۳۵۷
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۵۵۱‎ /‎الف‎۸۹‎ ‎ ‎ ‎
گزارش سازمان ملل متحده در باره مجازات اعدام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آنسل، مارک، -۱۹۹۰.، .Ancel, Marc;رحیمی، مصطفی، ۱۳۰۵-‎.۱۳۸۱,راوی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۰۵-۱۳۸۱.;رح‍ی‍م‍ی‌...
موضوع: حکم اعدام
نشر: آگاه تهران ۱۳۵۰ ،‎۱۳۵
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۶۹۹‎ /‎الف‎۴‎ آ‎۹‎ ‎
مجازات مرگ
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نورمان، مارسل، Normand, Marcel;سروقد مقدم، ابوالحسن، ۱۳۱۸ - ‎۱۳۷۷.؛ Sarvghad Moghadam, Abollhassan,س...
موضوع: حکم اعدام
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: KJV‎ ۸۰۹۰‎ /‎ن‎۹‎ م‎۳‎ ‎
بررسی تطبیقی مجازات اعدام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شمس ناتری، محمدابراهیم، ۱۳۴۳-,ناتری، محمدابراهیم;شمس، محمدابراهیم,محمد ابراهیم شمس ناتری، مرکز مطالع...
موضوع: اعدام (فقه);حقوق جزا (فقه);حکم اعدام
نشر: دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات قم ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۷‎ /ش‎۸‎ ب‎۴
عقوبه الاعدام بین الابقاء و الالغاء
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حاج، ساسی سالم، Hajj, Sasi Salim,تالیف ساسی سالم الحاج
موضوع: حکم اعدام ;اعدام (فقه)
نشر: دارالکتاب الجدیده المتحده بیروت م‎۲۰۰۵
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۵۵۱‎ /ح‎۲‎ ع‎۷
گام های مرد محکوم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پریجین، هلن؛ Prejean, Helen;حفاظی، محمد، ‎۱۳۱۸-,پ‍ره‌ ژان‌، ال‍ن‌,[مولف] هلن پریجین؛ مترجم محمد حفاظ...
موضوع: داستان های آمریکایی;حکم اعدام
نشر: آتیه تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۳۵۵۴‎ /‎ر‎۹‎ گ‎۲‎ ‎
بررسی وضعیت مجازات اعدام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صاحب اثر معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قم؛ اجرا کانون تبلیغاتی طه...
موضوع: حکم اعدام
نشر: وزارت دادگستری، دادگستری کل استان قم قم ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۶۹۹‎ /الف‎۹۴‎ ب‎۴
چرایی؛ سلب حیات قبل از طلوع!!؟؟: به انضمام قوانین مرتبط و کاربردی و نمونه اجرای آرای اصداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عزیزی، ایرج، ۱۳۴۷-;شهبازی، فردین، ۱۳۵۵-,تدوین و تالیف ایرج عزیزی، فردین شهبازی...
موضوع: حکم اعدام ;اعدام (فقه);قصاص;حقوق تطبیقی
نشر: جاودانه: جنگل تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۴۲چ ۴ع/ ۸۶۹۴ HV
مجازات اعدام در اسناد جهانی و قوانین ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کیال، مهرنوش، ۱۳۶۱-,تالیف مهرنوش کیال
موضوع: حکم اعدام ;اعدام (فقه)
نشر: مجد تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۶۹۴‎ /‎ک‎۹‎ م‎۳‎ ‎
کنکاشی فقهی و حقوقی در مجازات اعدام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کردی، امیدعثمان;کریم، فاروق عبدالله;موسوی آبگرم، سیدهاشم، ‏‫۱۳۶۲-‏,اومید عثمان الکردی ;کردی، اومیدعث...
موضوع: اعدام (فقه);حقوق جزا (فقه);حکم اعدام ;فقه تطبیقی;حقوق جزا
نشر: نشر احسان تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۱۹۵/۷‎ /‎ک‎۴‎ ک‎۹‎‎
مجازات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بروکس، تام، Brooks, Thom;کاظم نظری، محمدعلی، ۱۳۶۹-,تام بروکس؛ ترجمه محمدعلی کاظم نظری...
موضوع: مجازات;عدالت ترمیمی;حکم اعدام ;نوجوانان بزهکار;خشونت در خانواده;جرایم جنسی...
نشر: نشر میزان تهران ‏‫۱۳۹۵
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۱۰۳‎ /‎ب‎۴‎ م‎۳‎‎
امکان سنجی و شرایط کاهش کیفر سلب حیات در نظام کیفری ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیدشفیعی، مونا، ۱۳۵۹-,تالیف مونا زیدشفیعی
موضوع: حکم اعدام ;حقوق جزا - ایران
نشر: جنگل: جاودانه تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: KMH‎ ۳۹۶۴‎ /‎ز‎۹‎ الف‎۸‎‎
دست چپم داره منو می کشه: آخرین حرف های محکومان به اعدام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرجامی، محمود، ‎۱۳۵۶-;احمدی، فرزانه، ‏‫۱۳۶۰- ‏,گردآوری و ترجمه محمود فرجامی، فرزانه احمدی...
موضوع: زندانیان محکوم به مرگ ;بند محکومان به اعدام ;حکم اعدام ;زندانیان...
نشر: انتشارات روزنه تهران ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: HV‎ ۸۶۹۹‎ /‎ت‎۸‎ ف‎۴‎‎
خورشید حتما می تابد: چگونه زندگی و آزادی را در بند اعدامی ها یافتم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هینتون، آنتونی ری؛ Hinton, Anthony Ray;هاردین، لارا لاو؛ Hardin, Lara Love;سه سلطانی، فاطمه، ‏‫۱۳۷۴‬...
موضوع: محاکمه ها (قتل) ;هویت اشتباه ;بند محکومان به اعدام ;حکم اعدام ;زندانیان محکوم به مرگ ...
نشر: مهرگان خرد تهران ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: KF‎ ۲۲۴‎ /‎هـ‎۹‎ خ‎۹‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء